Дневне архиве: 20. новембра 2020.

Предузетништво 42 Svot -анализа

Поштовани ученици

Пошто смо завршили структуру бизнис плана , за успешног предузетника је јако важно и урадити Swot анализу.То је одлично средство да анализирамо положај предузећа у окружењу а такође да утврдимо и његове интерне предности и недостатке.У прилогу вам шаљем све што је потребно за  ову лекцију,знам да вам је ово познато али ипак препишите у свеску ,пошто би требали још једном да урадите ту анализу за делатност коју будете осмислили.

Swot 41

Основи туризма и угоститељства 15 Природни фактори и врсте мотива

Поштовани ученици

Ове седмице прелазимо на нову област везану за мотиве и њихову повезаност за природне,атрактивне и антропогене факторе.Мотиви су унутрашњи подстицаји који покрећу човека на одређену акцију ради остварења циљева.Туристички мотиви су:одмор,бег од цивилизације,спорт,рекреација нова познанства упознавање нових туристичких дестинација итд.

У прилогу шаљем целокупну лекцију везану за мотиве .Препишите лекцију у свеску.

motivi 15

 

Обука у виртуелном предузећу 21 Заснивање радног односа

Поштовани ученици

Завршили смо оснивање нашег виртуелног предузећа и почињемо нову област заснивање радног односа.Како започети заснивање радног односа,активности су следеће:

-доношење Одлуке о потреби заснивања радног односа                                                                   -пријава слободних радних места агенцији за запошљавање                                                          -пријем пријава                                                                                                                                               -израда и слање позива за разговор                                                                                                      -спровођење разговора                                                                                                                                -доношење одлуке о избору кандидата                                                                                                   -израда и слање обавештења кандидатима                                                                                             -закључивање уговора о раду                                                                                                                   -пријава осигурања на ПИО и здравствено осигурање                                                                     -израда анекса уговора о раду                                                                                                                     -формирање персоналног досијеа

По пријему пријаве за оглашено  радно место следи израда CV(обрасца за запошљавање).У прилогу вам шаљем образац попуните и пошаљите на моју адресу.

Образац за запошљавање

 

Канцеларијско пословање 21Пословни контакти-припрема спољнотрговинског посла

Поштовани ученици

Прелазимо ове седнице на нову област спољнотрговинског пословања.Циљ ове области је да се ученици оспособе за писање пословних писама и попуњавање докумената у вези са набавком и продајом у иностранству.Тако ће ученици стећи знање за састављање различитих пословних писама:упит,понуда,потуџбина,рачун,рекламација,обавештење инодобављачу о шпедитеру,обавештење о испоруци робе,овлашћење за рад шпедитеру.

Упит је пословно писмо које купац шаље продавцу са циљем да добије информације о асортиману,условима продаје. У спољној трговини постоји  директан и индиректан упит.Упит се саставља са циљем да се добију информације о:заступнику,дистрибутеру,роби и узорцима,каталозима и ценовницима,трајној сарадњи у увозу.У прилогу вам шаљем пример директног упита и ваш домаћи задатак,који шаљете на моју адресу.

d.upit

Предузетништво (вежбе) – III2,3

Дрaги учeници,

Наставна јединица коју смо учили у петак 20.11. је:

Пример SWOT анализе

Достављам вам презентацију:

Informacioni_SWOT analiza

Уколико имате било каква питања слободно питајте. Мој e-mail је: dalmariczlatibor@gmail.com

Поздрав,

Електрично осцилаторно коло. Енергија електричног и магнетног поља

Електрично осцилаторно коло

Преузми Word документ

Затворено осцилаторно електрично коло се састоји од калема коефицијента самоиндукције L  и кондензатора капацитивности C – LC – коло.

Да би систем могао да осцилује потребно је да поседује енергију. Прикључивањем кондензатора на извор електричне струје долази до пуњења кондензатора. Након тога се кондензатор одвоји од извора електричне струје и повеже са калемом.

Између плоча напуњеног кондензатора влада напон U и електрично поље E=\frac{U}{d}. У тренутку прикључења калема на кондензатор (слика 1) јачина електричног поља је највећа, а јачина струје у колу је једнака нули, тако да магнетно поље у калему не постоји.

oscilatorno-kolo

Започиње процес пражњења кондензатора и кроз коло протиче струја. Јачина струје се постепено повећава, зато што долази до настанка електромоторне силе самоиндукције у калему ( која спречава да струја тренутно достигне максималну вредност). У току тог процеса долази до претварања енергије електричног поља кондензатора у енергију магнетног поља калема. Када струја достигне максималну вредност, електрично поље кондензатора је једнако нули, док је вредност магнетног поља у калему максимална.

Када на плочама кондензатора нема више напона (потенцијалне разлике) јачина струје почиње да се смањује, као и магнетно поље калема. Слабљење магнетног поља завојнице узрокује индуковање електромоторне силе самоиндукције, односно самоиндуковање струје истог смера као и струје која је до тада протицала. Сада је калем извор електромоторне силе самоиндукције. Долази до поновног пуњења кондензатора, али супротном поларизацијом у односу на претходну. Процес пуњења кондензатора траје док магнетно поље калема не постане једнако нули, односно док електрично поље кондензатора не достигне максималну вредност.

После тога долази до поновног пражњења кондензатора и процес се понавља.

Када електрично поље, односно напон између плоча кондензатора достигне максималну вредност, јачина струје, односно јачина магнетног поља има нулту вредност и обрнуто – фазна разлика између напона и струје је  =\frac{\pi}{2} .

2016-12-11_18-53-50

Основна претпоставка од које се полази приликом разматрања је да у току процеса не долази до губитка енергије.

Пражњењем кондензатора кроз идуктивни калем настају периодичне осцилације електричног и магнетног поља – настају електромагнетне осцилације.

У процесу електромагнетних осцилација, енергија електричног поља претвара се у енергију магнетног поља, и  обрнуто, као што се при осциловању математичког клатна потенцијална енергија претвара у кинетичку и обрнуто.

Електрично коло у коме настају електромагнетне осцилације назива се осцилаторно коло.

Фреквенција електромагнетних осцилација осцилаторног кола (Томсонова формула):

\omega =\frac{1}{\sqrt{LC}}

Пригушене и принудне осцилације. Резонанција

Пригушене и принудне осцилације

Преузми Word документ

Осцилаторно кретање које смо разматрали до сада се одвија у идеалним условима, без трења и отпора средине. Овакво осцилаторно кретање, када се успостави трајало би вечно.

Слободне (непригушене) осцилације  – осцилатор не губи енергију, амплитуда се не мења у току времена

Међутим, у реалним условима мора да се узме у обзир утицај околине на кретање тела. Осциловање успорава са временом, смањују се амплитуде, јер се укупна механичка енергија троши на савладавање отпора средине.

2016-12-06_20-42-40

Пригушене (амортизоване) осцилације – осцилатор губи енергију, амплитуда се смањује у току времена

Пример: љуљашка

 

Губитак енергије осцилатора може да се надокнади деловањем спољашње периодичне силе.  Амплитуда осциловања, ће при оваквом начину кретања, остати константна, ако се при сваком циклусу кретања у систем дода енергија једнака оној коју је систем изгубио. Овакво кретање се назива принудно осциловање.

Принудне осцилације – осцилације се одржавају деловањем спољашње силе (довођењем енергије осцилатору)

 

Пример: љуљашка

после извесног времена љуљашка стаје – али ако померамо ноге или нас неко гура љуљање се продужава.

 

Постоји могућност да спољашња периодична сила буде таква да дође до наглог повећавања амплитуде осциловања. Да би до тога дошло фреквенција спољашње силе је сопственој фреквенцији осцилатора (фреквенција која зависи од карактеристика самог осцилатора – а дато тело, тј. осцилатор, увек осцилује сопственом фреквенцијом ако су његове осцилације слободне).

Резонанција је нагло повећање амплитуде принудног осциловања када је фреквенција принудне периодичне силе једнака сопственој фреквенцији осцилатора, под условом да је та принудна сила довољно јака.

 

Дакле, принудне осцилације постају прогресивне (амплитуда осциловања се повећава) у случају резонанције.

 

Пример – чета војника која гази стројеви корак преко неког моста.

Како свако тело ( па и мост ) има своју сопствену фреквенцију, може се десити да се фреквенција корака као принудне периодичне силе изједначи са сопственом фреквенцијом моста, што би изазвало прво његово осциловање, а онда и повећање амплитуде тог осциловања, што би на крају могло да доведе и до рушења моста.

Пример – мост Такома 1940. године