Агенцијско и хотелијерско пословање 14 Професионална пракса

Поштовани ученици

Први пут се обраћам одељењу 14, путем наставе на даљину. За разлику  од осталих одељења која су имали  праксу путем наставе на даљину ,ви имате  стварну праксу.                Професионална пракса у периоду од 15.- 19. 06. се реализује по туристичким агенцијама     као што сте имали и раније. Једина разлика је ограничен број ученика по  агенцијама.               Теме за професионалну праксу су следеће:                                                                                          1. Саобраћајни послови  туристичке агенције (излет, трансфер и туре )                                        2. Уговор о продаји карата                                                                                                                          3. Промоција локалне туристичке  понуде                                                                                              4.Туристички производ                                                                                                                                5.Туристичко- информативна  документација                                                                                       Дневник професионалне праксе пишете редовно по данима и  доносите у школу                    најкасније до 22.06 2020. Спискови ,потврде и мишљење ментора  биће прослеђени            по агенцијама. Списак ученика  по агенцијама је објављен у четвртак 11.06. Сваки                ученик је дужан да преда дневник,потврду и мишљење ментора.Надам  се да сте                  већ  упознати са правилима понашања на пракси.Најважни је долазите редовно и                 поштујете договорено време за паузу и одлазак са праксе.                                                            Потрудите се да теме обрађене повежете са практичном примерима везаним за ту              агенцију на којој сте на пракси.

Надам се успешној сарадњи и очекујем од вас одговорност и поштовање утврђених              правила.