Основи туризма и угоститељства 15 Појам узанси везаних за услуге смештаја исхране и пића

Поштовани ученици

Остала је још једна лекција  појам и примена узанси у угоститељском пословању.Узансе      јесу пословни обичаји којих се треба придржавати. Узансе могу бити опште и користе се     за  промет свих роба или посебне када се користе за промет само одређене врсте робе      или само за одређену струку. Постоје следећи уговори:                                                                     1.Уговор о угоститељским услугама (уговор о услугама смештаја ,пансиона и                               полупансиона)                                                                                                                                           2. Агенцијски уговор о угоститељским услугама                                                                                    3.Уговор о услуживању хране  и точењу   пића