Здравствена култура – Хигијена воде

Преглед воде

Вода се прегледа физичким, хемијским и биолошким методама.

Физичким методама одређују се органолептичка својства воде: боја. мирис, укус и температура.

Боја – безбојна

Мирис – без мириса

Укус – пријатан, освежавајући

Температура – стална.

Хемијским методама се одређује присуство штетних хемијских материја у води. Постоји мала (основна) и велика (проширена) хемијска анализа воде.

Биолошким методама одређује се присуство микро и макро организама у води.