Здравствена култура; Земљиште

Земљиште, значај, загађење

Земљиште представља површински слој Земљине коре.  Површинско земљиште је огромна лабораторија у којој се непрекидно одвијају најразличитији процеси распадања материјала.

Здраво (хигијенски повољно)  је земљиште у које лако продире ваздух и вода , а подземне воде су испод 2метра. Каменита,шљунковита и песковита земљишта су здрава земљишта. Нездраво је земљиште влажно,у близини ниских и плавних обала река , оно које је служило за укопавање смећа , лешева и других органских материја пре истека времена потребног за минерализацију.

Земљиште је врло важно, јер се у њему завршава ланац кружења материје у природи (односно ланац исхране). У земљишту живе сапрофитни микроорганизми, који разлажу остатке угинулих биљака и животиња. Када их разложе на неорганске материје, а те материје биљке користе за раст и развој.

 

Оставите одговор