Дневне архиве: 20. октобра 2020.

Здравствена култура – изборни: Хигијена воде

Методе пречишћавања воде: физичке, хемијске, комбиноване.

У физичке методе спадају:

 • филтрација
 • таложење
 • прокувавање
 • ултраљубичасти зраци …

Хемијским методама вода се пречишћава тако што се у њу додају неке хемијске материје које је „стерилишу“.

Да би се неко хемијско средство користило за пречишћавање воде, мора да задовољи следеће критеријуме:

 • да буде потпуно нешкодљиво за здравље човека
 • да у што краћем времеском року „убија“ што више микроорганизама
 • да не мења органолептичка својства воде (боја мирис, укус)
 • да буде постојано у води (да се не губи из вода)
 • да буде јефтино и лако за употребу

Хемијска средства која се користе су:

 • хлор –
 • озон –
 • соли тешких метала –

Агенцијско и хотелијерско пословање – вежбе (III-4), 20 и 21. 10. 2020. године

Данас и сутра ћемо анализирати карактеристике појединих врста скупова.

Наставна јединица: Анализа карактеристика појединих видова скупова

Прочитајете наставну јединицу.

Препишите кључне тезе у свеске.

ОСТАЛИ СКУПОВИ

 • Симпозијум
 • Саветовање
 • Консултације
 • Семинар
 • Панел дискусија
 • Округли сто
 • Пословне групне посете
 • Мотивација тимова
 • Студијска путовања

Вежба: На основу датог описа одредите врсту скупа.

СКУП ВЕЋЕГ БРОЈА УЧЕСНИКА КОЈИ ОДРЖАВАЈУ УДРУЖЕЊА НАЈРАЗЛИЧИТИЈИХ

ПРОФИЛА И ОБЛИКА, КАКО НАЦИОНАЛНИХ, ТАКО И МЕЂУНАРОДНИХ

СКУП ТЕМАТСКОГ КАРАКТЕРА КОЈИ ОДРЖАВАЈУ КАКО ВЛАДИНИ ПРЕДСТАВНИЦИ,

ТАКО И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,

СКУП  КОЈИ  СЕ  МОЖЕ  НАЗВАТИ  РАЗЛИЧИТИМ ИМЕНИМА:  КОНФЕРЕНЦИЈА, СИМПОЗИЈУМ, САВЕТОВАЊЕ, ТЕМАТСКИ САСТАНАК ИЛИ СЕМИНАР,
СКУП  КОЈИ  ОРГАНИЗУЈУ  ПОЈЕДИНЕ  КОМПАНИЈЕ,  НА  КОЈЕМ  ПРИСУСТВУЈУ  МЕНАЏМЕНТ  – ТИМОВИ И СЛУЖБЕНИЦИ ПОЈЕДИНИХ КОМПАНИЈА.

Руски језик IV 2 20.10.2020. Припрема за писмени

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Јоксимовић Исидора
 2. Кузељевић Ивана
 3. Лазаревић Магдалена
 4. Марјановић Милован
 5. Мишовић Марко
 6. Петровић Виолета
 7. Пучијашевић Ђорђе
 8. Станић Ања
 9. Станић Тијана
 10. Шмакић Теодора

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Бјеличић Ирена
 2. Дедић Ненад
 3. Ивановић Милош
 4. Јаворац Анастасија
 5. Петровић Катарина
 6. Стојановић Јована
 7. Ћировић Жељана
 8. Шљукић Николина
 9. Шијаковић Ана

Да још једном подсетим, група која данас прати наставу on – line имаће прилику следећег понедељка, 26.10.2020. да пева песму  „Молитва“ на руском језику.

И још једна информација :

У уторак, 27.10.2020. ће се радити писмени задатак. Са групом, која је данас била у школи сам се договорио да се за писмени ради суперлатив придева. Ја ћу вам још једном овде поставити ту лекцију, коју смо иначе радили 05.10.2020.

У питању је „Превосходная степень прилагательных“ (Суперлатив придева). О томе имате нешто на стр. 29 у вашим књигама, али сам ја то мало упростио да вам буде лакше.

Превосходная степень прилагательных (Суперлатив придева) 

У руском језику постоје 2 врсте суперлатива :

 1. Прости (Простая превосходная степень)
 2. Сложени (Сложная превосходная степень)

 

Простая превосходная степень

Прости суперлатив се гради уз помоћ 2 наставка :

 • -айший
 • -ейший

Наставак -айший се додаје када се основа завршава на К, Г, Х при чему они прелазе у Ч, Ж, Ш 

высокий – высок / ий + айший (К прелази у Ч) = высочайший

строгий – строг / ий + айший (Г прелази у Ж) = строжайший

тихий – тих / ий + айший (Х прелази у Ш) = тишайший

Наставак -ейший се додаје када се основа завршава на било које друго слово, осим К, Г, Х 

добрый – добр / ый + ейший = добрейший

красивый – красив / ый + ейший = красивейший

важный – важн / ый + ейший = важнейший

 

Сложная превосходная степень

Сложени суперлатив се гради када се испред придева дода реч САМЫЙ  

высокий – самый высокий

строгий – самый строгий

тихий – самый тихий

добрый – самый добрый

красивый – самый красивый

важный – самый важный

 

Ви ћете на писменом имати задатак да од задатих придева направите прости и сложени суперлатив. У једном вежбању ћете морати да направите прости, а у другом сложени суперлатив.

Група која је данас била у школи, писмени ће радити у понедељак, 02.11.2020.

И Ана Шијаковић може да дође у школу да ради писмени, небитно са којом групом…

Надам се да је све јасно.

Надам се и да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Устав и права грађана: Уставност и законитост, подела власти и независно судство

Добар дан,

Ове недеље, као што наслов чланка сугерише, утврђујемо лекције Уставност и независност и Подела власти и независно судство. Наставите са читањем

Припрема за контролни

Драги ученици,

ево једног примера контролног из области магнетног поља.

 1. Jужни магнетни пол се обележава ___ , а северни се обележава словом ____ (1)

2. Северни полови два магнета се:  a) привлаче б) oдбијају  (1)

3. Заокружи тачна тврђења: a) истоимени полови магнета се привлаче.

б) истоимени полови магнета се одбијају.

в)  разноимени полови магнета се одбијају.                      (1)

4.  Јужни магнетни пол Земље се налази у близини  _____________ географског пола. (1)

јужног/ северног

5. Извор магнетног поља је: a) атом  б) наелектрисање   в) наелектрисање које се креће  (1)

6. Линије сила вртложног поља су  _______________ линије.

отворене/затворене

7. Магнетно поље је:       a) вртложно       б) безвртложно                         (2)

8.  Дефиниши  интензитет магнетне индукције (формула, ознаке, речима) (6)

б) Јединица магнетне индукције је  _________ ( ) (1)

8. Вектор магнетне индукције има правац __________ на линију магнетног поља. (1)

9. Флукс магнетног поља једнак је броју ___________________________________________________

 

________________________________________________________________________________(2)

б) Јединица магнетног флукса је __________( )                                                              (1)

10. Опиши Ерстедов оглед и његове закључке. (цртеж и објашњење) (5)