Дневне архиве: 24. октобра 2020.

Маркетинг у туризму и угоститељству – III4

Дрaги учeници,

Наставна јединица коју смо учили у петак, 23.10. је:

Сегментација тржишта

Достављам вам и презентацију:

23.10. Segmentacija tržišta

Уколико имате било каква питања слободно питајте. Мој e-mail је: dalmariczlatibor@gmail.com

Поздрав,

Давид Марић.

Хотелијерство – IV3

Дрaги учeници,

Наставне јединице коју смо учили у четвртак 22.10. су:

Циљеви и предности пословања у хотелском ланцу;

Развијеност и врсте хотелских ланаца

Достављам вам презентацију:

22.10. Циљеви и предности пословања у хотелском ланцу; Развијеност и врсте хотелских ланаца

Тест из хотелијерства ће друга радити у петак 30.10.

Обновите све лекције које смо до сада учили нарочито, прилагођавање хотелијерске понуде тржишним тенденцијама у туризму; значај хотелијерства за развој туризма и међусобна условљеност у развоју хотелијерства и туризма; савремене тенденције у развоју хотелијерства; појава и фактори формирања хотелских ланаца.

Уколико имате било каква питања слободно питајте. Мој e-mail је: dalmariczlatibor@gmail.com

Поздрав,

Давид Марић.

Маркетинг у туризму – IV3

Дрaги учeници,

Наставна јединица коју смо учили у четвртак, 22.10. је:

Разлика између производне и продорне оријентације у туризму

Достављам вам презентацију:

22.10. Разлика између производне и продорне оријентације у туризму

Тест из маркетинга у туризму ће друга група радити у среду 28.10.

Обновите лекције које смо до сада учили нарочито оне које говоре о концепту маркетинг микса и специфичности услуга у односу на производе; подсетите се лекција и о туристичком тржишту (понуда и тражња).

Уколико имате било каква питања слободно питајте. Мој e-mail је: dalmariczlatibor@gmail.com

Поздрав,

Давид Марић.

Енглески језик – IV3 – oбавештење за цело одељење

Драги ученици,

следећа две седмице ученици који су добили недовољне оцене ће поново радити контролни да би поправили оцене. Такође, сви ученици треба да понесу уџбеник, радну свеску и свеску са урађеним задацима и преписаним лекцијама од почетка школске године да их прегледам. Приметила сам да велика већина уопште нема уџбенике а у свеске не пише ништа.

Ученици који нису добили недовољне оцене су Грујичић 2, Јанковић 2, Јовановић 4-, Митровић 2, Љубичић 2-, Томашевић 3, Ћуповић 3.

Ученици који нису радили контролни, радиће га када први пут дођу на час: Зекавчић, Кузмановић, Пећинар, Рафаиловић, Никитовић, Милошевић.

Немојте доћи на поновљени контролни а да нисте ништа учили. Све лекције које су вам потребне да се спремите за контролни се налазе на онлајн настави у вези области Unit 6.

Енглески језик – II5 – обавештење у вези контролног задатка за цело одељење

Драги ученици,

подсећам вас да вам је заказан контролни из енглеског језика за среду 28.10.

МОЛИМ ГРУПУ КОЈА ЈЕ СЛЕДЕЋЕ СЕДМИЦЕ НА ОНЛАЈН НАСТАВИ  ДА ИПАК ДОЂЕ У ШКОЛУ У СРЕДУ 28.10. НА 6. ЧАС У 11 САТИ ДА РАДИ КОНТРОЛНИ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ. 

РАЗЛОГ ЗА ОВО ЈЕ ТО ШТО СТЕ ПОСЛЕ НА БЛОК НАСТАВИ ОД 02-06.11. А ОНДА 11.11. ЈЕ ДРЖАВНИ ПРАЗНИК И НЕ ИДЕ СЕ У ШКОЛУ. ОНДА БИ КОНТРОЛНИ БИО ВАМА ТЕК ЗА 3 СЕДМИЦЕ И ТО ПОТПУНО РЕМЕТИ ДАЉИ ПЛАН РАДА. ТАКОЂЕ ЗА ТРОМЕСЕЧЈЕ КОЈЕ ЈЕ 06.11. ТРЕБА ДА ИМАТЕ И ОЦЕНУ ИЗ ОВОГ ДЕЛА ГРАДИВА.

Градиво је везано за граматику и вокабулар из области Unit 5. Све што сте требали да научите и провежбате налази се на онлајн лекцијама од броја 3 до 13, а посебну пажњу обратите на делове Focus review 5, Word store 5 у уџбенику и Self check 5 у радној свесци који  сумирају сво градиво које је урађено у оквиру Unit 5.

На контролни понесите  уџбеник, радну свеску и свеску пошто ћу прегледати да ли сте преписали теоријски део онлајн лекција и урадили сва вежбања у уџбенику и радној свесци.

Поздрав,

Ружица

Енглески језик – II2, II3 – обавештење у вези контролног задатака

Драги ученици,

подсећам вас да вам је заказан контролни из енглеског језика за  II2 27.10, и II3 03.11.. Градиво је везано за граматику и вокабулар из области Unit 5. Све што сте требали да научите и провежбате налази се на онлајн лекцијама од броја 3 до 13, а посебну пажњу обратите на делове Focus review 5, Word store 5 у уџбенику и Self check 5 у радној свесци који  сумирају сво градиво које је урађено у оквиру Unit 5.

На контролни понесите  уџбеник, радну свеску и свеску пошто ћу прегледати да ли сте преписали теоријски део онлајн лекција и урадили сва вежбања у уџбенику и радној свесци.

Поздрав,

Ружица