Месечне архиве: новембар 2020

Агенцијско и хотелијерско пословање (вежбе) – II4 друга група

Дрaги учeници,

Наставна јединица коју смо учили у понедељак 24.11. је:

Хотелске услуге (појам, карактеристике и врсте)

Достављам вам презентацију:

24.11. Хотелске услуге (појам, карактеристике и врсте)

Уколико имате било каква питања слободно питајте. Мој e-mail је: dalmariczlatibor@gmail.com

Поздрав,

Давид Марић.

Руски језик IV 2 23.11.2020. Контролни задатак

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Бјеличић Ирена
 2. Дедић Ненад
 3. Ивановић Милош
 4. Јаворац Анастасија
 5. Петровић Катарина
 6. Стојановић Јована
 7. Ћировић Жељана
 8. Шљукић Николина

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Јоксимовић Исидора
 2. Кузељевић Ивана
 3. Лазаревић Магдалена
 4. Марјановић Милован
 5. Мишовић Марко
 6. Петровић Виолета
 7. Пучијашевић Ђорђе
 8. Станић Ања
 9. Станић Тијана
 10. Шмакић Теодора
 11. Шијаковић Ана

Данас је група која је била у школи, радила контролни задатак из области „Действительные причастия настоящего времени“ (Активни партиципи садашњег времена). На контролној вежби су имали 2 задатка :

 •  У првом задатку су добили по један партицип и требали су да га промене кроз падеже. Како су знали ког је рода? По наставку – ако се завршава на ИЙ, онда је мушки род, ако се завршава на АЯ, онда је женски, ако се завршава на ЕЕ, онда је средњи, ако се завршава на ИЕ, онда је множина.
 • Други задатак је изгледао отприлике овако :

Винительный падеж – говорящий

А) говорящего

Б) говорящему

В) говорящий

Дательный падеж – живущая

А) живущую

Б) живущая

В) живущей

И задатак је био да се заокружи тачан одговор. У другом задатку је било 5 оваквих примера.

Приметно је да је данашња група много боље урадила контролни задатак, него група од прошле недеље.

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Руски језик III 4 23.11.2020. Деепричастия – нова граматика

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Весовић Данило
 2. Жиловић Милица
 3. Јеремић Кристина
 4. Јолић Катарина
 5. Ковачевић Милош
 6. Кузељевић Оливера
 7. Радовић Милева
 8. Савичић Јована
 9. Шкодрић Никола
 10. Рибаћ Матија

 

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Вучићевић Марко
 2. Ђокић Ђорђе
 3. Зечевић Јована
 4. Јанковић Светлана
 5. Јокић Мина
 6. Станковић Алекса
 7. Тадић Александра
 8. Томовић Тијана
 9. Чанчовић Бојана

Данас смо на првом и другом часу у школи радили нову граматичку лекцију – „Деепричастия“ (Глаголски прилози). О томе имате нешто у вашим књигама на стр. 56.

„Деепричастия“ представљају непроменљиви облик глагола, који означава додатну радњу, која додатно појашњава главну радњу у реченици.

„Деепричастия“ се деле на :

 • Деепричастия совершенного вида
 • Деепричастия несовершенного вида

Нас данас интересују :

Деепричастия совершенного вида 

Граде се од основе прошлог времена + наставци -ВШИ, -ШИ

 • ВШИ – ако се основа прошлог времена завршава на самогласник :

прочитать – прочита / л + вши = прочитавши

написать – написа / л + вши = написавши

приехать – приеха / л + вши = приехавши

 • ШИ – ако се основа прошлог времена завршава на сугласник. Овде ћемо навести само 3 глагола :

умереть – умер + ши = умерши

погибнуть – погиб + ши = погибши

нести – нес + ши = несши

Такође треба истаћи и глаголе, који су изведени од глагола ИДТИ, а представљају изузетке од овог правила :

прийти = прийдя

войти = войдя

выйти = выйдя

Надам се да је све јасно.

Сада ћу вас замолити да ова правилапрепишете у своје свеске.

И још једна информација :

У следећи понедељак, 30.11.2020. ће бити Контролна вежба из 2 области – „Именице мушког рода на -АНИН, -ЯНИН“ и „Деепричастия“ (данашња лекција). На контролној вежби ћете имати 2 задатка :

 • У првом задатку ћете добити по једну именицу на -АНИН, -ЯНИН и ваш задатак ће бити да ту именицу промените кроз падеже
 • У другом задатку ћете добити 10 глагола и ваш задатак ће бити да од тих глагола направите Деепричастия (већина глагола ће бити из ове прве групе (на ВШИ), али ће бити и само наведена 3 глагола из друге групе (умереть, погибнуть, нести), као и само наведена 3 глагола изузетка (выйти, войти, прийти).

Да разјасним, у понедељак, 30.11.2020. ће контролни задатак радити следећа група :

 1. Вучићевић Марко
 2. Ђокић Ђорђе
 3. Зечевић Јована
 4. Јанковић Светлана
 5. Јокић Мина
 6. Станковић Алекса
 7. Тадић Александра
 8. Томовић Тијана
 9. Чанчовић Бојана

А група која је данас имала часове у школи, контролни задатак ће радити у понедељак, 07.12.2020.

Надам се да је све јасно.

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

 

Руски језик I 4 23.11.2020. Контролна вежба

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Бабић Стефан
 2. Величковић Матеја
 3. Којовић Лука
 4. Николић Маријана
 5. Нинчић Милош
 6. Панић Сања
 7. Станић Немања
 8. Ћалдовић Ања

 

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Бијељић Славка
 2. Василијевић Дејана
 3. Ерић Марија
 4. Јанковић Теодора
 5. Костадиновић Андрија
 6. Марјановић Алекса
 7. Младеновић Лука
 8. Николић Ана
 9. Раденовић Марта
 10. Радишић Огњен
 11. Стојановић Ранко
 12. Терзић Дијана
 13. Томић Богдан
 14. Тошић Милица

Данас је група која је била у школи, радила контролну вежбу из области падежа именица. На контролној вежби су имали 2 задатка :

 •  У првом задатку су добили по једну именицу и требали су да је промене кроз падеже. Како су знали ког је рода? По наставку – ако се завршава на било који сугласник или Ь, онда је мушки род, ако се завршава на А или Я, онда је женски, ако се завршава на О или Е, онда је средњи.
 • Други задатак је изгледао отприлике овако :

Винительный падеж – книга

А) книгу

Б) книге

В) книги

Дательный падеж – ученик

А) ученика

Б) ученике

В) ученику

И задатак је био да се заокружи тачан одговор. У другом задатку је било 5 оваквих примера.

Ученици су прилично лоше урадили контролну вежбу.

План је био да бодовање изгледа овако :

16, 15, 14 поена = оцена 5

13, 12, 11 поена = оцена 4

10, 9, 8 поена = оцена 3

7, 6, 5 поена = оцена 2

4, 3, 2, 1 поен = оцена 1

Сада ћу вам написати број поена које су остварили ученици који су данас радили контролни, али нећу написати оцене, док не уради и друга група (може да се деси да се критеријум код оцењивања мало промени, али то ће се знати тек кад и друга група уради задатак) :

 • Бабић Стефан = 3 поена
 • Нинчић Милош = 3 поена
 • Ћалдовић Ања = 3 поена
 • Николић Маријана = 14 поена
 • Панић Сања = 3 поена
 • Којовић Лука = 3 поена
 • Величковић Матеја = 13 поена

Као што сам рекао, у следећи понедељак, 30.11.2020. контролни треба да ради следећа група :

 1. Бијељић Славка
 2. Василијевић Дејана
 3. Ерић Марија
 4. Јанковић Теодора
 5. Костадиновић Андрија
 6. Марјановић Алекса
 7. Младеновић Лука
 8. Николић Ана
 9. Раденовић Марта
 10. Радишић Огњен
 11. Стојановић Ранко
 12. Терзић Дијана
 13. Томић Богдан
 14. Тошић Милица

Када и они ураде, тек тада ћу уписати све оцене.

Надам се да је све јасно.

Надам се и да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

перспектива, вежбање

Драги ученици, прочитајте поново овај задатак и вежбајте линеарну перспективу.

Перспектива: инверзна, линеарна, ваздушна

У ликовној уметности појам перспектива односи се на представљање простора у слици, цртежу графици. Делимо је на инверзну, линеарну и ваздушну.

Инверзна перспектива је начин представљања облика у простору обрнуто од оптичких закона. Она није погрешна већ је са намером тако изведена како ви се приказала централна фигура, можемо рећи да је инверзна перспектива субјективна. Коришћена је у средњем веку при приказивању религијских слика.

Линеарна перспектива има једну тачку која се налази испред равни слике. Простор који се пројектује на раван је мрежа паралелних линија  – перспективних линија које се у недогледу сусрећу у једној тачки. Сви насликани предмети у мрежи перспективних линија постепено се скраћују и сабијају што су удаљенији у простору. Тада се свет у слици доживљава као продужетак и настављање нашег света и нашег простора.

Уметници ренесансе стварају и трећу, атмосферску или ваздушну перспективу. Линеарна перспектива мења величину предмета, а ваздушна обојеност. Што је неки облик удаљенији то је више у измаглици, предмети су најоштрији у првом плану.

У прилогу вам шаљем ПП презентацију која садржи примере ове три перспективе. Перспектива

Задатак је да пратите видео туторијал у прилогу и према њему нацртате линеарну перспективу. Радове донесите на наредни час.

Економика туристичких и угоститељских предузећа 2-2,3

Поштовани ученици,

у прилогу вам достављам презентацију на тему Врсте предузећа. Ваш задатак је наставни материјал преузмете, научите и покушате да одговорите на питања која се налазе на последњем слајду.

vrste-preduzec487a