Маркетинг 41 Планирање и методе економске пропаганде

Поштовани ученици

Остала је још  једна нова лекција ефекти економске пропаганде. Ефекти економске               пропаганде могу се изразити на два начина:директно и индиректно.У првом случају           ефекти се могу изразити порастом промета и називају се економским ефектом                       пропаганде.Индиректни ефекти се узражавају у разним облицима:степеном                             покривености      циљне групе, степен ретенције (памћења,сећања), степен                             заинтересованости односно    мотивисаности циљне групе, степен побољшања слике         прозвода,односно предузећа  у   свести потрошача .                                                                          Ваш домаћи задатак је да одговорите на ова питања:                                                                    1)Swot  анализу чине следећи елементи?                                                                                                2) У чему  се састоји циљ, сврха    Swot     анализе?                                                                              3) Наведите основне методе које се користе у планирању трошкова економске                            пропаганде?                                                                                                                                                4) Набројати средства   економске   пропагане ?                                                                                  5) Објаснити преломну тачку рентабилности ?                                                                                      Ваше домаће задатке  шаљите најкасније до 20.05.  у повратној информацији                          саопштићу оцене.Пошаљите на моју   email  адресу     dancepavlovic@gmail.com