Дневне архиве: 15. октобра 2020.

Основи туризма и угоститељства I5 Хетрогеност структуре и сезоналност

Поштовани ученици

Пошто је прошао контролни из овог предмета,само да подсетим да четири ученика из друге групе нису  радили контролни, следећи червтрак ћу их питати усмено.Да не би било изненађење.                                                                                                                                                        Настављам даље са специфичности туризма као привредне делатности.Објаснила сам хетерогеност  структуре туризма.А сада да кажем шта је то сезона.Значи нова лекција .Сезонски карактер пословања у туризму.Сезона је највећа концентрација туриста у једном временском периоду. Постоје две сезоне :  зимска и летња.За време сезоне  је максимална попуњеност капацитета .Поставља се питање шта урадити да би се продужила сезона .Држава предузима мере како би се продужила сезона.Уређује зимске и летње школске распусте.Смањују се цене смештаја,уводе се додатни садржаји како би привукли туристе. То су неке од мера које се  примењују у подсезони.

Руски језик III 1, III 2 15.10.2020. „Фрушка-Гора – национальный заповедник“ – нови текст

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Данас смо на другом часу радили текст – „Фрушка-Гора – национальный заповедник“ („Фрушка Гора – национални парк“ – стр. 34 у вашим књигама).

Сада ћу вам поставити аудио – запис мог читања текста :

 

 

Надам се да је аудио – запис разумљив.

Сада ћу вас замолити да овај текст преслушате, ако треба и више пута.

Сада ћу вам написати неке речи, које би могле да вам буду неразумљиве. Такође имате и иза текста одељак „Пояснения к тексту“, који можете користити.

самая высокая возвышенность – највће  узвишење

провозглашена национальным заповедником – проглашена је за национални парк

любое время года – свако доба године

весной на её склонах – у пролеће на њеним падинама

подснежник и фиалка – висибаба и љубичица

лужайки – ливаде

предлагают приятную свежесть – нуде пријатну свежину

многочисленные виноградники – многобројни виногради

предлагают свои плоды – нуде своје плодове

выращивается – узгаја се

изготовляются – праве се

активный отдых – активни одмор

занятия зимними видами спорта – бављење зимским спортовима

сохранились – сачувани

редкие произведения – ретка дела

вершина – врх

окончание – завршетак

холм – брдо

известный сербский поэт – чувени српски песник

 

Надам се да су остале речи разумљиве.

Сада ћу вас замолити да овај текст читате, ако треба и више пута. После тога полако преводите овај текст уз помоћ речи које сам вам навео, као и уз помоћ одељка „Пояснения к тексту“.

Такође ћу вас замолити да ове непознате речи и изразе препишете у своје свеске.

Преостало је још да задам домаћи :

За домаћи ћете одговорити на следећа питања из текста :

 1. Что было построено на склонах Фрушка-Горы в период с 13 по 15 век?
 2. Что воздвигнуто на вершине Иришки венац?
 3. Что воздвигнуто на холме Стражилово?

Домаће ми пошаљите на e- mail јаnkovic.juventus@gmail.com или на Viber 064 / 23 – 645 – 23. Можете домаће да усликате, па да пошаљете као слику, или као документ у Word – u, или у оквиру поруке у mail – u, како год вама одговара…

А такође можете и да урадите у свеске, па да донесете у школу следећег четвртка.

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Руски језик III 1, III 2 15.10.2020. „Факты о Сербии“ – нови текст

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Данас смо на првом часу радили текст – „Факты о Сербии“ („Чињенице о Србији“ – стр. 28 у вашим књигама).

Сада ћу вам поставити аудио – запис мог читања текста :

,

 

Надам се да је аудио – запис разумљив.

Сада ћу вас замолити да овај текст преслушате, ако треба и више пута.

Сада ћу вам написати неке речи, које би могле да вам буду неразумљиве. Такође имате и иза текста одељак „Пояснения к тексту“, који можете користити.

охватывает – заузима

по течению рек  – уз токове река

по бокам – по боковима

возвышаются – уздижу се

вдоль – дуж

Венгрия – Мађарска

ещё со времён – још од времена

собрание рукописей – збирка рукописа

печатная книга – штампана књига

старые ткани – старе тканине

свыше сорока – више од 40

древняя история – праисторија

заселение славянами – насељавање Словена

государство – држава

создавшиеся с конца 12 века – који су подигнути од краја 12. века

наконец – најзад

относятся к лучшим достижениям – убрајају се у највећа достигнућа

живопись – сликарство

считается – сматра се

обрабатываемая земля – обрадиво земљиште

горнорудные богатства – рудно богатство

благодаря – захваљујући

существуют большие возможности – постоје велике могућности

 

Надам се да су остале речи разумљиве.

Сада ћу вас замолити да овај текст читате, ако треба и више пута. После тога полако преводите овај текст уз помоћ речи које сам вам навео, као и уз помоћ одељка „Пояснения к тексту“.

Такође ћу вас замолити да ове непознате речи и изразе препишете у своје свеске.

Надам се да је све јасно.

То је то што се тиче првог часа. Остаје још 1 час…

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Руски језик II 1, II 2 15.10.2020. „Государственное устройство Российской Федерации“ – нови текст

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Данас смо на првом и другом часу радили следећи текст – „Государственное устройство Российской Федерации“ („Државно уређење Руске Федерације“ – стр. 34 у вашим књигама).

Сада ћу вам поставити аудио – запис мог читања текста :

 

 

Надам се да је аудио – запис разумљив.

Сада ћу вас замолити да овај текст преслушате, ако треба и више пута.

Сада ћу вам написати неке речи, које би могле да вам буду неразумљиве. Такође имате и иза текста одељак „Пояснения к тексту“, који можете користити.

всенародный референдум – општенародни референдум

отмечено – написано

правовое государство – правна држава

форма правления – облик владавине

одновременно – истовремено

изображение – приказ

щит – штит

глава государства – на челу државе

соблюдение прав и свобод – поштовање права и слобода

определяет – одређује

направления – правци

внутренняя и внешняя политика – унутрашња и спољња политика

представляет страну – представља земљу

прямое – директно

занимать эту должность – заузимати ту дужност

Федеральное Собрание – Федерална Скупштина

высший представительный орган – највиши представнички орган

депутат – представник

избираются от партий – бирају се из партија

общественные движения – друштвени покрети

исполнительную власть осуществляет – извршну власт остварује

Правительство – Влада

Председатель назначается Президентом – Председника Владе поставља Председник државе

с согласия – уз сагласност

 

Надам се да су остале речи разумљиве.

Сада ћу вас замолити да овај текст читате, ако треба и више пута. После тога полако преводите овај текст уз помоћ речи које сам вам навео, као и уз помоћ одељка „Пояснения к тексту“.

Такође ћу вас замолити да ове непознате речи и изразе препишете у своје свеске.

И још једна информација :

У следећи четвртак, 22.10.2020. имам намеру да овај текст питам за оцену. То могу да искористе ученици који прате наставу on – line, па да дођу у школу да одговарају. Такође ће моћи да одговарају и они ученици, који су изразили жељу да поправе оцене.

Надам се да је све јасно.

Такође се надам да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

 

 

 

МАТЕМАТИКА 4-3 : ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПРАТЕ НАСТАВУ ОД КУЋЕ

УЧЕНИЦИ КОЈИ ПРАТЕ НАСТАВУ НА ДАЉИНУ ТРЕБА ДА ДОЂУ У ШКОЛУ У ЧЕТВРТАК 22.10.2020.ГОД. У  15:30 . УСМЕНО ОДГОВАРАЈУ ЗА ПРВУ ОЦЕНУ ,ПО ИСТОМ КРИТЕРИЈУМУ КАО И ОСТАЛИ УЧЕНИЦИ. ПОТРЕБНО ЗА ОЦЕНУ 2 СУ: 1 И 3а) ЗАДАЦИ СА ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА.

МАТЕМАТИКА 4-3

Ово је последња лекција пред писмени-Коса асимптота(к.а.)

Писмени у потпуности изгледа као пример приказан у следећем прилогу.

Први и трећи задатак су најлакши и они се раде на трећем часу, а остали задаци се раде на шестом часу.

Одлагања писменог неможе бити јер немамо времена због рада у групама.

 

 

 

Građansko vaspitanje,Mediji kao izvor informacija, pitanje verodostojnosti

Radionica

Razmislite o ovim tvrdnjama i obrazložite ih!

 1. Ono što se vidi na ekranu, nikad ne izgleda potpuno isto kao što postoji u stvarnosti.
 2. Ono što postoji u stvarnosti, ne mora se uopšte videti na ekranu.
 3.  Ono što se vidi na ekranu, ne mora uopšte postojati u stvarnosti.

Građansko vaspitanje, Građanin, građanka i poštovanje zakona

. Za svaku tvrdnju razmislite da li se slažete ili ne, uz obrazloženje.

 1. Zakoni spadaju u najveća dostignuća čovečanstva.
 2. Nepoštovanje zakona vodi zemlju u haos i rasulo.
 3. Nije nikakvo zlo da čovek ponekad prekrši zakon.
 4. Pojedinac koji ne sluša zakone, štetan je za svako društvo.
 5. Čovek treba da sluša samo one zakone koji mu izgledaju razumni.
 6. Opravdano je kršenje zakona radi odbrane važnog principa ili zaštite vitalnog interesa.

 

 

.

Хигијена – Методе пречишћавања воде

Хемијским методама вода се пречишћава тако што се у њу додају неке хемијске материје које је „стерилишу“.

Да би се неко хемијско средство користило за пречишћавање воде, мора да задовољи следеће критеријуме:

 • да буде потпуно нешкодљиво за здравље човека
 • да у што краћем времеском року „убија“ што више микроорганизама
 • да не мења органолептичка својства воде (боја мирис, укус)
 • да буде постојано у води (да се не губи из вода)
 • да буде јефтино и лако за употребу

Хемијска средства која се користе су:

 • хлор –
 • озон –
 • соли тешких метала –