Српски 19 – 23.10.2020.

Шандор Петефи: „Слобода света“

Биографија: Шандор Петефи (1823‒1849) мађарски је песник српског порекла. Крштено име му је Александар Петровић. Радио је у војсци, био глумац, уредник у новинама, активно учествовао у јавном и политичком животу, био је учесник у револуцији 1848. и изгубио је живот у једној од битака у Мађарској. Његово књижевно дело обележено је бунтовничким импулсом и романтичарском жудњом за правдом, једнакошћу и слободом. Писао је лирску и епску поезију, романе, драме, путописе.

Дела: лирика Песма нације, Бисери љубави, Облак; спевови  Витез Јанош и Апостол; роман Џелатов конопац; путопис: Белешке с путовања.

Прочитајте пажљиво песму „Слобода света“.

Питања за анализу:

 • Одреди каква расположења и размишљања обузимају лирског јунака. Какав живот за себе не жели песник? Према чему изражава презир? Који мотиви доминирају овом песмом? Изврши анализу песничких слика у овој песми. Пронађи контраст између прве и друге строфе. Каква је природа лирског субјекта? Шта симболизују бор и стена? Шта симболизују муња и бура? Које одлике романтизма препознајеш у овој песми?

Анализа песме:

 • Тема: у наслову ‒ слобода света;
 • Главни мотиви: слобода, смрт, револуција, част, сахрана;
 • Песничке слике:
 1. Лирски субјект (у првом лицу) изражава страх од смрти у лагодном, богаташком, усамљеничком и бесплодном животу.
 2. Њему приличи снажна и брза смрт, а не спора и досадна.
 3. Визија слободе целог човечанства. Смрт у револуцији и револуционарној борби за слободу је једина смрт достојна сваког човека.
 4. Сада се фокус са „ја“ преноси на „свет“. Свет је у ропству и носи јарам, влада незадовољство. Лирски субјект слути побуну тог света, покрете маса народа и револуцију са поруком: Слобода целог човечанства! ‒ То је основни мотив песме. Лирски субјект жели да на бојишту заврши свој живот. Бунт се шири од запада на исток – почиње велики бој. Лирски субјект би хтео да уз звук трубе, звекет мачева и рику топова у јуришу заврши свој живот. Сходно томе, песник бира и речи које стварају богате визуелне и аудитивне слике: бој, крв, трубе, мачеви, топови, атови, крвави лет, звек, рика, рзање.
 5. Мотив сахране ‒ лирски јунак жели да у смрти буде заједно са осталим борцима. Последњи стихови носе мисао – ако сам био у заједничкој борби и пао за исту ствар, нек и погреб буде заједнички.
 • Контраст‒ тихо умирање малограђанина на душеку и пркосна смрт у судару са силама; прва стварност – банална; друга – у знаку драмског набоја и романтичарске неукротивости.
 • Природа лирског субјектаје поносна, револуционарна, слободарска, борбена. Он је високи бор из кога пржи муња, и из корена чупа бура; стена коју хаотичне силе с врха планине руше и која нестаје у провалији (бор и стена ‒ симболи усправног држања, поноса, чврстине и несаломивости ‒ бајроновски пркос и романтичарски занос; муња и бура ‒ незадрживе, неукротиве, сверазорне силе);
 • Ови стихови су сасвим у духу бајронизма: слави се динамика живота, борба за ослобођење потлачених, жртвовање за другог. Романтично је обележено сањалаштвом, заносом, идеализацијом и емотивном тензијом, а револуционарни романтизам је обележен идеалима националног и социјалног ослобођења. Из ове песме снажно зрачи револуционарна романтика: то је идеализација револуционарне борбе,

Формалне одлике: 5 строфа неједнаке дужине; слободан стих

Европски романтизам – утврђивање

 • Када се јавља романтизам као књижевни правац?
 • Наброј најмање три земље у којима је романтизам био врло распрострањен као књижевни правац.
 • Наброј најмање три писца/песника који припадају европском романтизму.
 • Наведи најмање пет одлика романтизма.
 • Ко је написао песму Лорелај? Где је песник пронашао инспирацију за ову песму? Наведи примере и образложи их.
 • Чиме је привучен лађар стенама?
 • Који је доминантан мотив у овој песми?
 • Опиши слику пејзажа са почетка песме Лорелај.
 •  Која је доминантна боја у том пејзажу?
 • Лорелај има елементе и лирског и епског. Како се назива таква књижевна врста?Одреди шта у песми доноси драматичан тон.
 • Ко је написао песму Слобода света?
 • Каква размишљања и расположења обузимају лирског јунака?
 • Какву смрт он жели за себе? Зашто?
 • Опиши улогу контраста у овој песми.
 • Опиши песничку слику у којој је представљен револуционарни дух лирског јунака.
 • Које закључке можемо извести о значају  слободе за човечанство?
 • Ко је написао роман у стиховима Евгеније Оњегин?
 • Које су одлике типичног романтичарског јунака које препознајемо у Евгенију Оњегину?
 • Како се зове главна јунакиња Евгенија Оњегина? Која осећања извиру из њеног писма упућеног Евгенију?
 • Како она доживљава Евгенија?
 • Како се назива строфа којом је написано ово дело?
 • Којој књижевној врсти припада дело Цигани А. С. Пушкина?
 • Како се зове главни јунак ове поеме?
 • Наведи разлоге из којих овај јунак напушта град?
 • За чим он трага и где то проналази?
 • Како је описан живот Цигана у овој поеми?
 • Како се зове главна јунакиња ове поеме?
 • Шта је узрок трагичног исхода љубави у овој поеми?

СРПСКИ РОМАНТИЗАМ

Погледајте пажљиво презентацију за ову лекцију и најважније податке забележите у свеску.

Srpski romantiizam 2020.

 

Обновите област романтизам. Учите редовно и спремите се да одговарате. Уколико нисте савладали ове лекције, вратите се и прочитајте пажљиво текстове у Читанци, лекције или одгледајте видео-лекцију.