Енглески језик 16. час – I3, I4, I5 – Verb patterns (exercises)

Dragi učenici,

danas vežbamo zadatke iz radne sveske vezane za nepotpune glagole i njihove kombinacije sa drugim glagolima (verb + gerund or verb + to-infinitive). Vežbanja se nalaze u radnoj svesci na strani 14: Focus 2 WB p. 14 Verb patterns.

  1. zadatak – zaokružite ispravan glagol da dopunite rečenice.
  2. zadatak – podvucite ispravan glagol da dopunite rečenice.
  3.  zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom datog glagola (gerund ili to-infinitive)
  4. zadatak- dopunite post na forumu ispravni oblkom glagola iz uokvirenog dela.
  5. zadatak – stavite glagol iz zagrade u ispravan oblik – gerund ili to-infinitive.

Rešenja zadataka: (pogledajte deo 1. 5 Grammar) Focus 2 – WB p.155 anser key