Дневне архиве: 3. новембра 2020.

Руски језик IV 2 03.11.2020. Одговарање за оцене

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Јоксимовић Исидора
 2. Кузељевић Ивана
 3. Лазаревић Магдалена
 4. Марјановић Милован
 5. Мишовић Марко
 6. Петровић Виолета
 7. Пучијашевић Ђорђе
 8. Станић Ања
 9. Станић Тијана
 10. Шмакић Теодора

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Бјеличић Ирена
 2. Дедић Ненад
 3. Ивановић Милош
 4. Јаворац Анастасија
 5. Петровић Катарина
 6. Стојановић Јована
 7. Ћировић Жељана
 8. Шљукић Николина
 9. Шијаковић Ана

Данас су се у школи неки ученици који нису радили писмени јавили да одговарају оно градиво, које је било на писменом, тачније суперлатив придева.

И научили су прилично добро, тако да су и добили сасвим задовољавајуће оцене.

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Хемија: Количинска концентрација раствора

 

 

Количинска концентрација раствора (С) супстанце В у раствору дефинише се као однос количине те супстанце (n) и запремине раствора (V)

C= n / V,     jeдиница за количинску концентрацију је  mol/dm3

 n= m / M  (пример 6. страна 21.)-учили на претходним часовима

 

Лекција се налази на 92. страници вашег уџбеника. Преписати у свеску, изложени садржај и урађене примере 17. и 18. из уџбеника са 92. странице.

За домаћи урадити задатке са 94.странице  у свеску и послати на мејл: milena.nastavananadaljinu@gmail.com,

Ученици који прате наставу на даљину треба да дођу у школу 05.11.2020. године, због усмене провере знања. Са собом  понети своје белешке.

Наука о исхрани: Правилно састављање дневног оброка

Важно!

Ове недеље је систематизација градива: Улога исхране у здрављу. Ученици који нису до сада оцењени (ученици који уче на даљину), потребно је да дођу на редовни час ради провере знања. Поздрав!

Познавање робе: Месо риба шкољки и ракова

ВАЖНО!

Ученици који прате наставу на даљину у току првог класификационог периода нису долазили у школу  и нису оцењени.

Поновите претходне лекције, проверите своје белешке и размислите о вашем будућем раду. Потребан је рад у континуитету, како би избегли разредне испите.

Познавање робе: Појам и значај микроорганизама

 

Микроорганизми у храни; Најчешћи узроци кварења намирница

 •     Микроорганизми који се могу наћи у храни су бактерије, плесни, квасци, гљиве и вируси.
 • Намирнице представљају средину погодну за развитак микроорганизама, на чији развој утичу одређена температура, киселост средине и присуство и одсуство кисеоника
 • Кварење намирница може бити видљиво и невидљиво
 • У кухињи се морају поштовати правила хигијене намирница, радне површине, запослених и сл.
 • Да би се спречило кварење намирница неопходно је  правилно поступати са њима: правилна производња, транспорт, складиштење обрада и чување након припреме.
 • Стална едукација запослених је превентивна мера која се спроводи да би се спречило кварење намирница
 •           Ученик који прати наставу на даљину потребно је да дође  у четвртак 5. 11. 2020. године на 1. час ради усменог одговарања

Хемија: Енергија јонизације и афинитет према електрону

Енергија  која је потребна за удаљавање електрона из највишег енергетског нивоа атома у гасовитом стању, назива се енергија јонизације (Еi).

Афинитет према електрону (Еа) је енергија која се ослобађа (или троши) при везивању електрона за неутрални атом у гасовитом стању.

(Лекција се налази на 58. страници вашег уџбеника ).Предавање можете погледати на следећем линку:

https://rtsplaneta.rs/video/show/1696462/

 

 

Трговинско пословање 3-1

Поштовани ученици,

у прилогу вам достављам материјал за рад. Ваш задатак је да препишете лекцију у свеску и научите! Такође, у уџбенику имате наведену екцију, обрадите је и одговорите на питања на крају текста.

https://edukacija.rs/poslovne-vestine/menadzment/sta-je-nelojalna-konkurencija-a-sta-monopol

Хемија: Количинска концентрација

За ученике који прате наставу на даљину:
Урадити задатке у свеску:
1. Колико је g воде потребно за растварање 40g кухињске соли, ако се при том добија раствор масеног удела 8%?
2. Колико је грама воде, а колико грама кухињске соли потребно за припремање 200g раствора масеног удела 10%?
3. Израчунати процентни састав раствора који је добијен мешањем 120g воденог раствора соли масеног удела 20% и 80g воденог раствора масеног удела 15% са 160g воде?
Ученица која учи на даљину потребно је да дође у уторак (10.11.2020.) на 5.час због усменог одговарања.Понети свеску са собом.