Хемија: ГВОЖЂЕ

У свеску забележити основне појмове о елементу:

  • Налажење у природи (најважније руде),
  • Оксидационе бројеве гвожђа у једињењима,
  • Физичке особине
  • Хемијске особине и
  • Промена гвожђа.

За израду домаћег можете користити наведени линк https://onlinehemija.wordpress.com/2019/02/25/gvozde/  или уџбеник (104. страница)

 

Оставите одговор