Основи туризма и угоститељства 15 Планирање и организација рад у угоститељству

Поштовани ученици

Настављамо  даље са лекцијом организација рад у УПЈ  за смештај.  У угоститељско                 пословним јединицама за смештај постоје две службе:рецепцијска и  служба на                     спратове. У оквиру службе  рецепције разликујемо следећа радна одељења:                               -одељење за резервацију обухвата послове( састављање дневне листе долазака                    гостију,  састављање обавештења за остала одељења о доласцима гостију,састављање           калкулације услуга )                                                                                                                                      – рецепција је пријемно одељење  чији је основни задатак дочекивање                                        гостију,обрачунавање коришћених услуга , наплаћивање рачуна                                                -одељење консјержа је пријемно-услужно одељење чији се задатак састоји да                            правилном  организацијом   свога рада омогући пословање рецепције. У  рад                        овог одељења спадају следећи послови:                                                                                                 дочекивање гостију  ,примање и предаја поште ,пружање различитих информација             буђење гостију, руковање телефонском централом,примање и чување ствари од                     вредности.                                                                                                                                                   У оквиру службе на спратовима разликујемо следећа радна одељења: одељења за                  одржавање хигијене смештајних јединица,одељење за одржавање хигијене                            хотелских    просторија,одељење за декорисање ентеријера хотела и одржавање                   хортикултурних   расада.У хотелском домаћинству  треба да постоји радно место                   хотелске домаћице,  собарице,надзорнице соба.Зато се каже: да је особље                               огледало хотела,хотел је     огледало  домаћице.                                                                                  Похвалила бих ученике који и даље прате наставу на даљину и испуњавају своје                     обавезе!