Дневне архиве: 1. октобра 2020.

Физичко васпитање – Зоне оптерећења

Поздрав свим ученицима. На неком од претходних часова смо научили како се мери пулс, која нам је максимална срчана фреквенца и како да помоћу ње и пулса можемо да одређујемо сопствено оптерећење. Код сваке физичке активности, тренинга, постоје зоне оптерећења, и тренер, наставник, или ми сами одређујемо у којој зони ћемо радити, у зависности од циља тренинга, или активности, времена када се реди (тренира), субјективног осећаја, околности и слично. У наставку текста су слике које описују 3 основне зоне оптерећења и како се према њима управљати.

Ово је веома занимљива тема и може да буде изузетно корисна и примењљива. За све што вас интересује, или имате неке недоумице, интересовања, идеје, слободно ме контактирајте. Пробајте несто од овога што смо радили да примените у слободно време.

Вукашин Тарабић

Хотелијерство – IV3

Дрaги учeници,

Наставна јединица коју смо учили данас је:

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ХОТЕЛИЈЕРСКЕ ПОНУДЕ ТРЖИШНИМ ТЕНДЕНЦИЈАМА У ТУРИЗМУ

Достављам вам презентацију:

01.10. ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ХОТЕЛИЈЕРСКЕ ПОНУДЕ ТРЖИШНИМ ТЕНДЕНЦИЈАМА У ТУРИЗМУ

Уколико имате било каква питања слободно питајте. Мој e-mail је: dalmariczlatibor@gmail.com

Поздрав,

Давид Марић.

Руски језик III 1, III 2 01.10.2020. Диктат

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Ако се сећате, прошле недеље смо рекли да ће се данас радити диктат из дијалога, који се налазе на стр. 13 и 14 у вашим књигама.

Група која је данас била у школи је према договору и радила диктат. И урадили су га релативно добро.

Ону групу која данас прати наставу on – line (III 1) молим да још једном обрати пажњу на поменуте дијалоге, на то како се која реч пише, где се пишу велика слова, како се пише слово т на руском, где се пишу удвојена слова… То су неке од грешака које су правили ученици из групе која је данас радила диктат.

III 1 ће овај диктат радити у следећи четвртак, 08.10.2020.

Надам се да је све јасно.

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Предузетништво IV2Методе прикупљања предузетничких идеја

Поштовани ученици

На почетку само да најавим тест за другу групу у понедељак  05.10.2020.

А сада да појасним методе за прикупљање предузетничких идеја.До предузетничких идеја се може доћи на више начина:уочавање проблема које имају купци на тржишту,коришћење интернета,током шетње,копирање туђих идеја,посета пословним манифестацијама. Постоји:                                                                                                                              -Делфи метода позната као пророчанска метода добила име према грчком светилишту пророчнице Питије,чија су се пророчанства увек испуњавала зато што су се могла тумачити на више начина.Том методом  се предвиђа ангажовање већа група стручњака од којих се тражи стручно мишљење уз коришћење упитника.

-Олуја мозгова је метода креативног размишљања у којој су идеје резултат туђих предлога.Реализује се у групи од 6-12 учесника.Водитељ мора да буде стручна особа.            Циљ је да се генерише што већи број идеја. На крају се све идеје вреднују и бодују.

-Записивање мисли је метода погодна за људе који више воле писану комуникацију.Учесницима се даје папир  на коме се тражи једно или више могућих идеја.Папир кружи међу учесницима. На крају се оне рангирају и бодују.

Руски језик II 1, II 2 01.10.2020. Дијалози на тему „Кому что нравится?“

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Данас смо на другом часу радили дијалоге на тему „Кому что нравится?“. Дијалози се налазе у вашим књигама на стр. 25.

Сада ћу вам поставити аудио – запис мог читања дијалога :

 

 

Надам се да је аудио – запис разумљив.

Сада ћу вас замолити да овај текст преслушате, ако треба и више пута.

Сада ћу вам написати неке речи, које би могле да вам буду неразумљиве :

вам нравится – вама се свиђа

серьёзно – озбиљно

шоколадные конфеты – чоколадне бомбоне

сладкое – слаткиши

сластёна – сладокусац

вчера – јуче

в восторге – усхићена

сегодня – данас

предпочитаешь – преферираш, више волиш

если честно – ако ћемо право

картина – слика

откровенно – отворено

 

Надам се да су остале речи разумљиве.

Сада ћу вас замолити да ове дијалоге читате, ако треба и више пута. После тога полако преводите ове дијалоге уз помоћ речи које сам вам навео.

Такође ћу вас замолити да ове непознате речи и изразе препишете у своје свеске.

Имам и једну информацију за вас :

У четвртак, 08.10.2020. на првом часу ћемо радити диктат из ових дијалога. На диктату ће бити по 2 реченице из сваког од 5 дијалога, што ће рећи да ће укупно бити 10 реченица.

Молим вас да обратите пажњу на то како се пишу поједине речи, где треба писати велико слово, где и када се пише слово а, а где и када слово о и слично…

Уколико неко од ученика који прате наставу on – line жели да дође у школу да ради диктат, може.

Надам се да је све јасно.

Такође се надам да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Muzička kultura, Renesansa i barok

Epoha humanizma i renesanse, oštro je suprostavljena srednjovekovnom razdoblju, svojim antiklerikalizmom i antireligioznošću. Umetnik sebe vidi kao individualistu i samosvesnu ličnost. Javlja se interesovanje za narodni jezik, prirodu i novo interesovanje za ljudsku figuru. U muzici ovog razdoblja, vrhunac doživljava vokalna polifonija. Dela se pišu za horske ansamble a vodeći oblici duhovne muzike su misa i motet, koji se izvode tokom bogosluženja. Instrumentalna muzika se bazira na razvoju orguljske i lauterske muzike.

Za epohu ranog baroka, karakteristična je pojava opere, nove muzičko- scenske forme i novog stila, solističkog pevanja uz instrumentalnu pratnju. Prva prikazana opera bila je Dafne i nastala je u Firenci. Opera je toliko postala popularna da je zbog nje u Veneciji otvoreno i prvo javno pozorište. I danas je to prva nacionalna umetnost u ovoj zemlji. Osnovni operski žanr bila je opera serija, tj ozbiljna opera a veliku popularnost doživljava i bufo opera, tj. komična opera.

Barokni instrumentalni oblici bili su Barokna svita, sonata, koncert i fuga..

Građansko vaspitanje, Procedura podnošenja zahteva za pristup informacijama

Kako se pokreće postupak?

Postupak za ostvarivanje ovog prava se pokreće podnošenjem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja organu vlasti.

Zahtev se može podneti u pismenom ili u usmenom obliku. Organ vlasti može propisati obrazac za podnošenje zahteva, ali mora razmotriti i zahtev koji nije sačinjen na tom obrascu. Kada se informacija traži usmeno, zahtev se saopštava u zapisnik koji vodi ovlašćeno lice organa javne vlasti za pristup informacijama.

Tražilac u zahtevu navodi:

 • naziv organa vlasti,
 • svoje ime, prezime i adresu, odnosno sedište ako je tražilac pravno lice,
 • opis informacija koje se traže i
 • druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacija.

 

Od koga se informacije mogu tražiti?

Informacije se mogu tražiti od bilo kog organa javne vlasti u smislu ovog zakona, koji bi po saznanju tražioca, obzirom na delokrug, trebalo da ima te informacije. Organi javne vlasti su:

 • svi državni organi ( npr. Narodna skupština, Vlada, ministarstva, sudovi, tužilaštva i dr.)
 • organi teritorijalne autonomije i organi lokalne samouprave ( npr. Pokrajinsko veće AP Vojvodina, pokrajinski sekretarijati,  gradonačenici, predsednici opština, opštinski organi uprave idr.)
 • organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja ( npr. agencije za poslove privatizacije,telekomunikacije, životne sredine i dr, fakulteti i dr.ustanove, javna preduzeća)
 • pravna lica koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu neki od napred navedenih  organa (npr.  ustanove u oblasti kulture, zdravstvene ustanove, državni fondovi itd.).
 • Šematski prikaz

  Dokument sadrži formulare potrebne prilikom podnošenja zahteva za pristup informacijama, kao i formulare ukoliko dodje do zastoja u procesu.

  196

Građanski život, politika i vlast

U širem smislu, građanski život obuhvata celokupnost slobodnih aktivnosti i procesa koji se odvijaju van područja politike i vlasti. Kada građani deluju dobrovoljno, udružujući se i organizujući se radi ostvarenja nekih zajedničkih ciljeva i interesa, delujući javno i nastojeći da utiču na vlast, tad je reč o građanskom životu u užem smislu.

Politika je organizovana delatnost,  usmerena na odlučivanje o oblicimna zajedničkog života, zauzimanje položaja u vlasti i uticaja na proces donošenja odluka vlasti.

Vlast donosi odluke  koje su obavezujuće za sve pripadnike zajednice, reguliše uzajamne odnose građana i upotrebu resursa na određenoj teritoriji. Proces donošenja odluka se odvija u institucijama, prema prethodno utvrđenim pravilima.

 

 

 

Руски језик II 1, II 2 01.10.2020. Именице типа КОСТЬ и типа ИМЯ – обнављање

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Данас смо на првом часу обнављали граматичку лекцију од прошлог часа. У питању су, да подсетим, именице типа КОСТЬ и типа ИМЯ.

Поједини ученици су се јавили да одговарају и прилично су добро научили.

Остале ученике ћу замолити да још једном погледају лекцију од прошле недеље, као и да обрате пажњу на промену ових именица.

То је то што се тиче првог часа данас. Следи још 1 час…

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Хигијена – Аерозагађење

Аерозагађење

Свака промена у нормалном саставу ваздуха која штети здрављу човека назива се аерозагађење.

Извори загађивања ваздуха  се према пореклу деле на:

 • Природне
 • Вештачке-антропогене (створене људском делатношћу)

У природне аерозагађиваче спадају: вулкани, олујни ветрови, земљотреси, космичка прашина, поленов прах.

Вештачки извори загађивања ваздуха (антропогени извори) настају као последица човекове активности. Они се деле на:

 • Непокретне (стационарне)
 • Покретне (мобилне)

Непокретни извори загађивања ваздуха :

 • Индустријски објекти
 • Термоелектране
 • Топлане
 • Енергане
 • Кућна ложишта

Покретни извори загађивања ваздуха:

 • Саобраћајна превозна средства и кућни апарати

Смог је врста аеро-загађења. Назив потиче од комбинације две енглеске речи smoke – дим и fog – магла. Јавља се у великим градовима, у јесен и зими, где постоји много аеро загађивача на релативно малом простору  (индустрија, котларнице, издувни гасови моторних возила, индивидуално грејање…). Недостатак ветра погоршава загађење.  Смог је нарочито опасан јер су честице аерозагађивача растворене у воденој пари (магли), па су врло малог пречника и лако доспевају у унутрашњост плућног ткива. Одговарајуће државне институције стално прате степен загађења и по потреби алармирају.

ЗАНИМЉИВОСТ: 

Смог у Лондону
Најтеже загађење везано за појаву смога је догађај који се десио почетком децембра 1952. године у Лондону, услед кога је умрло преко 1000 људи. Ниска температура, висок ваздушни притисак, висока влажност ваздуха и одсуство ветра, је условила да се повећа концентрација чађи и сумпор-диоксида . Видљивост се драстично смањила тако да је саобраћај морао да се обустави а људи су тешко налазили пут до куће. Већина становника је умрла услед болести плућа и срца (бронхитис, коронарне болести, миокардиодистрофија).

Препишите лекцију у свеске (осим занимљивости). Објашњење на часу уживо.

Владимир