Познавање робе: Принцип правилне исхране

Најважнији принципи правилне исхране:

  • Храна мора подмирити енергетске потребе организма
  • Храна мора подмирити биолошке потребе организма
  • Мора постајати сразмера између појединих састојака:                                                               – између беланчевина биљног и беланчевина животињског порекла                                   – од укупне количине масти потребно је да буде 50% биљних и 50%                                        – животињских  равнотежа између енергетских и биолошких  потреба                        -равнотежа измежу витамина и минералних материја                                                     – -равнотежа намирница које разлагањем у организму дају киселе продукте разлагања       и намирнице које дају базне продукте разлагања                                                           -намирнице су подељене у 7. група и у дневном оброку мора бити заступљена бар по      једна намирница из сваке групе

 

  •   ВАЖНО: Ученици који прате наставу на даљину треба да дођу на час редовне наставе због оцењивања (29.10.2020.) или да се јаве предметном наставнику  уколико су спречени.