Дневне архиве: 16. октобра 2020.

Српски језик и књижевност,Кир Јања,II 4

1.Čitajući Predislovije Sterijine komedije, otkrivamo kakav je bio položaj pisca u Sterijino vreme. Uporedi taj opis sa onim što znaš o položaju savremenog pisca. Istakni sličnosti i razlike.

2. Inspiraciju za svoju komediju Tvrdica Sterija pronalazi u svom privatnom životu, ali i u svetskoj književnosti. Njegovi veliki prethodnici bili su rimski komediograf Plaut i francuski pisac Molijer. Pronađi na internetu kratak sadržaj Plautovog Zlatnog ćupa (Aulularija) i Molijerovog Tvrdice i uoči osnovnu razliku između njihovih komada i Sterijinog dela.

3. Dositej je očekivao da svojim delima koristi (neprosvećenom) narodu – kakva su Sterijina očekivanja? Šta želi da postigne svojom komedijom? Da li je u tome uspeo? Objasni.

4. U Predisloviju Sterija objašnjava i nacionalnu pripadnost svog junaka. Zbog čega? Ko su bili Cincari?

5. Kakva je kompozicija Sterijine drame? Izdvoj glavne likove i objasni njihove međusobne veze.

6. Podseti se pet osnovnih etapa u razvoju dramske radnje. Razmisli i objasni zašto je došlo do odstupanja od uobičajene dramske kompozicije.

7. Zašto je Sterija narušio pravila stroge dramske kompozicije, a imajući u vidu da je Sterija bio klasicista dakle neko ko po definiciji poštuje stroga pravila stvaranja, pitanje se čini još opravdanijim?

8. Vremenom Sterijina komedija “Tvrdica” postaće poznatija kao “Kir Janja”. Objasni zašto.

9. Skiciraj u kratkim crtama radnju ove komedije.

10. Opiši Kir Janjin lik:

kom društvenom sloju pripada;

iz koje sredine je potekao, a kakva je sredina u koju je došao;

kakav je njegov odnos prema grčkoj, a kakav prema srpskoj istoriji i civilizaciji;

objasni njegov odnos prema vremenu u kome živi, kako ga opisuje i doživljava;

opiši Janjin tvrdičluk. Zašto štedi? Kakve su posledice njegove štednje;

šta je komično, a šta tragično u njegovom ponašanju (posebnu pažnju posveti njegovim monolozima);

kakvim jezikom govori? Koja je funkcija takvog jezika?

11. Osvetli Kir Janjin lik posmatajući ga u odnosu na druge likove: Katica, notaroš Mišić, sluga Petar, kir Dima.

12. Razmisli u kojim situacijama, a u odnosu na druge likove za Kir Janju možemo reći da je: naivan, bezdušan, ljubomoran.

13. Objasni Sterijin odnos prema Kir Janji.

Српски језик и књижевност,Кир Јања,II 1

1.Čitajući Predislovije Sterijine komedije, otkrivamo kakav je bio položaj pisca u Sterijino vreme. Uporedi taj opis sa onim što znaš o položaju savremenog pisca. Istakni sličnosti i razlike.

2. Inspiraciju za svoju komediju Tvrdica Sterija pronalazi u svom privatnom životu, ali i u svetskoj književnosti. Njegovi veliki prethodnici bili su rimski komediograf Plaut i francuski pisac Molijer. Pronađi na internetu kratak sadržaj Plautovog Zlatnog ćupa (Aulularija) i Molijerovog Tvrdice i uoči osnovnu razliku između njihovih komada i Sterijinog dela.

3. Dositej je očekivao da svojim delima koristi (neprosvećenom) narodu – kakva su Sterijina očekivanja? Šta želi da postigne svojom komedijom? Da li je u tome uspeo? Objasni.

4. U Predisloviju Sterija objašnjava i nacionalnu pripadnost svog junaka. Zbog čega? Ko su bili Cincari?

5. Kakva je kompozicija Sterijine drame? Izdvoj glavne likove i objasni njihove međusobne veze.

6. Podseti se pet osnovnih etapa u razvoju dramske radnje. Razmisli i objasni zašto je došlo do odstupanja od uobičajene dramske kompozicije.

7. Zašto je Sterija narušio pravila stroge dramske kompozicije, a imajući u vidu da je Sterija bio klasicista dakle neko ko po definiciji poštuje stroga pravila stvaranja, pitanje se čini još opravdanijim?

8. Vremenom Sterijina komedija “Tvrdica” postaće poznatija kao “Kir Janja”. Objasni zašto.

9. Skiciraj u kratkim crtama radnju ove komedije.

10. Opiši Kir Janjin lik:

kom društvenom sloju pripada;

iz koje sredine je potekao, a kakva je sredina u koju je došao;

kakav je njegov odnos prema grčkoj, a kakav prema srpskoj istoriji i civilizaciji;

objasni njegov odnos prema vremenu u kome živi, kako ga opisuje i doživljava;

opiši Janjin tvrdičluk. Zašto štedi? Kakve su posledice njegove štednje;

šta je komično, a šta tragično u njegovom ponašanju (posebnu pažnju posveti njegovim monolozima);

kakvim jezikom govori? Koja je funkcija takvog jezika?

11. Osvetli Kir Janjin lik posmatajući ga u odnosu na druge likove: Katica, notaroš Mišić, sluga Petar, kir Dima.

12. Razmisli u kojim situacijama, a u odnosu na druge likove za Kir Janju možemo reći da je: naivan, bezdušan, ljubomoran.

13. Objasni Sterijin odnos prema Kir Janji.

Eнглески језик 14. час – III1 – Dynamic and stative verbs – workbook exercises

Dragi učenici,

na današnjem času ćemo vežbati zadatke u vezi pravilne upotrebe glagola koji izražavaju stanje i radnju (stative and dynamic verbs).

Zadaci se nalaze u radnoj svesci na strani broj 10. Focus 3 WB p. 10

  1. zadatak – pročitajte rečenice i napišite H za navike/uobičajene radnje (habits/routines) ili N za ono što se dešava sada (now).
  2. zadatak – pročitajte razgovor i podvucite ispravne glagole.
  3. zadatak -pronađite i ispravite greške u pet od šest rečenica. Upotrebite skraćene oblike.
  4. zadatak – dopunite parove rečenica ispravnim oblikom glagola – Present Simple ili Prsent Continuous glagola koji su dati štampranim slovima.
  5. zadatak – dopunite blog glagolima iz zagrade u ispravnom vremenu – Present Simple ili Prsent Continuous.

Rešenja: Focus 3 – workbook Unit 0 answer key

Eнглески језик 12. час – III4, III5 – Unit 1: Looks, Appearance and personality

Dragi učenici,

danas počinjemo Unit 1 – Looks (izgled). Cilj časa je da umete da opišete izgled ljudi (appearance) i da pričate o njihovim karakternim osobinama (personality). Zadaci se nalaze u udžbeniku na stranama 12-13 Focus 3 pages 12-13

  1. zadatak – klasifikujte date prideve u 3 kategorije – Personality, Appearance and Clothes.

2. zadatak – dodajte još reči kojih možete da se setite u tabelu iz 1. zadatka.

3. zadatak – pročitajte tekst Facebook profile photos and what they mean (Fotografiej Facebook profila i šta one znače) i spojite ih sa fotografijama od 1-4.

4. zadatak – slušajte 4 korisnika Facebook-a kako opisuju svoje fotografije na profilu. Upišite pored imena broj fotografije koju opisuju.

5. zadatak – slušajte ponovo i štiklirajte komade odeće koje ste čuli.

Nemojte raditi deo WORD STORE 1A-C, to će se raditi na posebnom času.

Rešenja: Focus 3 Unit 1 p.12-13 answer key

Здравствена култура – изборни; Земљиште

Земљиште, значај, загађење

Земљиште представља површински слој Земљине коре.  Површинско земљиште је огромна лабораторија у којој се непрекидно одвијају најразличитији процеси распадања материјала.

Здраво (хигијенски повољно)  је земљиште у које лако продире ваздух и вода , а подземне воде су испод 2метра. Каменита,шљунковита и песковита земљишта су здрава земљишта. Нездраво је земљиште влажно,у близини ниских и плавних обала река , оно које је служило за укопавање смећа , лешева и других органских материја пре истека времена потребног за минерализацију.

Земљиште је врло важно, јер се у њему завршава ланац кружења материје у природи (односно ланац исхране). У земљишту живе сапрофитни микроорганизми, који разлажу остатке угинулих биљака и животиња. Када их разложе на неорганске материје, а те материје биљке користе за раст и развој.