Наука о исхрани: Правилно састављање дневног оброка

  •  При састављању дневног оброка потребно је водити рачуна да се у њима нађу потребне количине и хранљивих и заштитних материја.
  • Оброци треба да садрже разноврсне намирнице.
  • Јела  морају бити распоређена на три или више оброка
  • Најбоље у три оброка, приближно једнака по енергетској вредности
  • Приликом састављања дневног оброка  водити рачуна о:

-задовољавању потреба организма у погледу енергетских, градивних и заштитних материја

-да храна има пријатне органолептичке особине

-да храна не садржи намирнице које оштећују организам

-да одабир намирница утиче на повећање апетита

-да цена оброка не пређе финасијске могућности особе

 

ВАЖНО: Ученици који прате наставу на даљину, до сада се нису појављивали  на часовима редовне наставе како би благовремено добили оцене за први класификациони период. Провера усвојености знања и оцењивање се врши у школи на часовима редовне наставе. Како би избегли разредне испите, потребно је да будете редовно оцењивани. Не добијам од вас никакве повратне информације ни  о вашем раду  на даљину. На вама је да одлучите на који начин желите да будете оцењени.