Дневне архиве: 10. октобра 2020.

Хемија: Структура атома

Са структуром атома сте се упознали још у 7. разреду. Погледајте презентацију на датом линку и у свеску забележите основне појмове о грађи атома, језгро, електронски омотач, протони,неутрони, електрони, изотопи.

https://sites.google.com/site/hemijauos/struktura-supstance/gradja-atoma

Познавање робе: Масти

Ова наставна јединица се налази на 19. страници вашег уџбеника. Прочитати лекцију, у свеску забележити најбитније појмове: улога у организму, хемијски састав, подела масти и калорична вредност

Познавање робе: Витамини

 • Витамини се деле на:
 • витамине растворљиве у води (B1, B2, B6 B12) и
 • витамине растворљиве у мастима (A, D, E i K)
 • Болести које настају као последица потпуног недостатка појединих витамина у храни назива се АВИТАМИНОЗА
 • Болести које настају као последица недовољних количина витамина назива се ХИПОВИТАМИНОЗА. Ове болести се могу лечити само употребом одговарајућег витамина
 • Болести настале као последица уноса вишка неког витамина назива се ХИПЕРВИТАМИНОЗА
 • Улога појединих витамина приказана је на презентацији ваших другова коју сте могли да погледате на овом сајту

 

Минералне материје се деле на:

Макроелементе (дневне потребе организма за овим минералним материјама су 2g)  и Mикроелементе ( дневне потребе су 2 mg).

У макроелементе спадају Ca, Na, P i K , а најважнији микроелементи су Fe i I. Њихов значај и улога у организму су истакнути на следећем линку.

Minerali neophodni našem organizmu

Наука о исхрани: Вода и минералне материје

Минералне материје се деле на: Макроелементе (дневне потребе организма су 2g) и микроелементе (2mg дневно). У макроелементе спадају Na, P, Ca i K, а најважнији микроелементи су Fe i I. О њиховој улози у организму погледај те датом линку.

Minerali neophodni našem organizmu

 

Познавање робе: Кварење – труљење меса

 •  Труљење је брзо микробиолошко разлагање састојака меса, углавном беланчевина и то до аминокиселина.
 • Разликујемо: површинско (аеробно) и унутрашње (анаеробно) труљење меса
 • Површинско труљење: најчешће захватају крв и везивно ткиво. Бактерије доспевају при самом клању од убода ножа, прљаве коже, санитарно необрађених радника, загађених радних површина, просторија и прибора
 • Дубинско кварење се ретко јавља у месу здраве животиње. Ту трулежне бактерије доспевају из дигестивног трака, при оштећењу црева у току вађења утробе. Јавља се и код меса добијеног од болесних и уморних животиња
 • испитивање квалитета меса врши се: органолептички (физичке методе), биолошким и хемијским методама
 • ВАЖНО:  Ученици који прате наставу на даљину у обавези су да дођу у школу 14. 10. 2020. на час Познавања робе,како би благовремено одговарали и добили оцене.

Познавање робе: Хлађење меса и промене на месу у току хлађења

Кратак садржај лекције која се налази у вашем уџбенику

-Хлађењем се спречава кварење  и обезбеђује правилно зрење,прерада и продаја меса.

-У месу после клања  постоје оптимални услови за активност трулежних бактерија (влажна површина меса, слабо алкална реакција, температура око 30*С.

-Хлађење меса се изводи на два начина: стари (класичан) и савремен (брзи) начин хлађења

-Промене које се одигравају у месу у процесу хлађења:

1. КАЛИРАЊЕ МЕСА (губитак на тежини) – мање кало на нижој температури, на почетку хлађења, код меса старијих животиња, на већим комадима

2. ЗРЕЊЕ МЕСА (најважнија промена), састоји се од две фазе: а) мртвачка укоченост (гликогенолиза) и размекшавање меса (протеолиза)

 Гликогенолиза  је процес који настаје одмах после клања. Мишићи губе еластичност, скупљају се, зглобови постају непокретни и укочени. Месо је тврдо тврдо, неукусно  и теже се припрема. 

Размекшавање  меса (протеолиза):Дејством фермената беланчевине се разлажу у једноставније лакше сварљиве материје и месо постаје мекше сочније, укусније и лакше сварљиво

ВАЖНО:  Ученици који прате наставу на даљину у обавези су да дођу у школу 14. 10. 2020. на час Познавања робе,како би благовремено одговарали и добили оцене.