Дневне архиве: 27. октобра 2020.

Историја:Балкански ратови

БАЛКАНСКИ РАТОВИ

ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ 1912.

-Вођен 1912. између Балканског савеза (Србија,Црна Гора,Бугарска,Грчка) и Османског Царства.
-Највеће битке-Битољска и Колубарска.
-Србију кроз рат води краљ Петар I Карађорђевић.
-У току рата Србија излази на Јадранско море.
-Образована је албанска држава,коју велике силе признају како би спречиле јачање Србије на Балкану и онемогућиле љен излазак на море.
-Лондонски мировни уговор 1913-балканске земље ослобођене турске власти;призната Албанија;територију Македоније између себе требале да поделе Србија и Бугарска
-По карактеру рат је ослободилачки.

ДРУГИ  БАЛКАНСКИ РАТ 1913.
-Вођен 1913. између Србије и Бугарске због поделе Македоније.
-Битка код Брегалнице; пораз Бугарске.
-Мир у Букурешту 1913-Македонија подељена ( Србија-Вардарска Македонија: Бугарска-Пиринска; Грчка-Егејска Македонија)
-Србија и Црна Гора добијају заједничку границу која иде преко Санџака.
-По карактеру рат је освајачки,јер се води за освајање македонске територије.

Социологија са правима грађана: Сувереност;Непосредна демократија

Добар дан,

Ове седмице крећемо са лекцијама које се баве политичком сфером друштва и прве две лекције тичу се појма суверенитета и непосредне демократије. Наставите са читањем

Физичко васпитање – Спринтерска трчања; Техника извођења, рад екстремитета и положај тела (правила, убрзања и суђење)

Поштовани ученици,

Овим путем вам преносим име наставне јединице коју обрађујемо на редовној настави. Уколико имате услова за безбедно вежбање (полигони, природа) требало би да обратите пажњу на елементе технике; рад руку и ногу (лактови уз тело, надколеница се подиже до хоризонтале, а стопала се постављају паралелно на подлогу, положај тела је раван, да не буде повијен и шаке иду до нивоа браде) .

Приликом вежбања треба упражњавати и почетни став – ниски старт. За више информација и практичних појашњења на редовној настави. Поздрав!

Руски језик IV 2 27.10.2020. Писмени задатак

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Бјеличић Ирена
 2. Дедић Ненад
 3. Ивановић Милош
 4. Јаворац Анастасија
 5. Петровић Катарина
 6. Стојановић Јована
 7. Ћировић Жељана
 8. Шљукић Николина

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Јоксимовић Исидора
 2. Кузељевић Ивана
 3. Лазаревић Магдалена
 4. Марјановић Милован
 5. Мишовић Марко
 6. Петровић Виолета
 7. Пучијашевић Ђорђе
 8. Станић Ања
 9. Станић Тијана
 10. Шмакић Теодора
 11. Шијаковић Ана

Група која је данас била у школи радила је писмени задатак. Већ смо се раније договорили да се за писмени ради суперлатив придева (Превосходная степень прилагательных).

На писменом су имали задатак да од задатих придева, које су добили у оквиру реченица, направе прости и сложени суперлатив. У једном вежбању су морали да направе прости, а у другом сложени суперлатив.

Они ученици који су радили писмени, урадили су га одлично, за сваку похвалу.

Следећи ученици нису били на часу и нису радили писмени, па би требало да дођу у школу у понедељак, 02.11.2020. да раде писмени са оном другом групом :

 1. Дедић Ненад
 2. Ивановић Милош
 3. Јаворац Анастасија
 4. Петровић Катарина
 5. Шљукић Николина

И Ана Шијаковић може да дође у школу да ради писмени.

Надам се да је све јасно.

Надам се и да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Engleski jezik 18. čas – I5 – Self-check 1

Na ovom času nastavljamo sa pripremama za prvi pismeni zadatak.

Vežbanja se nalaze u radnoj svesci na strani 19 Self-check 1.

 1. zadatak – izaberite u svakom redu reč koja ima negativno značenje (morate znati prevesti svaki pridev).
 2. zadatak – zaokružite ispravan predlog.
 3. zadatak – dopunite rečenice datim rečima.
 4. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C.
 5. zadatak – dopunite rečenice ili to-infiinitivom ili gerundom glagola iz zagrade.
 6. zadatak – pročitajte oglas i zaokružite ispravan odgovor da popunite praznine.

Rešenja: Self-check answer key.

Sledeća vežbanja koja radimo se nalaze u dodatku na kraju udžbenika na strani 3 Word store 1.

zadatak 1a- napišite prideve koji imaju suprotno značenje

zadatak 1b – dodajte negativne prefikse UN-, IN-, IR- ili DIS- da dobijete prideve suprotnog značenja.

zadatak 1c – iza svakog prideva napišite predlog koji uvek ide iza njega.

zadatak 1d – napišite prideve koji se dobiju kada oduzmete negativne prefikse

zadatak 1e – od datih imenica napišite prideve.

Rešenja: Focus 2 Word store 1 answer key.

Engleski jezik 17. čas – I5 – Focus review 1

Drago učenici,

na ovom i sledećem času vežbamo svo gradivo iz oblasti Unit 1 i spremamo se za pismeni zadatak koji ćete imati 10.11. jedna grupa i 17.11 druga grupa. 

Vežbanja se nalaze u vašim udžbenicima na strani 22 Focus reviw 1.

 1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim pridevom . Prvo slovo je dato kao pomoć.
 2. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom date reči. Potrebno je da vidite koja vrsta reči treba da bude dodata u rečenicu (imenica, glagol, pridev, prilog) i da dodavanjem prefiksa i sufiksa dobijete tačnu reč.
 3. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom glagola iz zagrade (podsetite se prvo građenja upitnih rečenica za PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS I PRESENT PERFECT SIMLE TENSE).
 4. zadatak – od datih reči sastavite rečenice (glagole stavite u ispravno vreme.
 5. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C.
 6. zadatak – Pročitajte tekst i za svaku prazninu izaberite tačan odgovor A, B, ili C.

Rešenja zadataka: Focus review 1 Answer key

Da bi ste se dobro spremili za prvi pismeni zadatak, potrebno je da u udžbeniku ponovite gradivo iz gramatike i reči koje su rađene na stranama 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 22 a u radnoj svesci strane 8, 9, 10, 14, 17 (1. i 3. zadatak), 19. Ponovo pročitajte i onlajn lekcije od 10. do 18. časa. 

Ako vam treba pomoć, pišite mi na email ako niste u školi.

Pozdrav,

Ružica