СТАТИСТИКА 4-1

МЕДИЈАНА – ПОДАЦИ СУ ГРУПИСАНИ У КЛАСЕ

На страни 147 објашњење почиње текстом :“Показаћемо како се медијана узорка…“. Прочитајте пажљиво , погледајте решен пример 16. и на основу свега тога покушајте урадити задатак 12 на стр. 153.

To је све за ову недељу.