Дневне архиве: 4. новембра 2020.

Познавање робе: Кобасичарски производи

KOBASICE

Ученици који наставу прате путем интернета нису оцењени. Потребно је да дођу на час редовне наставе, како би избегли разредни испит.

Филозофија

Врлина и добро

Када прочиташ текст, у својој свесци, одговорићеш на следећа питања:

 1. Шта је потребно за врлину према Сократовом мишљењу?
 2. Који су делови душе према Платону?
 3. Наведи кардиналне врлине.
 4. Наведи одговарајућу врлину, супротну следећим манама: омаловажавање, безобзирност, недостатак захвалности, понизност, трпљење неправде.

Данас врлине углавном разумемо као моралне особине. Храброст, поштење, хуманост, захвалност су само неки примери врлина. У античкој Грчкој врлина је нека врста способности која је спој среће, задовољства и успеха. Без њих нема добро проживљеног живота.

Сократово схватање врлине   За достизање врлине потребно је знање. Шта следи из Сократовог става „Врлина је знање“? Следи да је довољно знање шта је добро и исправно да би се на такав начин и поступало. Ко зна шта је добро он и поступа добро. Немогуће је да неко себи чини лоше, а да зна да је то лоше. Свако зло се чини из незнања и нико не греши намерно, сматрао је Сократ. Погрешан увид, погрешна процена је узрок лошег поступања. Нпр. ако неко краде тренутно је остварио неку корист за себе. Али, мора да живи  свестан да ће бити ухваћен, да ће вратити отето и бити кажњен. Нико себи не жели осећање неизвесности и несигурности. На Сократов начин закључујемо да је лопов погрешно проценио последице своје крађе и да је његов поступак резултат незнања, недостатак правог увида. Наглашавање знања у понашању и деловању назива се интелектуална етика.

„Неистражен живот није вредан живљења“ је Сократова мисао коју је неуморном радозналошћу и жељом за знањем доследно следио.

Платон о врлинама         И за Платона врлина је пут ка достизању што већег животног савршенства. Али, није сагласан да је знање довољно за постизање врлине. Врлина је ствар душе, а душа није само интелект, већ се састоји од вољног, пожудног и разумског дела. Пожудни, нагонски део се односи и на физиолошке потребе (жеђ, глад, сан, топлота), афекте, али и на карактерне особине као што су похлепа, воља за моћ… Достизање врлине се подудара са разумским овладавањем пожудом.

Кардиналне (основне, битне) врлине су праведност, мудрост, умереност и храброст. Оне чине хармонију, највеће савршеноство душе.

Аристотелово схватање врлине као средине између крајности       Аристотел такође трага за идеалном мером особина и поступака која обезбеђује срећан живот. Срећа није схваћена као збир појединачних задовољстава. Таква задовољства су временски ограничена. Срећа је практиковање врлине. Она је унутрашње задовољство, а не нешто што долази од спољашњих околности. Унутрашње испуњење због онога што чинимо, радимо.

Ближе, Аристотел врлину одређује као златну средину између две крајности. Средина није приклањање осредњости, просечности, већини, већ је права мера до које сами долазимо. Уобичајено је да врлинама супротстављамо мане. Аристотел мало другачије одређује врлину, тј. као средину између два екстрема: недостатка и вишка. У Аристотеловом духу, храброст је врлина. Недостатак храбрости је кукавичлук, вишак храбрости је непромишљена смелост.Аристотел врлину одређује као средину између две крајности „недостатка и вишка“.   

 

Психологија у туризму

Екстровертан и интровертан тип личности

    Задатак        Када прочиташ текст у својој свесци опиши особу из свог окружења која припада једном од два типа личности.

Швајцарски психолог Карл Густав Јунг је разликовао екстровертан и интровертан тип личности.

Карактеристике екстровертног типа личности        Овај тип личности је отворен и усмерен према околини и другим људима. Практичан је и реалистичан. Мање је окренут посматрању, а више ка деловању. Спољашње околности га мотивишу, подстичу и покрећу. Овај тип личности је изразито друштвен и најбоље се осећа у окружењу других људи. Ове особе успешно организују скупове, забаве, лако преносе знања. Лако успостављају контакт са другима и  желе да оставе добар утисак.  Комуникативне су, дружељубиве и лако се прилагођавају. Често су површне и зависне од других.

Карактеристике интровертног типа личности        Овај тип личности је повучен и затворен. Мотивацију налази у себи, а не у околностима. У контакту са другима више слуша, него што говори. Свака активност је праћена размишљањем, а делимично и оклевањем. Најбољи део своје личности чувају за узак круг пријатеља. Често поседују ретка знања, а неке способности развијају изнад просека.

Ретки су изразито екстровертни, или интровертни типови личности. Већина људи је мешавина ова два типа.

 

Engleski jezik 17. čas – I3 – Focus review 1

Drago učenici,

na ovom i sledećem času vežbamo svo gradivo iz oblasti Unit 1 i spremamo se za pismeni zadatak koji ćete imati u sredu 18. novembra. 

Vežbanja se nalaze u vašim udžbenicima na strani 22 Focus reviw 1.

 1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim pridevom . Prvo slovo je dato kao pomoć.
 2. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom date reči. Potrebno je da vidite koja vrsta reči treba da bude dodata u rečenicu (imenica, glagol, pridev, prilog) i da dodavanjem prefiksa i sufiksa dobijete tačnu reč.
 3. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom glagola iz zagrade (podsetite se prvo građenja upitnih rečenica za PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS I PRESENT PERFECT SIMLE TENSE).
 4. zadatak – od datih reči sastavite rečenice (glagole stavite u ispravno vreme.
 5. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C.
 6. zadatak – Pročitajte tekst i za svaku prazninu izaberite tačan odgovor A, B, ili C.

Rešenja zadataka: Focus review 1 Answer key

Da biste se dobro spremili za prvi pismeni zadatak, potrebno je da u udžbeniku ponovite gradivo iz gramatike i reči koje su rađene na stranama 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 22 a u radnoj svesci strane 8, 9, 10, 14, 17 (1. i 3. zadatak), 19. Ponovo pročitajte i onlajn lekcije od 10. do 18. časa. 

Ako vam treba pomoć, pišite mi na email ako niste u školi.

Pozdrav,

Ružica

Engleski jezik 17. čas – I4 – Focus review 1

Drago učenici,

na ovom i sledećem času vežbamo svo gradivo iz oblasti Unit 1 i spremamo se za pismeni zadatak koji ćete imati 19.11. jedna grupa i 25,11. sledeća grupa. 

Vežbanja se nalaze u vašim udžbenicima na strani 22 Focus reviw 1.

 1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim pridevom . Prvo slovo je dato kao pomoć.
 2. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom date reči. Potrebno je da vidite koja vrsta reči treba da bude dodata u rečenicu (imenica, glagol, pridev, prilog) i da dodavanjem prefiksa i sufiksa dobijete tačnu reč.
 3. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom glagola iz zagrade (podsetite se prvo građenja upitnih rečenica za PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS I PRESENT PERFECT SIMLE TENSE).
 4. zadatak – od datih reči sastavite rečenice (glagole stavite u ispravno vreme.
 5. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C.
 6. zadatak – Pročitajte tekst i za svaku prazninu izaberite tačan odgovor A, B, ili C.

Rešenja zadataka: Focus review 1 Answer key

Da biste se dobro spremili za prvi pismeni zadatak, potrebno je da u udžbeniku ponovite gradivo iz gramatike i reči koje su rađene na stranama 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 22 a u radnoj svesci strane 8, 9, 10, 14, 17 (1. i 3. zadatak), 19. Ponovo pročitajte i onlajn lekcije od 10. do 18. časa. 

Ako vam treba pomoć, pišite mi na email ako niste u školi.

Pozdrav,

Ružica