Енглески језик 15. час – I3, I4, I5 – Verb patterns

Dragi učenici,

današnji čas je posvećen glagolima koji nemaju potpuno značenje i kako se oni mogu dopuniti drugim glagolom (Verb patterns). Oni su veoma česti i u srpskom i u engleskom jeziku.

1, Verb + Gerund

Iza sledećih glagola koji su nepotpuni po značenju dolazi još jedan glagol u obliku gerunda (gerund se dobija kada na infinitiv dodate nastavak -ING):

avoid, can’t stand, consider, don’t mind, enjoy, like, love, hate, miss, prefer, spend time…

examples He enjoys swimming. On uživa da pliva.

I can’t stand smoking. Ne podnosim pušenje.

He avoided taking a test last week. On je izbegao da radi kontrolni prošle sedmice.

2. verb + to- infinitive 

Drugu grupu čine nepotpuni glagoli koji se dopunjavaju infinitivom drugog glagola koji ima predlog TO:

 agree, can’t afford, choose, decide, hope, manage, need, pretend, refuse, want, would like, would love, would prefer….

examples:  He wants to buy a new car.  On želi da kupi novi auto.

                    They decided to move house. Oni su odlučili da se presele.

                   She would like to study Art Academy. Ona bi želela da studira na Likovnoj akademiji.

Prepošite objašnjenja iznada u svesku, a zatim uradite vežbanja u udžbeniku na strani 18 Focus 2 p. 18 Verb patterns. Gramatiku ćete provežbati uz obnavljanje reči koje se odnose na odeću.

  1. zadatak – spojte reči iz uokvirenog dela sa odećom na slikama a-f desno. Reči prepišite u svesku i prevedite na srpski.
  2. zadatak – Štiklirajte rečenicu koja najbolje opisuje vaš stav prema odeći.
  3. zadatak – pročitajte Grammar Focus i dopunte rečenice ispravnim oblikom glagola iz 2. zadatka iznad.
  4. zadatak – dopunite upitnik What is your attitude towards clothes? (Kakav je vaš stav prema odeći?) tako što ćete glagol iz zagrade staviti u infinitiv ili gerund.

6. zadatak – dopunite rečenice glagolom WEAR ili WEARING. Zatim štiklirajte rečenice koje su tačne za vas.

7. zadatak – Dopunite rečenice tako da budu tačne za vas.

Ovde se nalaze rešenja zadaka: Focus 2 p. 18 Verb patterns anser key