Месечне архиве: април 2020

Српски језик и књижевност,Четврти писмени задатак,IV 3

Четврти писмени задатак

1.Моје последње средњошколско пролеће

2.Само Бог зна свачију кривицу.Људи не знају.

3.“Вољена жена не стари“Максим Горки

У првој теми пишете о завршетку средње школе,плановима за будућност,времену у коме се сада налазите.Можете се осврнути на тренутну ситуацију,растанак са школом и генерацијом.

Друга тема је цитат из романа „Дервиш и смрт“и односи се на појам људске кривице и одговорности.Можете дати пример из живота или писати уопштено.

Трећа тема говори о некој битној женској особи у вашем животу.Можете писати уопштено о улози жене у друштву,различитим судбинама жена у историји,књижевности или описати драгу женску особу.

Писмени траје два школска часа или 90 минута.Немојте каснити са предавањем радова.

Потрудите се да радови буду самостални.

Срећно!

Наука о исхрани: Исхрана код обољења органа за варење

Најчешће обољење органа за варење је УЛКУС (чир), а настаје бактеријском инфекцијом. Узрок томе је што желудац лучи више киселине и ензима него што његова слузокожа и сузокожа дванаестопалачног црева може да издржи.

Лечење се састоји у томе да се пацијент мора уоброчити. Препоручује се и  унос веома љуте хране у мањим количинама. Не препоручује се конзумно млеко ни газирани сокови. У исхрани користити барено и кувано поврће, јунеће супе и каше од житарица.

Болести црева су веома разнолике: хронични и акутни колитис, дизентерија, трбусни тифус,…

Исхрана у првој фази је изостављена да би се обезбедило мировање.У другој фази се уводи храна у виду напитака (чај, пиринчана супа, двопек, кромпир, шаргарепа. Избегава се млеко, бела кафа, слаткиши.Избегавају се зачини, воће и поврће.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ

Otprenica-prijemnica

Prilog 4.Prilog 4.

Задатак :

На основу прилога 4 сами урадите робне картице и приложите попуњену пријемницу -отпремницу у складу са робним картицама

Познавање робе: Воће – одлике, хемијски састав и хранљива вредност

О основним карактеристикама воћа, хемијском саставу и особинама упознали сте се на часовима практичне наставе и куварства.

Погледајте презентацију овоћу на линку: http://studenti.mojsajt.rs/uploads/20177/documents/VO%C4%86E_1.pdf

После упознавања са овом темом одговорите на следећа питања:

  1. Основне одлике воћа
  2. Хемијски састав
  3.  Групе воћа                                           (адресу знате)

Хемија: Угљени хидрати

 

 

UGLJENI HIDRATI- ŠEĆERI  (GLICIDI)

Šta su ugljeni hidrati?

• Opšta formula ugljenih hidrata je Cn (H2O)n

• Ugljeni hidrati se definišu kao polihidroksilni aldehidi ili polihidroksilni ketoni odnosno supstance koje hidrolizom Strukturalni elementi ćelija, tkiva i organizama

Podela ugljenih hidrata

Monosaharidi – prosti šećeri – ne mogu se hidrolizovati na prostije šećere

Oligosaharidi – hidrolizom daju manji broj monosaharida najčešće 2 – 9

• Polisaharidi – hidrolizom daju veći broj molekula monosaharida

MONOSAHARIDI

• Opšta formula (CH2O)n gde je n = 3 – 7

• Podela monosaharida:

1. Prema broju C – atoma u molekulu dele se na : trioze (3 C – atoma) tetroze (4 C – atoma) pentoze (5 C – atoma) heksoze (6 C – atoma)

2. Prema funkcionalnim grupama dele se na aldoze (prisutna aldehidna grupa) i ketoze (prisutna keto grupa) oza na kraju reči označava šečedaju polihidroksilne aldehide ili polihidroksilne ketone

Funkcija ugljenih hidrata

• Izvor energije za biljke i životinje

• Izvor ugljenikovih atoma u metaboličkim procesima

• Oblik skladištenja energije

OLIGOSAHARIDI

Najpoznatiji su iz ove grupe disaharidi (sastoje se iz dva molekula monosaharida)

Saharoza (običan šećer ) – se iz glukoze i fruktoze

Laktoza (mlečni šećer ) – sastoji se iz glukoze i galaktoze

Maltoza (sladni šećer ) – sastoji se iz dva molekula glukoze

POLISAHARIDI

Najpoznatiji su:

Skrob

Celuloza i

Glikogen

Za domaći naučiti lekciju, opisati fizičke i hemijske osobine skroba, celuloze i običnog šećera -saharoze.

Хемија. Основне класе органских једињења (I-4)

На прошлом часу смо се потсетили на градиво из осмог разреда. Данас је потребно да урадите неколико задатака како би проверили ниво свог знања.

Потребно је да помоћу функционалних група, познавања особина С атома и назива угљоводоника напишете рационалне структурне формуле по IUPAC номенклатури следећих једињења:

  • 2-бутен
  • 2 пропанол
  • 1-пропин
  • етанска киселина
  • етанол
  • 2-метил пропан
  •    Радове шаљите на имејл адресу: milena.nastavanadaljinu@gmail.com

Хемија: Протолитичка теорија киселина и база

На прошлом часу смо радили Јонске реакције. Већина вас се потрудила, научила лекцију и одрадила домаћи задатак.

Данас је на реду  Протолитичка теорија киселина и база. Сетите се шта су киселине и базе по Аренијусовој теорији (заснива се на теорији електролитичке дисоцијације).

Протолитичку теорију су дефинисали научници: Ј. Н. Бренстед и Т.  М. Лоури по којима је и добила назив.

Према овој теорији киселине су молекули или јони који предају протон другом молекулу или јону.

 Базе су молекули или јони који примају протон од других  молекула или јона.

Реакције при којима протон прелази са киселине на базу, називају се протолитичке реакције. При свакој реакцији између киселине и базе настаје нови пар киселина-база који се назива конјуговани пар.

Ову лекцију ће те пронаћи у вашем уџбенику на 98. страници. Погледајте дате примере за киселине и базе и у свеску урадите 1. и 2. задатак са 99.стр.

Познавање робе: Гљиве

Гљиве спадају у групу талофита без хлорофила.

Вегетативно тело гљиве (мицелија) из безброј вишећелијских кончића (хифа), које прожимају хранљиву подлогу и примају храну. Из вегетативних хифа развија се плодоносно тело, које се користи у исхрани. Плодоносно тело се састоји из дршке и клобука.

Свеже гљиве  садрже око 22% беланчевина, 5% угљених хидрата, витамина С,А, В и D, минералних материја: K, Ca, Fe, P. Већина гљива садрже у себи и отровних материја па су  нејестиве.

У најпознатије јестиве гљиве спадају: Рудњача, Буковача, Вргањ, Лисичарка, Рујница, Тартуфи и многе друге.

На вама је да урадите још једну презентацију или семинарски рад на ову тему. Надам се, да ученици који су до сада редовно извршавали своје обавезе неће више имати много посла око овог предмета. Остало нам је врло мало наставних јединица. Ученици који су до сада кампањски радили, биће времена за појачан рад.

Ваше радове шаљите на имејл: milena.nastavanadaljinu@gmail.com