Дневне архиве: 18. новембра 2020.

Српски 16 -20.11.2020.

 1. час Хамлет (утврђивање)

На овом часу обновићемо неке од важнијих чињеница у вези са овим делом.Видели смо да је Хамлет у трагању за оправданошћу освете побегао у лудило као својеврсни азил, место у којем може да промисли о свим последицама свог делања, и да му направи алиби за спровођење истраге. Постављен у склопу приказаних дешавања, Хамлет је мотивисан да узме на себе улогу полуделог младића. У том контексту, Хамлетово лудило делује потпуно оправдано.

Хамлет је посебно наклоњен тек неколицини ликова. Он у тим драгим људима не види поуздано залеђе за акцију над којом толико оклева. Они у које је веровао, Офелија, али и Розенкранц и Гилденстерн доводе га у ситуацију да промишља о њима као о својим непријатељима. Офелију ће одбацити из низа различитих побуда од којих је најважнија, потпуно парадоксално, вера у љубав која мора остати чиста и неискварена. Баш је та Офелијина чистота, невиност њене душе разлог због којег ће је Хамлет одбацити. Офелија је лик у потпуности подређен захтевима заплета у драми. Њена улога у првом делу драме је да нагласи изолованост главног јунака, а у другом делу њено лудило и смрт уносе снажне поетичне тонове у ову драму.

Осећајући да није довољно чиста ситуација у којој се Хамлет налази са Офелијом, он полако и невољно потискује у себи љубав према њој. Наносећи бол и себи и њој, он раскида све везе које су годинама неговане веома грубим и напраситим речима.

У потпуном, немоћном бесу, он ће је немило и вређати, говорећи и судећи о њеним речима као о лажима, али истовремено, терајући је у манастир, да би је ослободио прљавштина овог несрећног света.

Повређен и мајчиним понашањем, Хамлет се руководи идејом „Слабости, име ти је жена“, и иако се сурово опходи према њој, Офелија му опрашта.

Офелијин расцеп душе снажно је мотивисан разапетошћу између оца Полонија и Хамлета, који су на супротстављеним странама. Изложена све страшнијим притисцима, Офелијин карактер се ломи у лудило, обнављајући мотив лудила који је поновно узрокован неизмерном патњом.Насилна смрт ће прекинути овај млади живот, и Офелија ће се препустити реци, у смрти раширених руку, погледа упртих у небо, окужена цвећем. Ову слику мртве драге већ смо упознали кроз  поезију Артура Рембоа, у песми „Офелија“ .

У контексту Хамлетових речи о изгледу ствари и реалности, можемо лако сагледати његову љубав према позоришту и интересовање за њега. Међутим, сцена у којој ће се приказати Луцијаново убиство Гонзага, у ствари је лакмус папир који проверава Клаудијев злочин и однос према злочину. Краљ одлази са представе, видно узнемирен открићем, и ова сцена је нема објава рата. Две стране су директно супротстављене и сада су све завесе пале.Повратка нема.

Клаудије, Хамлетов стриц и највећи непријатељ, краљеубица , изузетно је сложен лик. Он није само негативан лик већ је и потпуна  противтежа Хамлетовом лику. Тамо где је Хамлет неодлучан, Клаудије је човек од акције, одлучан, вешт беседник, опасан и бритке памети. Помирљивост коју показује према Хамлету гради на жељи да у држави влада мир због властите безбедности, али и љубави према Гертруди.

Појава духова била је једно од омиљених  средстава елизабетанског позоришта. Исто тако, Хамлетов разговор са гробарима имао је карактер  средњовековног моралитета о пролазности живота, или савладавања страха од смрти кроз смех и карневализацију. Дух и лобања су у драми и значајни симболички прикази.

2-3. час ПАДЕЖНИ СИСТЕМ

Падежи и њихова основна значења и функције 

Сваки падеж има основно, типично значење или основну, типичну функцију. На основу таквих значења и функција сви падежи се деле на независне и зависне.

 • Номинатив и вокатив су независни падежи, они се могу употребити и самостално (речи у речнику, имена, називи, натписи, ословљавање и др.). Увек се употребљавају без предлога.
 • Остали падежи су зависни и употребљавају се без предлога и с предлозима, осим локатива, који се увек употребљава с предлозима.
 • Основна значења зависних падежа су:
Падежи и њихова основна значења и функције 

Сваки падеж има основно, типично значење или основну, типичну функцију. На основу таквих значења и функција сви падежи се деле на независне и зависне.

· Номинатив и вокатив су независни падежи, они се могу употребити и самостално (речи у речнику, имена, називи, натписи, ословљавање и др.). Увек се употребљавају без предлога.

· Остали падежи су зависни и употребљавају се без предлога и с предлозима, осим локатива, који се увек употребљава с предлозима.

 

Основна значења зависних падежа су:

ПАДЕЖ: ОСНОВНО ЗНАЧЕЊЕ:
генитив тицање :

· присвојно (посесивно) (То је оловка мога оца),

· деоно (партитивно) (Они имају много деце)

·  аблативно (Клонимо се лошег друштва).

датив · намена (Сестри сам дала књигу)

·  усмереност (Приближили смо се планини).

акузатив · обележавање правог објекта (Тијана свира гитару).
инструментал заједница:

· обухвата средство (путујемо колима)

· друштво (Идем с пријатељима на излет).

локатив · месно (Уметничка дела се излажу у галеријама).

 

Именичка вредност падежних облика

Именичка вредност се остварује падежима у функцији субјекта, правог објекта, неправог објекта, затим падежима логичког субјекта, партитивне допуне итд.

Именичка вредност: граматички субјекат:

 

· номинатив: Ми градимо кућу.

 

логички субјекат: · генитив (деони): Има воћа у кући.

· датив: Петру се спава.

· акузатив: Николу је заболео врат.

прави објекат · акузатив без предлога: Брз човек срећу прескаче.

· генитив (деони и „словенски”): Попили су сока. Није рекао ни речи.

неправи објекат · генитив: Латио сам се посла.

· од + генитив: Не зависимо од њих.

· датив: Сит гладном не верује.

· за + акузатив: Определио се за уметност.

· на + акузатив: Личим на сестру.

· у + акузатив: Уверили смо се у истину.

· о + акузатив: Огрешили су се о нас .

· инструментал: Бавимо се спортом.

· с(а) + инструментал: Руковали су се с нама чврсто.

· за + инструментал: Чезнем за природом.

· на + локатив: Инсистирамо на њиховом доласку.

· о + локатив: Размишљам о људима.

· у + локатив: Учествујемо у приредби.

партитивна допуна · генитив (деони): пуно посла, мало соли, двоје људи, тројица ученика, парче хлеба, чаша воде

Придевска вредност:

 

Придевска вредност се остварује падежима у функцији падежног атрибута када се као својство именичког појма означи особина (крај стола овалног облика), припадност (бицикл мога брата), материја (градивно значење): на тераси од белог камена.

 

Придевска вредност: описно (квалификативно) значење · генитив без предлога и без + генитив: човек високог раста,; мајица без рукава, итд.

· на + акузатив: џемпер на пруге, итд.

· с(а) + инструментал: девојка с дугом косом, итд.

· у + локатив: младић у пуној снази итд.

градивно значење · од + генитив: ланчић од злата, итд.
присвојно (посесивно) значење · генитив: приче познатог писца итд.

· датив: Глас му је топао (тј. његов глас је топао),

· присвојни генитив у функцији падежног атрибута уз именице које означавају радњу, процес, догађање и сл.:

o субјекатски: цвркут птица,

o  објекатски: слушање музике, гледање филма

 

Прилошка вредност:

Прилошка вредност се остварује падежним облицима са значењем места на коме се врши радња или се нешто/неко налази (из града, боравак у природи), времена (суботом), начина вршења радње (с лакоћом), средства (колима), узрока (због лепих излетишта), циља (ради боравка у природи), друштва и др., у функцији одредбе, допуне или падежног атрибута.

Прилошка вредност: месна значења

 

кретање:

· место почетка кретања:

– из/од/с(а) + генитив: Изашли смо из школе пре пет минута, итд.

· правац и место завршетка кретања:

– поред/крај/код/до/близу/изнад/испод/испред/иза/ван + генитив: Зауставили смо се поред/крај/код/близу споменика итд.

– датив без предлога и к(а)/према + датив: Стигли смо кући;Упутили смо се ка/према обали итд.

– за/на/у/о/над/под/пред/међу + акузатив: Путујемо за Ниш итд.

· путања кретања:

– поред/крај/мимо/преко/дуж/између + генитив: Прошли смо поред/крај/ мимо моста, а затим између парка и музеја итд.

– кроз/низ/уз + акузатив: Кроз тунеле се брзо прође, Плове низ реку, Шетамо уз реку итд.

– инструментал без предлога: Дуго смо пролазили тим старим улицама итд.

по + локатив: Шетамо по ботаничкој башти итд.

 

локација

· изнад/испод/поред/крај/код/до/близу + генитив: Слика виси изнад стола, итд.

· уз + акузатив: Уз дрвеће стоје клупе итд.

· над(а)/под(а)/пред(а) + инструментал: Над селом се уздиже брдо итд.

· на/у/при + локатив: Скијали смо се на Алпима  итд.

временска значења одредба за време или мера времена

· генитив без предлога и генитив са предлозима пре/после/уочи/преко/ усред/од/до/током: Прошле године смо се преселили итд.

· акузатив без предлога и акузатив са предлозима на/у/за/кроз: Он долази сваки дан итд.

· инструментал: Вековима трају истраживања васионе.

·  у/по + локатив: У јануару славим осамнаести рођендан итд

начинска значења одредба за начин:

· без + генитив: Чинио је то без приговора итд.

· на + акузатив: Спремио се на брзину итд.

· инструментал без предлога и с(а)+инструментал: Говорио је шапатом итд.

· у/по/према + локатив: Дошао је у свечаном оделу итд.

узрочна значења · од/из/због + генитив: Од велике радости широм отвара очи итд.

· за + акузатив: Наградили су је за одличан успех итд.

·  инструментал: Њеном грешком, ручак је загорео итд

остала прилошка значења значење циља

– ради + генитив: Видећемо се ради договора итд.

– по + акузатив: Отишао је по доктора итд.

значење намене

– за + акузатив: Чувам место за свог друга итд.

значење друштва

– с(а) + инструментал: Путујем с пријатељима итд.

значење средства

– инструментал: Ђаци још увек пишу оловком итд.

значење мере

– акузатив: Рекао сам ти то хиљаду пута итд.

– инструментал: Читао је сатима итд.

значење околности

– приликом + генитив: Упознали смо се приликом честитања итд.

– по/при + локатив: Ходамо по киши итд.

НАЈАВА

За следећу седмицу предвиђена је обрада „Хазарског речника“.

У децембру је други писмени задатак. Ово су неке од тема које можете провежбати и припремити се:

Загонетка Мерсоове личности у Камијевом „Странцу“

Хамлетове моралне дилеме

Хамлетова борба са светом зла

Камијев Мерсо, странац међу странцима

Српски припрема за контролни

Припрема за контролни задатак из савремене књижевности.

Пажљиво прочитајте текстове из Читанке и лекције на школској платформи, а затим провежбајте на следећем тесту.

 1. Која од наведених збирки песама је у поднаслову одређена као лирске дискусије? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Кора

б)Ђулићи увеоци

в) 87 песама

г) Тражим помиловање

д) Узалуд је будим.

 1. Песма Каленић Васка Попе инспирисана је:

иконом;

фреском;

књигом;

мозаиком;

сликарским платном.

Заокружи тачан одговор.

 1. Из којег књижевног дела је следећи одломак? Наслов дела и име аутора напиши на линијама испод текста

??????

(наслов дела) (име и презиме аутора)

 1. Допуни следеће исказе тако да буду тачни. Збирку Башта сљезове боје написао је __________________________. Збирка се састоји од два циклуса приповедака који се зову ___________________________________ и ____________________________________ .
 2. Поређај следеће периоде по хронолошком реду:  средњи век, савремена књижевност, класицизам, ренесанса, просветитељство, реализам, романтизам, стари век, модерна, међуратна књижевност.
 3. Теорија рецепције представља:

а) методолошки приступ књижевним делима који у средиште ставља однос аутора и читалачке публике.

б) став да се смисао књижевног дела може утврђивати на основу чињеница из живота/рада аутора.

в) тумачење дела као естетског предмета које побуђује естетски доживљај, без осврта на евентуалне фактографске везе на релацији писац–време–средина–друштво–читалац.

 1. Песму „Каленић“ написао је ____________________________________. Песма припада збирци која се назива _____________________________________ и циклусу _____________________________. (написати називе).
 2. Заокружите тачне одговоре:

А Песма Каленић испевана је:

а) слободним стихом, у шест строфа у којима се наизменично смењују терцине и дистиси

б) везаним стихом у шест строфа претежно сестина

в) лирским десетерцем и није подељена на строфе

Б Објасни зашто лирски субјекат анђела, имагинарно, онострано биће, носиоца доброте и чувара душа назива братом.

У песми „Каленић“ лирски субјекат се пита:

а) да ли ће коњица ноћи стићи до манастира пре него што ослика последњи потез

б) откуда његове очи на лицу анђела и откуда анђелов лепи инат на уснама његовим

в) да ли је овај свет Сунцу једина брига.

 1. У песми „Каленић“ појављује се хијазам, а то је:

а)  прикривено казивање којим се, на духовит начин, циља на нешто или некога; говори се о једној ствари а мисли на другу

б) стављање једне поред друге две мисли које су супротне, те једна другу искључију

в) укрштање  два пара речи, синтагма или реченица, које су семантички и синтксички сличне, тако да се добије обрнут распоред.

 1. Песничка књига Тражим помиловање је инспирисана

а) Душановим закоником, најстаријим правним актом на простору Балкана, који је настао  1349. године

б) Повељом Кулина бана  1189. године

в) Мирослављевим јеванђељем,најзначајнијим ћириличким спомеником српскеписмености, које је настало у 12. веку

 1. Поднаслов збирке Лирска дискусија са Душановим закоником читаоцу сугерише:

а)   да је путовање у прошлост можда могуће, али да ју је можда немогуће променити на било који начин, тако да је и свака дискусија излишна

б) полемички однос према полазној историјској грађи јер правда  о којој се говори у Законику може код читаоца изазвати став ЗА или ПРОТИВ.

в) да се ауторка у потпуности слаже са свим одредницама Душановог законика

 1. Унутар збирке „Тражим помиловање“, а већ и по насловима, лако примећују две групе песама. У једнима чији наслов почиње предлогом o („О царском селу“, „О поклисару“, итд.)  Веома се јасно издвајају два гласа: један лирски који подстиче на топлину и сугестивност снаге људске солидарности, и други, онај који је строг и који брани правило и закон.

Лирски субјекат који наступа у име закона је _____________________, а нежни лирски, саосећајни глас припада __________________________________.

 1. Пажљиво прочитај текст и одговори о ком је документу реч:

Састоји се од 201. члана у којима су описане казне за све припаднике царства. Првих 38. члана посвећено је цркви, затим следе одредбе које се односе на властелу и слободне људе, а на крају следе казне и обавезе зависног становништва, себра и робова.
Осећа се неједнак приступ према људима с обзиром на јачину казне. Казна се одређивала и вршила на темељу положаја човека у друштву унутар државе. То доказује да је тадашње
царство била типична феудална држава. За иста кривична дела припадници различних сталежа и различитих каста другачије су били кажњавани. Властела су била најмоћнији сталеж, а на дну лествице.

Реч је о _______________________________________________________________

 1. Прочитајте наслове песама и закључите о којој песничкој збирци је реч.

О Поклисару, О сиротој кудељници, О одбеглу робу, О меропаху, О војнику, За последње дане,  О пореклу, О женидби сина, За жир, О обореној цркви, О олтару, О птицама
небеским, О прељубу, О јереси, О пијаницама и слично.

Реч је о збирци песама која се зове: ________________________________________

 1. Анализирајте песму Десанке Максимовић тако што ћете објаснити значење песме, одредити њену тему, мотиве, стих, риму, пронаћи стилска средства (поређење, метонимију, епитет и слично). Зашто себар увек остаје веран?

ЗА СЕБРА
Тражим помиловање
за себра
што ниче и умире као трава
у заборав из заборава,
за тридесет кућица његовог кромпира,
уа усукано кукуруза стабаоце,
за дим над кровом,
за оно где је, следећи оце,
погрешио делом и словом.
За себра увек верна животу,
за себра који сунце воли.
Ако живот изда и шева,
и песникиња мириса зова,
за себра,
себар издати неће,
за себра који у поводу
води по десетину
себара синова

 1. Песничке збирке под насловом „Узалуд је будим”, „Ватра и ништа” и „Порекло наде” припадају аутору __________________________ (име и презиме).
 2. Препознај о ком је песнику реч:

Овај аутор   је један од кључних ствараоца српске поезије друге половине XX века. Осим као есејиста и преводилац са руског и француског језика, он је остао упамћен као важан представник српског неосимболизма. Он је филозоф по образовању, а његова поезија садржи и лепоту, али и бунт, бес и разочарење, као и симболе ватре, птице, звезде, цвета, ваздуха, воде, феникса. Песму коју смо упознали на часу почиње стихом: „Сан је давна и заборављена истина…“

Аутор: ____________________________________

 1. У овој збирци  има 54 приче, колико је и сам писац у том тренутку имао година. Структурално, она се састоји из два наративна циклуса  јасно раздвајајући два временска периода у животу јунака, детињство и дане у НОБ-у. У првом делу, све приче су грађене аутобиографски, осим последње, а осим дечака Баје, у њој се појављују и дјед Раде, стриц Ниџо, самарџија Петрак, и низ живописних ликова из Босанске Крајине. У њему се приповеда о догађајима везаним за Други светски рат  и послератни период. Овај циклус је тематски разнороднији, али је и осликан мрачнијим тоновима,

Назив збирке: _______________________________________________

Назив првог циклуса: __________________________________________________

Назив другог циклуса: _______________________________________________

Аутор овог дела је: ___________________________________________________________________

 1. Прочитај пажљиво текст и напиши значење речи сљез.

Мотив сљеза и његове необичне, неизрециве боје, провлачи се кроз целу збирку, њиме се отвара и затвара ова прича. Боја сљеза за дједа Рада ће остати  тајна, али дечак жали за тиме што је догађај из приповетке ослепео деду за све боје, али и за све цвеће овога света.

Сљез је___________________________________________________________

 1. Навести из ког је књижевног дела следећи одломак: (2)
  „Минуло је од тих невеселих дана већ скоро пола вијека, дједа одавна нема
  на овоме свијету, а ја још ни данас посигурно не знам какве је боје сљез.
  Знам само да у прољеће иза наше потамњеле баштенске ограде просине
  нешто љупко, прозрачно и свијетло па ти се просто плаче, иако не знаш ни
  шта те боли ни шта си изгубио.“ ______________________________________
 2. Дело „Прољеће Ивана Галеба“ је по књижевној врсти:

а) криминалистички роман

б) роман-есеј

в) пикарски роман

 1. Одреди о је ком је аутору реч.

Овај писац је1952. објавио своју прву збирку песама под називом „87 песама”. Ова збирка песама се сматра прекретницом у новијој српској поезији и означава дефинитивни раскид њега и његове генерације са наметнутим  идеолошким догмама у стваралаштву у послератној поезији.

 1. Објасни значење речи  реквијем у истоименој песми Миодрага Павловића?

Објасни значење „затвореног неба“ у песми „Реквијем“ Миодрага Павловића.

Издвој тематско-мотивски слој у песми „Реквијем“.

Шта симболише слика босоногог дечака наспрам слике спровода у песми „Реквијем“?

 1. Објасни шта је апсурд на примеру једног дела савремене књижевности.
 2. Аутор збирке „Камена успаванка“ је ________________________________.
 3. Препознај на основу описа и датих стихова о којој је песми реч.

Песма на необичан начин говори о пролазности и смрти. Мисаоно језгро чине љубав према животу и свест о смрти, као и жеља да се окамењеним сном надмудри пролазност.

„Успавајте се где сте затечени

По свету добри, горки, занесени,

Ви руке по трави, ви уста у сени,

Ви закрвављени и ви заљубљени…“

Назив песме: ______________________________

Аутор: ___________________

 1. Песма „Камена успаванка“ написана је у песничком облику:

а) елегије           б) пеме   в) сонета

28.Одреди стилска средства

Ви живи, ви сутра убијени; црне воде у беличастој пени____________________

Камен, птица, мостови, вода________________________

Плав сан камени, руке по трави, уста у сени___________________

Успавајте се, к’о камен_____________________________

Успавајте се… засрастите… заустави се… скамени_______________________

Добри, горки, занесени, плав сан, црне воде, беличастој пени____________________

 1. Препознај о ком је писцу реч.

Дело овог писца одликује се краткоћом, добро организованом радњом, неочекиваним обртима и нејсаним расплетима. Као подтекст његових прича могу се наћи мотиви и алузије на нека друга књижевна дела, па чак и на нека филмска дела. На пример, његов јунак увек гледа филмове о подземљу, а на полици држи Дантеову “Божанствену комедију”. Радњу смешта у Буенос Аиресу.

Писац: __________________________  Назив дела: ___________________

 

 1. Покушајте да наведете неколико примера из приче “Чекање” који би нам помогли да откријемо идентитет главног јунака.
 2. А) Уколико сматрате да господин Виљари у причи “чекање” бежи од непријатеља аргументујте свој одговор примерима из текста.

Б) Уколико сматрате да господин Виљари бежи од самог себе, аргументујете и објасните ову тезу.

Историја-Први светски рат

Први светски рат-Велики рат

Вођен од 1914. до 1918.
Између Централних сила ( Немачка и Аустроугарска) и сила Антанте (Енглеска,француска и Русија)
Узрок рата је тежња централних сила за новом поделом света.
Повод је Сарајевски атентат-28.јуна члан Младе Босне,Гаврило Принцип убио је аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанта.
Борбе се воде на три фронта: западни,источни и јужни
Највеће битке:на Церу,Колубари,Дрини, на Марни,код Таненберга,Мазурских језера,код Вердена,на Соми,код Јитланда,на Кајмакчалану.
11.новембра у 11ч. склопљено примирије Првог светског рата.
28. јуна 1919. у Верасају клопљен мир Првог светског рата.
Победа сила Антанте.

Велики рат 1914-1918

Филозофија IV3

Драги ученици, урадићете домаћи задатак о врлини и добру (објављен је 4. новембра) и из градива које следи. Донећете задатке када по распореду часова дођете у школу.

Питање индивидуалне среће

Путем прочитаног текста и самосталног размишљања одговорите на следећа питања:

 1. Шта значи термин хедонизам?
 2. Дефиниши синкретизам.
 3. Које три вредности су потребне за срећу према Епикуру?
 4. Како употребљавамо термин стоик?
 5. Дефиниши термин аскета.

Историјски оквир хеленистичке филозофије               Хеленизам је раздобље које почиње војним освајањима Аристотеловог ученика  Александра Великог (356.г.п.н.е – 323.г.п.н.е)  и траје до римских освајања  50. г. п. н. е. На својим походима Александар шири грчки језик и културу. Колико грчка култура утиче на народе ван грчке територије, толико утичу друге религије (источњачки митови, будистичко  учење о нирвани) на грчку културу.

Међусобни утицаји и мешање религија назива се синкретизам.

У овом периоду чак и моћни грчки полиси попут Атине и Спарте губе и самосталност и моћ. Са брисањем граница грчког полиса, нестаје и јако осећање припадности одређеном граду-држави. Интересовање за добро уређену државу нестаје у  хеленистичкој  филозофији.  Појединац се окреће себи и свој идентитет више не гради са заједницом. Филозофска питања у овом раздобљу су: шта је срећа, како постићи блажен живот.

Два најзначајнија правца у овом периоду су Епикурова школа и стоичка школа.

Епикур (324.-271. п.н.е) је основао филозофску школу познату као Епикуров врт. Школа је била отворена и за робове и хетере (слободоумне жене у античкој Грчкој).  Хедонизам је појам који се повезује са Епикуром. Задовољство, односно уживање је извор и циљ срећног живота. Мада не негира и интензивна уживања, право задовољство је уравнотеженост душе. Епикур не би био филозоф да задовољство препушта површним тренутним жељама. „Човек не може да живи задовољно, а да истовремено не живи и умно и обратно, не може живети умно, а да не буде задовољан.“

Вредности потребне за срећу су: слобода, пријатељство и анализа живота. Слобода не означава друштвену вредност, већ унутрашњу. Бити независан, духовно самодовољан и отворен.

Анализа својих хтења, поступака омогућава избегавање тренутних задовољстава која касније доносе већи бол. Непријатности које нас нужно чине несрећним, мање су непријатне уколико размишљамо о њима.   „ Ако будеш живео према својој природи никада нећеш бити сиромашан, а ако будеш живео према својој уображености никада нећеш бити богат.“ (Епикур)

Стоичко схватање среће  (Представник овог филозофског правца је Луције Анеј Сенека –познат је и као Неронов учитељ)

Срећа је душевни мир који  се постиже одрицањем од што већег броја потреба. Човек треба да ради на себи и да се ослободи сувишних потреба. (“Све своје носим са собом.”)

Дели душу на разумни и неразумни део.

Неразумни део  су  страсти, афекти, жеља за владањем, похлепа. Нпр. Сенека каже да је страх највећа препрека животу. Манифестује се као осећање недостатка.

Разумни део душе је права људска природа. Паметан човек увиђа да су све ствари у свету и животу подједнако без трајне вредности. Када то схвати, помириће се са сваким својим положајем. Афирмисаће оно што је пријатно у њему, а одбациваће све непријатности. «Ако хоћеш да потчиниш све, треба сам да се потчиниш разуму.»

Практиковали су уздржавање од сујете, умереност у животним потребама…

Обавезан део вежби за постизање душевног мира је и свакодневно постављање питања шта су добро урадили, шта су лоше, а шта су пропустили да ураде тог дана. (НЕ ПРОПУСТИ ДАН.)

Термин стоик означава особу која са стварним миром, смирено и достојанствено подноси животне тешкоће.

 

 

 

Engleski jezik 20. čas – II5 – Moneyless man (reading)

Dragi učenici,

ovaj čas obrađujemo tekst Moneyless man (Čovek bez novca) koji se nalazi u udžbeniku na stranama 76-77 Focus 2 – Moneyless man.

Sledeće reči i izraze iz teksta Moneyless man prepišite u svesku:

imagine – zamisliti

whole year – cela godina

cash – gotovina

manage – uspeti

find out – otkriti

give up (money)- odreći se (novca)

native land – domovina

degree – fakultetska diploma

dependent on something – zavisan od nečega

set up – osnovati

aim – cilj

knowledge – znanje

skill – veština

exchange – razmeniti

community- zajednica

a wood-fired stove – peć na drva

solar panel – solarna ploča

basics of life – osnovne životne stvari

shelter- sklonište

social life – društveni život

grow vegetables – gajiti povrće

own – sopstveni

pick fruit – brati voće

leaves – lišće

nuts – orašasti plodovi (walnut- orah, hazelnut – lešnik…)

bin- kanta za otpatke

electricity- struja

candle – sveća

borrow from – pozajmiti iz/od

solar-powered shower – tuš koji radi na sunčevu energiju

fennel seeds – seme komorača

push-ups – sklekovi

quote – citat

etitled – naslovljen

throw out – izbaciti

interior decor – uređenje enterijera

contaminate – zagaditi

A sada prelazimo na udžbenik:

 1. zadatak  – pročitajte i prevedite izreke vezane za novac. Sa kojom se (ne) slažete i zašto? Naravno, pokušajte da odgovorite na engleskom jeziku.
 2. zadatak – pročitajte tekst na str. 77 o čoveku koji je živeo 6 godina bez novca. Dok čitate, kliknite na sledeći link

  da biste slušali audio snimak tog teksta (pomoćiće vam da naučite da pravilno čitate).

 3. zadatak – u tekstu pronađite najmanje 6 promena koje je Bojl napravio u svom načinu života. Koje promene bi bile (ne)moguće za vas i zašto?
 4. zadatak – pročitajte ponovo tekst i napišite da li su rečenice od 1-6 tačne ili pogrešne.
 5. zadatak – pronađite reči ili izraze u tekstu koje odgovaraju definicijama 1-6.
 6. zadatak – dopunite rečenice tako da budu tačne za vas.
 7. zadatak – pročitajte tri kratka teksta ispod i zaokružite tačan odgovor A, B ili C za pitanja od 1-3.

WORD STORE 6E – u dodatku na kraju udžbenika na strani broj 13 dopunite frazalne glagole predlozima UP ili OUT (svi ti frazalni glagoli se nalaze u tekstu Moneyless man).

 

Engleski jezik 19 čas – II5 – Second Conditional

Na današnjem času ćemo se upoznati sa rečenicama drugog kondicionala.

Second Conditional

Rečenice drugog kondicionala izražavaju:

 1. uslov koji ima malu ili skoro nikakvu šansu da se ostvari u sadašnjosti.
 2. zamišljene situacije
 3. koristi se za davanje saveta.

Znači, za drugi kondicional možemo reći da izražava nerealan uslov koji se odnosi na sadašnjost.

Ovo je glagolska formula rečenica drugog kondicionala:

IF + Past Simple, Futur II (would/wouldn’t + infinitive)

ili

Future II (would/wouldn’t + infinitive) + IF + Past Simple

Zavisna rečenica koja počinje veznikom IF izražava uslov, a drugi deo-nezavisna rečenica- izražava rezultat koji će se dogoditi ukoliko se uslov ispuni.

Examples:

 • He would pass his exam if he studied harder.  (On bi položio ispit kada bi učio više.)
 • What would you do if you won the lottery?   (Šta bi ti uradio kada bi osvojio loto?)
 • If I were you, I wouldn’t smoke. (Da sam na tvom mestu, ja ne bih pušio.)
 • They‘d go skiing if it snowed. (Oni bi išli na skijanje ako bi padao sneg.)

‘d = would

Ponovite građenje Past Simple glagola:

Potvrdn oblik – pravilni glagoli dobijaju nastavak -ED ili -D, a kod nepravilnih se koristi oblik iz 2. kolone liste nepravilnih glagola (imate ih u dodatku udžbenika na poslednoj strani).

I saw Anna yesterday?

Upitni oblik(What/Who/When..,.) + DID + Subject + infinitive

When did you see Anna?

Odrični oblik: Subject + DIDN’T + infinitive

I didn’t see Anna yesterday.

 Future II – građenje: WOULD + infinitive

 • I would go to school.              Ja bih išao u školu.
 • I wouldnt go to school.          Ja ne bih išao u školu.
 • Would you go to school?      Da li bi ti išao u školu.

———————————————————————

Prepišite teorijski deo dat iznad u sveske, a sada da pogledamo zadatke u udžbeniku na strani 74 Focus 3 Second conditional p.74.

 1. zadatak- napravite spisak poslova sa skraćenim radnim vremenom (part-time jobs) i napišite koje biste voleli da radite a koje ne i zašto.
 2. zadatak – uradite kviz- izaberite odgovore koji su najbolji za vas i pronađite koji je posao sa skraćenim radnim vremenom najbolji za vas.
 3. zadatk – pročitajte pravila upotrebe rečenica drugog kondicionala i dopunite rečenice.
 4. zadatak – dopunite rečenice drugog kondicionala ispravnim glagolskim vremenima.
 5. zadatak – Date su rečenice koje opisuju realnu situaciju. Od njih napravite rečenice drugog kondicionala koje opisuju zamišljene situacije.

for example; I don’t have enough money, so I can’t buy a new car. (Nemam dovoljno novca, pa zato ne mogu da kupim novi auto. – ovo je realna situacija.(

zamišljena situacija: If I had enough money, I could buy  a new car. (Kad bih imao dovoljno novca, mogao bih da kupim novi auto.)

6. zadatak – dopunite praznine ispravim oblikom glagola iz zagrade, a zatim ih dovršite nekom svojom idejom tako da budu tačne za vas.

REŠENJA ZADATAKA Focus 2 Second Conditional p. 74 anwer key

Za domaći zadatak ćete uraditi vežbanja iz radne sveske na strani 70: Focus 2 SEcond Conditional wb p. 70.

 1. zadatak – dopunite rečenice 1. kondicionala ispravnim oblikom glagola.
 2. zadatak  – pročitajte članak i podvucite tačna glagolska vremena.
 3. zadatak -pročitajte razgovor i dopunite rečenice 2. kondicionala ispravnim oblikom glagola iz zagrade.
 4. zadatak – preformulišite date rečenice koje opisuju realnu situaciju u sadašnjosti tako da izražavaju nerealnu situaciju/uslov u sadašnjosti (napišite rečenice 2. kondicionala po ugledu na primer 0).
 5. zadatak – dopunite rečenice 2. kondicionala ispravnim glagolskim vremenom glagola iz zagrade.

Rešenja zadataka: Unit 6 WB answer key.