Дневне архиве: 17. новембра 2020.

Агенцијско и хотелијерско пословање (вежбе) – II4 друга група

Дрaги учeници,

Наставна јединица коју смо учили у уторак 17.11. је:

СТВАРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ГОСТА

Достављам вам презентацију:

17.11. СТВАРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ГОСТА

Уколико имате било каква питања слободно питајте. Мој e-mail је: dalmariczlatibor@gmail.com

Поздрав,

Давид Марић.

РАВНОМЕРНО КРУЖНО КРЕТАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ТАЧКЕ, ЦЕНТРИПЕТАЛНО УБРЗАЊЕ, ПЕРИОД И ФРЕКВЕНЦИЈА

РАВНОМЕРНО КРУЖНО КРЕТАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ТАЧКЕ

 

 

Најједноставнији облик криволинијског кретања материјалне тачке је кружно кретање. У свакој тачки путање правац тренутне брзине се поклапа са тангентом на путању. Вектор брзине и радијус вектор су међусобно нормални .

 

Врсте кружног кретања:

 • равномерно кружно кретање – интензитет брзине се не мења
 • променљиво кружно кретање – интензитет брзине се мења

 

Ако се материјална тачка креће по кружници брзином сталног интензитета, такво кретање се назива равномерно кружно кретање.

Пошто је при равномерном кружном кретању бројна вредност (интензитет) брзине стална, тангенцијално убрзање је једнако нули. Међутим, непрекидно се мења правац брзине, па постоји нормално убрзање.

 

Правац нормалног убрзања се поклапа са полупречником кружнце, а смер је увек ка центру кружнице, па се зато назива и радијално односно центрипетално убрзање.

 

 

Посматрамо кружно кретање материјалне тачке. За временски интервал  материјална тачка направи померај . Брзина материјалне тачке у тренутку  је , а у тренутку  је  .

 

 

 

Тренутно убрзање се дефинише као промена брзине у бесконачно малом временском интервалу.

 

 

Пошто код равномерно кружног кретања материјална тачка има сам нормално односно центрипетално убрзање, можемо да напишемо:

 

Труглови које формирају вектори  и  су слични – једнакокраки троуглови који имају над основицом исти угао. На основу сличности троуглова може да се напише да је:

 

®

 

пошто је          за

 

Интензитет центрипеталног убрзања је сразмеран квадрату брзине материјалне тачке, а обрнуто сразмеран полупречнику путање по којој се материјална тачка креће.

 

Кретање које се после одређеног времена понавља на исти начин назива се периодично кретање. Наjједноставнија периодична кретања су равномерно кружно кретање и осцилаторно кретање.

 

Величине којима се описује периодично кретање су период у фреквенција.

 

За кружно кретање, период је време за које материјална тачка једном обиђе кружницу.

 

 

Фреквенција:

 

Јединица за фреквенцију је херц (Hz).

Основи туризма и угоститељства – I4

Дрaги учeници,

Наставна јединица коју смо учили у уторак, 17.11. је:

Индиректни утицаји туризма

Достављам вам презентацију:

17.11. Индиректни утицаји туризма

Уколико имате било каква питања слободно питајте. Мој e-mail је: dalmariczlatibor@gmail.com

Поздрав,

Давид Марић.

Социологија са правима грађана: Подела власти и независно судство

Добар дан,

У овом чланку се бавимо поделом власти и разлозима због којих судство треба да буде независно као и карактеристикама независног судства. Наставите са читањем

Социологија: Друштвено раслојавање, Друштвене установе и организације, Појам и врсте друштвених промена

Добар дан,

У овом чланку имамо три лекције из наслова. Наставите са читањем

Устав и права грађана: Облици непосредне демократије

Добар дан,

Ове седмице бавимо се најчистијим обликом демократије: непосредном демократијом и њеном применом на државном нивоу. Наставите са читањем

Руски језик IV 2 17.11.2020. Контролни задатак

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Јоксимовић Исидора
 2. Кузељевић Ивана
 3. Лазаревић Магдалена
 4. Марјановић Милован
 5. Мишовић Марко
 6. Петровић Виолета
 7. Пучијашевић Ђорђе
 8. Станић Ања
 9. Станић Тијана
 10. Шмакић Теодора

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Бјеличић Ирена
 2. Дедић Ненад
 3. Ивановић Милош
 4. Јаворац Анастасија
 5. Петровић Катарина
 6. Стојановић Јована
 7. Ћировић Жељана
 8. Шљукић Николина
 9. Шијаковић Ана

Ако се сећате, група која је јуче била у школи, радила је контролни задатак из области „Действительные причастия настоящего времени“ (Активни партиципи садашњег времена).

Међутим, као што сам већ рекао, само 3 ученика су дошла да раде контролни задатак.

Такође сам рекао да остали ученици из групе треба да дођу у школу данас, у уторак, 17.11.2020. да раде контролни.

То се и догодило – ученици су дошли и радили контролни.

И урадили су релативно добро.

У следећи понедељак, 23.11.2020. контролни ће радити следећа група :

 1. Бјеличић Ирена
 2. Дедић Ненад
 3. Ивановић Милош
 4. Јаворац Анастасија
 5. Петровић Катарина
 6. Стојановић Јована
 7. Ћировић Жељана
 8. Шљукић Николина

На контролној вежби ћете имати 2 задатка :

 •  У првом задатку ћете добити по један партицип и требаћете да га промените кроз падеже. Како ћете знати ког је рода? По наставку – ако се завршава на ИЙ, онда је мушки род, ако се завршава на АЯ, онда је женски, ако се завршава на ЕЕ, онда је средњи, ако се завршава на ИЕ, онда је множина.
 • Други задатак ће изгледати отприлике овако :

Винительный падеж – говорящий

А) говорящего

Б) говорящему

В) говорящий

Дательный падеж – живущая

А) живущую

Б) живущая

В) живущей

И ваш задатак ће бити да заокружите тачан одговор. У другом задатку ће бити 5 оваквих примера.

Надам се да је све јасно.

Надам се и да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Наука о исхрани: Намирнице животињског порекла

У намирнице животињског порекла спадају. месо, млеко и јаја.

Месо, особине и поделу меса, хемијски састав меса смо детаљно обрадили на часовима Познавања робе. Погледајте белешке, поновите о месу и забележите важно из ове наставне јединице.

Познавање робе: Физиологија микроорганизама

Основне одлике микроорганизама су: исхрана, дисање и размножавање

ИСХРАНА: Плесни, бактерије и квасци су хетеротрофна жива бића. Немају хлорофил и као храну користе органске материје.

ДИСАЊЕ:  Зависно од тога да ли се органске материје разлажу у присуству или одсуству кисеоника, разликујемо аеробно (право дисање)  и анаеробно (ферментације) дисање.

РАЗМНОЖАВАЊЕ: Бактерије се размножавају бесполно, простом ћелијском деобом; квасци- бесполно, путем пупљења; плесни-путем спора. Плесни и квасци се повремено могу размножавати и полним путем.

Прочитајте лекцију и забележите појмове у свеску.