Дневне архиве: 30. октобра 2020.

Агенцијско и хотелијерско пословање ПРАКТИЧНА БЛОК НАСТАВА 5. ДАН ПОЗДРАВЉАЊЕ, ОСЛОВЉАВАЊЕ И ТИТУЛИРАЊЕ ГОСТА/ТУРИСТЕ

Наставна јединица: ПОЗДРАВЉАЊЕ, ОСЛОВЉАВАЊЕ И ТИТУЛИРАЊЕ ГОСТА/ТУРИСТЕ

Прочитајте наведена правила , у Дневнике напишите конкретно која су то правила.

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Поздрав је први корак у опхођењу са људима (директно или телефоном). Он је често израз симпатије према особи са којом контактирамо, треба да буде срдачан, а не одбојан и мрзовољан.  Поздрављање може бити непосредно и посредно. Непосредно се поздравља руковањем, грљењем и љубљењем, а посредно, послатом честитком, телеграмом, телефоном или мејлом. Не може се ништа ни почети ни завршити без одређеног начина манифествања поздравних израза. Када је у питању поздрављање у угоститељству, могу се истаћи следећи моменти у поздрављању госта/туристе: спремност да се гост/туриста дочека, приступање госту/туристи, показивање интересовања и бриге за госта/туристу и испраћање госта/туристе.

Спремност да се гост/туриста дочека и испрати је питање колико времена можемо одвојити за тај догађај и шта чинимо непосредно пре самог сусрета и након изласка из хотела/туристичке агенције. Ако приликом уласка госта/туристе у хотел/туристичку агенцију останемо у седећем положају, сматра се да смо га занемарили па је значајно, минимум који хотелијер/туристички радник треба да учини је да дочека и поздрави госта/туристу у стојећем положају. Рецепционар/агенцијски радник не може да успостави контакт са гостима/туристима, а да пре самог чина поздрављања није устао и поздравио их стојећи.

Довођењем себе у мање угодан положај рецепционар/агенцијски радник се излаже неудобности и показује госту/туристи да је спреман и на одређене жртве за њега, што је нарочито битно у првом сусрету. Приликом испраћаја, рецепционар/агенцијски радник треба погледом да прати госта/туристу све док се овај не изгуби из видокруга. У поздрављању су важне још две фазе: чин манифестовања поздрава и показивања задовољства што смо се срели, као и брига за оно што се десило на путу или што се може догодити током путовања до новог одредишта.

Самим чином поздрављања успоставља се веза између хотелијера/туристичког радника и госта/туристе, манифестацијом поздрава хотелијер/туристички радник улази у друштво госта/туристе и даље с њим пословно комуницира.

Са гостом/туристом се успоставља веза прво погледом. Даје му се до знања да је примећен. Већ код поздрава треба погледати госта/туристу и за тренутак зауставити поглед на његовим очима и устима. Тај поглед треба да је ведар, искрен и пријатан. Гостима/туристима не треба постављати алтернативна питања типа: Желите ли нешто и сл.

Та алтернативна питања се називају још и затвореним питањима.

Отворена питања пружају могућност да се на њих одговори на више начина. Рецимо:

Ваше омиљено јело?

Ваше жељено пиће?

Ваша омиљена дестинација?

 

Хотелски/туристички радник мора стално употребљавати речи: Молим, Изволите, Хвала, Дозволите.

Позрадвљање и ословљавање људи је једна од свакодневних функција сваког посла, али је у хотелијерству и туризму је она врло важна.

Поздрављањем исказујемо поштовање према особи коју поздрављамо.

У хотелу/туристичкој агенцији увек први поздравља хотелски/туристички радник.

Неуљудно је започети било какав пословни однос, а да пре тога нисмо поздравили госта/туристу.

Смешно је када се за било шта из области угоститељства/туризма користе изрази: најбоље,

Поздрављање је:

 • први корак у опхођењу с људима
 • руковање (на доласку и одласку)
 • обавезано приликом сваког контакта телефоном или личним сусретом са колегама/пословним партнерима
 • срдачано
 • млади прво поздрављају старије
 • особе ниже по пословном положају први поздрављају особе старије по рангу.

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ

 • Обавезно у сваком контакту са непознатом особом

Приликом представљања:

 • мушкарци устану и не држе руке у џеповима
 • пожељно је навести функцију или титулу
 • дужност Вашег домаћина је да представи колеге које су тренутно присутне
 • особу са нижом пословном функцијом треба прво представити особи са вишом пословном функцијом.

 

ОСЛОВЉАВАЊЕ

 • Зависи од пола, старости, хијерархијских односа..
 • Ословљавати саговорника са “Господине, госпођо..”
 • Обраћање по занимању- “Господине професоре..”, “Професоре..”
 • Обраћање већем скупу- “Даме и господо..”
 • Обраћање на симпозијима и скуповима посвећеним једној професији- “Поштоване колеге..”
 • За писмени начин ословљавања слично као и за усмени начин

 

ОДНОС СА КОЛЕГАМА НА ПОСЛУ

 • Мора да буде заснован на пословно-пријатељским односима
 • Будите љубазни према колегама без обзира на њихово место у компанији или титулу
 • Поштујте своје колеге и њихове ставове чак и ако се ваше мишљење разликује од њиховог
 • Не упуштајте се у критиковање колега и ширење интрига
 • Интересујте се за колеге, питајте за њихову породицу, честитајте уколико су унапређени, не заборавите на ситне комплименте

 

КОНТАКТ С РУКОВОДИОЦЕМ

 • Однос треба да буде заснован на узајамном поштовању и разумевању
 • Ословљавајте га са господине, госпођо, госпођице, чак и ако их лично познајете
 • Немојте никада понудити да некоме нешто учините, позивајући се на ваше пријатељство са руководиоцем
 • Немојте себи дозволити да се упуштате у критиковање руководиоца

 

Резиме:

 • Добро пословно понашање игра важну улогу у свачијој пословној каријери
 • Водити рачуна с ким се разговара, како се разговара и где се разговара
 • Слика поуздане, поверљиве, стручне, коректне и љубазне особе

 

 

 

Практичан део задатка:

Анализирајте следеће ситуације и реците како бисте решили следеће задатке:

 

 

 1. задатак

Гост улази на рецепцију хотела, ви сте у улози рецепционера. Како ћете поздравити и ословите госта?

 

А.)Поздравили госта( наведите како сте га поздравили, шта сте све урадили: устали, пропратили га погледом, осмех, стојите……

Б.)Ословили госта( како сте га ословили: господине, Поштовани,……)

 

 1. задтак.

 

Дошао је менаџер хотела „Торник“. Ви сте у улози домаћина , шеф сте рецепције и треба да представите вашег Директора госту. Наведите све шта ће ко рећи коме ( поделите по улогама,  нпр: Рецепционер ( ви) каже:

Менаџер( гост) каже:; Директор каже:..)

 

 1. задатак

Гост је бесан , угледни професор Бабић због тога што није добио жељену собу са погледом на море. Ви сте рецепционер који треба правилно да се обрати госту и да представи менаџера који ће решити проблем госта.( Акценат је на поздрављању и ословљавању тј .титулирању а не на томе како ћете решити проблем!)

 

Како ћете урадити наведене задатке : најпре у Дневнике практичне наставе  напишете правила поздрављања, представља, ословљавања. Можете користити као извор текст  који сам напред горе поставила или са Интернета.

Потом решавате задатке : прочитате задатке и примените правила поздрављања и ословљавања на конкретан задатак. Нпр. Ако имате госта, ви( рецепионер) се њега прво поздрављате…

 

За ову недељу практична блок настава је завршена. Евидентирајте све наставне јединице ( првих пет са списка који сте сви добили на часовима) према упутству које сте добили на сајту Школе или током рада на часовима.

ДНЕВНИКЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ДОНОСИТЕ У ПОНЕДЕЉАК У ШКОЛУ.

Eнглески језик 14. час – IV3- Phrasal verbs connected with sport

Dobar dan svima!

Na ovom času se bavimo frazalnim glagolima koji su povezani sa sportom. Zadaci se nalaze u udžbeniku na 87. strani posle vežbanja vezanih za odnosne rečenice koje smo radili na prethodnom času. Gateway B1+ Defining relative clauses p. 86-87

 1. zadatak – pogledajte rečenice 1-7 i istaknute glagole povežite sa njihovim značenjima.
 2. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom (vremenom) frazalnih glagola iz prethodnog vežbanja.
 3. zadatak – dopunite pitanja ispravnim oblikom (vremenom) frazalnih glagola iz prethodnog vežbanja i odgovorite na njih.

Kao pomoć dajem vam prevod frazalnih glagola iz 1. vežbanja.

 • take up (a sport/tennis/football…) – početi se baviti (nekim sportom/tenisom/fudbalom…
 • warm up – zagrejati se (npr. raditi lagane vežbe)
 • knock out – eliminisati (nekoga iz takmičenja)
 • give in – predati se, odustati
 • work out – vežbati, raditi vežbe
 • go for it- dati sve od sebe (da pobediš)

U radnim sveskama se nalazi još zadataka vezanih za ove glagole na strani 59 – uradite sve zadatke. Zadaci 1-3 se bave frazalima koje ste imali u udžbeniku.

4. zadatak ima neke nove frazalne glagole koje nemate u udžbeniku:

catch up – stići nekoga

carry on – nastaviti (=continue)

drop out – napustiti nešto

keep up – držati korak sa nekim

send off – isključiti igrača iz utakmice

take up – početi se baviti nečim

Rešenja: Gateway B1+ WB p. 59

 

 

Engleski jezik 18. čas -III1- Present Perfect Continuous and Present Perfect Simple (workbook exercises)

Dragi učenici,

danas vežbamo gradivo koje smo obradili prethodni čas a to je Present Perfect Continuous ,kao i Present Perfect Simple. Vežbanja se nalaze na strani 14 u vašim radnim sveskama: Focus 3 Present Perfect Continuous WB p. 14.

 1. zadatak – glagol iz zagrade stavite u Present Perfect Simple. Koristite skraćene oblike pomoćnog glagola gde je to moguće.
 2. zadatak – glagol iz zagrade stavite u Present Perfect Continuouos.
 3. zadatak – Čarli i Meri su u umetničkoj galeriji. Podvucite ispravne glagole da dopunite razgovor.
 4. zadatak – dopunite svaki par rečenica tako da dati glagol bude ili Present Perfect Simple ili Continous.
 5. zadatak – dopunite tekst glagolima iz uokvirenog dela i stavite ih u ispravno vreme.

Rešenja: Focus 3 – workbook Units 0 – 1 answer key

Eнглески језик 13. час – IV3- Defining relative clauses

Hello everybody!

Danas se bavimo definišućim odnosnim rečenicama (Defining Relative Clauses).

Prepišite sledeće predavanje u sveske:

Definišuće odnosne rečenice (Defining Relative Clauses) su zavisne rečenice u okviru složenih rečenica koje daju važnu informaciju u vezi reči iza koje se nalaze (definišu je).

Počinju odnosnim zamenicama:

 • WHO/THAT (za ljude),                                            This the girl who/that I like a lot.
 • WHICH/THAT (za stvari i sve što nisu ljudi),    I told you about the book which/that I read last month.
 • WHERE (za mesto, WHEN (za vreme),               I like clubs where they play live music.
 • WHOSE (za pripadnost).                                     This is the man whose son is my best friend.

Odnosna zamenica se može izostaviti ako iza nje sledi imenica ili zamenica koja je subjekat sledeće rečenice:

The school (which/that) I go to is really good.  *ovde se zamenice which/that mogu izostaviti.

                                                 ***********************

Zadaci koje treba da uradimo se nalaze u udžbeniku na stranama 86 i 87 Gateway B1+ Defining relative clauses p. 86-87.

1a – pogledajte rečenice od 1-z i dopunite pravila a-e vezana za upotrebu odnosnih zamenica.

2. zadatak – podvucite ispravnu odnosnu zamenicu. Ako mislite da su obe opcije tačne, podvucite obe. Znak — označava da se odnosna zamenica može izostaviti.

3. zadatak – dopunite tekst ispravnim odnosnim zamenicama.

4. zadatak – spojite delove rečenica 1-8 sa delovima a-h da dobijete cele rečenice.

5. zadatak – dopunite započete rečenie odnosnim rečenicama koje sami smislite.

6. zadatak – pogledajte sledeće definicije i napišite na šta se odnose.

Rešenja zadataka: Gateway B1+ Defining rel. clauses answer key