Биологија – Биодиверзитет

БИОДИВЕРЗИТЕТ

Представља разноврсност живог света на планети.

Биодиверзитет може бити:

  • генски – разлике између гена у оквиру исте врасте
  • специјски – разлике између јединки различите врсте
  • екосистемски – разлике између екосистема у природи

ПРЕПОЗНАЈТЕ О КОЈОЈ ВРСТИ БИОДИВЕРЗИТЕТА СЕ РАДИ:

Raznovrsnost gena (genetički biodiverzitet) • Raznovrsnost između jedinki iste vrste. • Svaka jedinka na planeti ima jedin...

Specijski biodiverzitet Srbije 10000 172 117 600 172

Разговараћемо детаљније на часу.

Поздрав, Данијела