Дневне архиве: 8. новембра 2020.

Српски 9 – 10.11.2020.

Први час

Милан Ракић: „Долоп“

Прочитајте пажљиво песму у вашим Читанкама и у свеску прибележите важније информације о песнику, а потом одгледајте презентацију.

Milan Rakic Dolap prezentacija

Други час

Погледајте предавање за „Искрену песму“ Милана Ракића

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1721004/623/ss3-srpski-jezik-i-knjizevnost-20-cas-milan-rakic-iskrena-pesma

Истраживачки задаци

1. Пажљиво прочитајте Искрену песму Милана Ракића и откријте у чему се огледа
искреност као мисаона поента исказана у наслову песме! Обратите пажњу из
чије се говорне перспективе може говорити о искрености! Издвојте мотиве
драге и природе!
2. Пажљиво анализирајте говорни тон којим се лирски субјекат обраћа жени!
Каква је функционалност императива у контексту односа мушкарца према
жени? Чиме је такав тон условљен?
3. Истакните ко је предмет љубави у песми! Због чега лирски субјекат истиче
себе, а запоставља осећања и осећаје жене? Чиме су условљени његоваегоцентричност и надмоћност? Где уочаваш песимизам лирског субјекта? Како
сагледаваш то његово стање у контексту односа према жени?
4. Обрати пажњу на сам изглед песме! Коју врсту строфе уочаваш? Који „метар“
је заступљен у њој? Упореди Ракићево и Дучићево обликовање строфе у
песмама Залазак сунца и Искрена песма!

Са становишта семантике, какав значењски потенцијал ишчитаваш из „приљубљене“ Дучићеве октаве и
Ракићевог „индивидуализованог“ катрена? У ком дослуху стоје одабири строфа
са опхођењем мушкарца према жени у тим песмама?

3. час

Владислав Петковић Дис: „Тамница“

Прочитајте пажљиво песму и након тога покушајте да одговорите на следеће задатке.

 1. Шта за вас представља тамница? Ко најчешће борави у њој? Због чега Дис бира
  овакав наслов песме? О каквој тамници је реч? Шта она симболише? Како је
  наслов песме повезан са првим стихом? Уочите текстуалну кохезију и издвојте
  текстуалне конекторе!
  2. Повежите пролошко место ове песме у збирци Утопљене душе са мотивом
  рађања и доласка на „овај свет“!

Издвојте у стиховима прве строфе мотив пада
и укажите на његово симболичко значење! Због чега пад може бити део
библијске конотације?
3. Пратите осећања и расположења лирског субјекта у песми! Издвојте лексеме
које указују на његово душевно стање! Које лексеме наглашавају промену
уводног (песимистичког) расположења?
4. Пронађи алегоријско значење тамнице у песми! Каква се аналогија успоставља
између живота и тамнице? Уочите употребу личних и показних заменица у
песми указујући на њихову функционалност. Која од њих указује на немирење
лирског субјекта са животом у овостраном свету? Образложите због чега
лирски субјекат посматра живот из удаљене перспективе! Какво је Дисово поимања живота?
5. Пронађите стихове у којима се јављају мотиви звезда и очију! Шта ови мотиви
симболишу? Поред ових мотива кључни за разумевање песме су и мотиви
песме и драге. Доведите у везу ове мотиве са емотивном променом стања самог
лирског субјекта!
6. Упоредите мотиве ока (очију) и пада у песмама Сунцокрети Јована Дучића и
Тамница Владислава Петковића Диса! Које значењске сличности уочавате?
7. Утврдите у ком метру је испевана Дисова песма! Тамницу одликује висок
степен музикалности. Чиме се нарочито постиже музичко-мелодијска
организација Дисове строфе? Шта се постиже прстенастом строфом?

Погледајте предавање за ову лекцију:

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1713288/623/ss3-srpski-jezik-i-knjizevnost-22-cas-moderna-u-srpskoj-knjizevnosti-vladislav-petkovic-dis-tamnica

Обновите градиво и лекције из области модерне.

 

Предузетништво (вежбе) – III2,3

Дрaги учeници,

Наставне јединице које смо учили у петак 06.11. су:

Бизнис план;

Структура бизнис плана

Достављам вам презентацију:

30.10. Бизнис план; Структура бизнис плана

Уколико имате било каква питања слободно питајте. Мој e-mail је: dalmariczlatibor@gmail.com

Поздрав,