Дневне архиве: 4. октобра 2020.

Eнглески језик II2 – обавештење у вези поправљања оцене са контролног задатка

Ученици који су радили контролни везан за грађење времена ће поново радити контролни први пут када дођу у школу на наставу да би поправили оцене јер је већина добила недовољне оцене. Погледајте лекције број 2 и 5 које су објављене на настави на даљину да бисте се спремили за контролни. Обе оцене ће бити унете у дневник.

Поздрав,

Ружица

Eнглески језик II4 – обавештење у вези поправљања оцене са контролног задатка

Ученици који су радили контролни везан за грађење времена ће поново радити контролни први пут када дођу у школу на наставу да би поправили оцене јер је већина добила недовољне оцене. Погледајте лекције број 2 и 5 које су објављене на настави на даљину да бисте се спремили за контролни. Обе оцене ће бити унете у дневник.

Поздрав,

Ружица

Енглески језик – III1, III5 – контролни задатак 05.10.2020.

Драги ученици,

подсећам вас да имате контролни задатак у понедељак 05.10.2020. Погледајте све лекције од почетка школске године, а у лекцији број 8 од 25.09. се налазе и вежбања из радне свеске са решењима која сте требали да урадите да бисте се припремили за контролни.

Поздрав,

Ружица

Енглески језик – II3 – контролни задатак 06.10.2020.

Драги ученици,

подсећам вас да у уторак 06.10.2020. имате контролни задатак из енглеског језика везан за грађење глаголских времена. Погледајте онлајн лекције број 2 и 5, у њима се налази све што је потребно да бисте се припремили за контролни.

Поздрав,

Ружица

ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ 2-1 МАКРОЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: МАКРОЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Макроекономија као економска дисциплина се бави привредом у целини, односно привредом на нивоу једне националне економије.
Макроекономска политика својим деловањем има три основна циља:
1.Висок и растући ниво производње тј.реалног БДП
2.Висока стопа запослености
3.Стабилан или благо растући ниво цена.
Да би се ови циљеви остварили, макроекономска политика располаже одређеним инструментима. Инструментима економске политике, под надзором државе, утиче се на један макроекономски циљ, више њих или активност у целини.
Инструменти макроекономске политике су седећи:
• Фискална политика
• Монетарна политика
• Политика дохотка.
• Политика увоза и извоза

Монетарна политика представља скуп правила, прописа, мера и инструмената којима се у монетарно-кредитној сфери националне привреде регулишу нивои и структура новчане масе
Фискална политика је део економске политике усмерен на коришћење јавних прихода и јавних расхода за остварење ширих циљева економског система земље.
Глобални циљеви фискалне политике:
1) Остварење привредног раста и развоја (кроз раст друштвеног производа),
2) Економска равнотежа и стабилност цена,
3) Праведнија расподела дохотка.
Фискална политика се бави начинима прикупљања новца у државну благајну и његовог трошења. Састоји се од пореске политике и политике јавних расхода. У време инфлације често се примењује рестриктивна фискална политика у виду повећаних пореза и смањења јавних расхода. У вријеме депресије примјењује се експанзивна фискална политика у виду смањења пореза и пораста јавних расхода.
Мере фискалне политике могу се јавити у следећим облицима
• јавни радови – примјењују се када је рецесија дубока и дуготрајна, користе се за изградњу инфраструктуре те због свог мултипликацијског ефекта. У кратком року се не примјењују јер могу бити генератори инфлације
• пројекти јавног запошљавања – намењени су краткорочном запошљавању незапослених у јавном сектору, а мана им је што се такви радници тешко запошљавају у приватном сектору
• промене пореских стопа – у рецесији се пореске стопе смањују док се у инфлацији повећавају. Недостатак им је дуга законска процедура око њиховог донош
Прочитајте лекцију, основне појмоеве запишите у свеску и научите.УТВРЂИВАЊЕ У ПОНЕДЕЉАК,КАКО ВАМ ЈЕ НАЈАВЉЕНО. УЧЕНИЦИ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ОН ЛИНЕ НАСТАВУ ДОЛАЗЕ У ШКОЛУ У ПЕТАК 09.10.2020.ДА ОДГОВАРАЈУ УСМЕНО У 09:50ЧАСОВА

АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 1-4 ФУНКЦИЈЕ ( ДЕЛАТНОСТИ ) ТА И ВРСТЕ Т.ПУТОВАЊА; ИНФОРМАРТИВНО-ПРОПАГАНДНИ И ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ТА

ОВУ НАСТАВНУ ЈЕДИНИЦУ ПРОПРАТИТЕ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ И УРАДИТЕ ДОМАЋИ НА КРАЈУ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1691436/721/ss1-agencijsko-i-xotelijersko-poslovanje-3-cas-vrste-turistickix-agencija-funkcije-delatnosti-turistickix-agencija
И ТАКОЂЕ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ДО 8.МИНУТА -ПОГЛЕДАЈТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ДО ДЕЛА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПОЈАМ ТУРОПЕРАТОРА:
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1696645/633/ss1-agencijsko-i-xotelijersko-poslovanje-4-cas-informativno-propagandna-aktivnost-i-ostale-delatnosti-turistickix-agencija