Српски језик и књижевност

Поштовани ученици,

Ову школску годину завршавамо са следеће три лекције. Прво ћемо се подсетити шта је раслојавање језика. Погледајте табелу:

Тип раслојавања језика

Језички варијетет

1. територијално раслојавање

дијалекат

2. социјално раслојавање

социолекат

3. функционално раслојавање

функционални стил

4. психолошко раслојавање

идиолект

Књижевни (стандардни) језик / нестандардни језички варијетети

Жаргон; арго, сленг, шатровачки

Функционални стилови: предмет и сфера комуникације; медиј комуникације; однос међу саговорницима – раслојавање унутар стандардног језика

Врсте функционалних стилова:

1. Разговорни

2. Публицистички

3. Административни

4. Научни

5. Књижевноуметнички стил

Разговорни стил

Разговорни стил

Разговорни стил, или усмени језик свакодневне комуникације, употребљава се у свакодневној усменој комуникацији, а разликује се од других претежно писаних функционалних стилова по томе што може бити мање или више формалан или више неформалан и да садржи елементе нестандардних варијетета (дијалеката и жаргона).

Главне одлике разговорног стила су:

  • неформална употреба језика
  • употреба жаргона;
  • не захтена обавезну употребу стандардног језика;
  • у великој мери је имплицитан — недовршених и етипичних реченица
  • краткоћа смисаоних целина.

ПРИМЕР:

– Еј, друже, окренидер се.

– Нећу!

– Окрени се, болан, што се љутиш.

– Ама нећу.

– Баш си ти некакав отрован створ.

(Б. Ћопић, Доживљаји Николетине Бурсаћа, прича Игра)

Љубомир Симовић: Избор из поезије

На овом сајту можете сазнати нешто о великом песнику из нашег краја Љубомиру Симовићу https://www.youtube.com/watch?v=S95TEAOGrzc