Месечне архиве: јануар 2021

Engleski jezik 28. čas – III4 – She was born this way (reading)

Poštovani učenici,

danas obrađujemo tekst She was born this way  u udžbeniku na stranama 28-29. Treba da uradite sledeće zadatke iz udžbenika:

 1. zadatak – pročitajte kratki članak UK TODAY i odgovorite na pitanja 1-5.
 2. zadatak – pogledajte data zanimanja i napišite koja zanimanja bi osobi koja nema noge bila teška i zašto.

3. zadatak – pročitajte članak SHE WAS BORN THIS WAY na str. 29 i odgovorite na pitanja 1-2. Ovde možete i slušati tekst:

4. zadatak – pročitajte ponovo tekst i rečenice A-F ubacite na ispravno mesto da biste dopunili tekst.

5. zadatak – pogledajte uokvirene reči i njima dopunite date rečenice 1-8.

6. zadatak – da li su rečenice u 5. zadatku tačne ili ne u odnosu na tekst? Upišite T ili F u kvadratić pored svake rečenice.

7. zadatak – napišite ispravne reči da dopunite rečenice (treba da upotrebite reči iz 5. zadatka koje su napisane plavom bojom.

9. zadatak – Dopunite Word store 2E Focus 3 Word store 2 – spojite frazalne glagole iz teksta sa njihovim definicijama.

Ukoliko nemate udžbenik ili je fotokopiran, kliknite na link za tekst koji sam ubacila na samom početku lekcije – otvoriće se strane iz udžbenika koje danas radimo.

Rešenja zadataka možete videti ovde: She was born this way – Answer key

Focus 3 Word store 2 answer key

Sledeće reči iz teksta She was born this way prepišite u svesku i naučite:

attitude  -stav

sense of humour – smisao za humor

refuse – odbiti

accept – prihvatiti

lower half of legs – donja polovina nogu

siblings – braća i sestre

prosthetic leg – veštačka noga

make up – izmisliti

degree – diploma fakulteta

 

 

Engleski jezik 27. čas – III4 – Narrative tenses (workbook exercises)

Danas nastavaljamo vežbanje narativnih vremena. Zadaci se nalaze u radnoj svesci na 22. strani: Focus 3 WB Narrative tenses p. 22. Pre nego što počnete  da radite zadatke, obavezno pročitajte prethodnu lekciju o narativnim vremenima (koja su to narativna vremena i šta izražavaju), pa teko onda uradite sledeće zadatke u radnoj svesci.

 1. zadatak – obeležite rečenice brojevima da napravite priču.
 2. zadatak – dopunite rečenice ispravnim prošlim vremenima.
 3. zadatak – pročitajte razgovore i podvucie ispravna vremena.
 4. zadatak – pogledajte znake i dopunite rečenice ispravnim narativnim vrremenima.
 5. zadatak – pronađite i ispravite greške.

Rešenja: Focus 3 WB answer key Unit 1-2

Engleski jezik 30. čas – I4- Focus review 2

Dragi učenici,

cilj časa je da obnovimo gradivo iz oblasti Unit 2. Zadaci se nalaze u udžbeniku na strani 34 koju možete pogledati i ovde:  Focus review 2 p.34.

Od gramatike obnavljamo prošla vremena Past Simple, Past Continuous i konstrukciju USED TO+infinitive, a od vokabulara bavimo se izrazima vezanim za tehnologiju i izume. Pre nego što krenete da radite sledeće zadatke iz udžbenika, dobro bi bilo da obnovite gradivo iz lekcija koje su vezane za oblast Unit 2 (sve možete naći na onlajn učionici za vaše odeljenje).

Zadaci iz udžbenika, str. 34:

 1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom datih glagola. Glagole morate rasporediti u rečenicama prema značenju.
 2. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom datih reči (zadatak se bavi građenjem reči – prvo treba da zaključite koja vrsta reči nedostaje u rečenici (npr. imenica, glagol, pridev, prilog), zatim od datih reči treba da formirate tu novu reč tako što ćete dodati sufiks i/ili prefiks).
 3. zadatak – od datih reči formirajte rečenice. Glagol stavite u ispravno prošlo vreme (Past Simple ili Past Continuous).
 4. zadatak – podvucite ispravne glagoleu svakoj rečenici.
 5. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C koji ima isto značenje kao podvučeni deo rečenice.
 6. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C da dopunite rečenice.

Kada uradite zadatke, pogledajte rešenja ovde Focus review 2 Answer key a zatim ispravite ako vam nešto nije tačno.

Engleski jezik 30. čas – I3- Self-check 2

Dragi učenici,

nastavljamo sa utvrđivanjem gradiva iz oblasti Unit 2. Današnji zadaci se nalaze u radnoj svesci na strani 31 koju možete pogledati ovde: Self-check 2 workbook p. 31.

 1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom datih glagola.
 2. zadatak – dopišite reči koje nedostaju – dato je prvo i poslednje slovo kao pomoć.
 3. zadatak – od reči iz zagrade formirajte novu reč dodavanjem sufiksa i/ili prefiksa i dopunite rečenice.
 4. zadatak – zaokružite ispravna glagolska vremena.
 5. zadatak – pronađite i ispravite greške u rečenicama.
 6. zadatak – pročitajte tekst i za svaku prazninu zaokružite tačnu reč A, B ili C da dopunite rečenice.

Nakon što pokušate sami da uradite zadatke, proverite rešenja ovde (stavka 2.10): Focus 2 WB Unit 2 answer key

Engleski jezik 29. čas – I4 – USED TO (workbook exercises)

Ovaj čas je posvećen vežbanju konstrukcije USED TO + infinitive koju koristimo kada opisujemo neke uobičajene situacije ili radnje koje su se ponavljale u prošlosti ali više ne postoje.

Zadaci koje treba da uradite se nalaze u radnoj svesci na strani 26. Možete je pogledati i ovde: Focus 2 Used to – WB

1. zadatak – štiklijate kvadratić pored rečenica koje opisuju uobičajene, rutinske radnje i podvucite priloške odredbe za vreme koje izražavaju koliko često se te radnje ponavljaju.

2. zadatak- kada su otišli na fakultet, dva druga Karl i Oven su se uselili zajedno u stan. Napišite rečenice o njima koriteći USED TO i DIDN’T USE TO i glagol iz zagrade da opišete njihove navike u prošlosti.

3. zadatak – Koristeći date reči napišite potvrdne, odrične i upitne rečenice o mobilnim telefonima iz 1983. godine.

4. zadatak – Štiklirajte rečenicu u svakom paru koja je tačna. Ponekad i obe mogu biti tačne. Ovde morate razumeti smisao svake rečenice.

5.zadatak – dopunite razgovor između Džodi i njenog tate ispravnim oblikom konstrukcije USED TO koriteći glagole iz zagrade.

Rešenja možete pogledati ovde pod stavkom 2.5: Focus 2 WB Unit 2 answer key

Zadatke uradite ali mi ih ne morate sada slati.

Engleski jezik 29. čas – I3- Focus review 2

Dragi učenici,

cilj časa je da obnovimo gradivo iz oblasti Unit 2. Zadaci se nalaze u udžbeniku na strani 34 koju možete pogledati i ovde:  Focus review 2 p.34.

Od gramatike obnavljamo prošla vremena Past Simple, Past Continuous i konstrukciju USED TO+infinitive, a od vokabulara bavimo se izrazima vezanim za tehnologiju i izume. Pre nego što krenete da radite sledeće zadatke iz udžbenika, dobro bi bilo da obnovite gradivo iz lekcija koje su vezane za oblast Unit 2 (sve možete naći na onlajn učionici za vaše odeljenje).

Zadaci iz udžbenika, str. 34:

 1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom datih glagola. Glagole morate rasporediti u rečenicama prema značenju.
 2. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom datih reči (zadatak se bavi građenjem reči – prvo treba da zaključite koja vrsta reči nedostaje u rečenici (npr. imenica, glagol, pridev, prilog), zatim od datih reči treba da formirate tu novu reč tako što ćete dodati sufiks i/ili prefiks).
 3. zadatak – od datih reči formirajte rečenice. Glagol stavite u ispravno prošlo vreme (Past Simple ili Past Continuous).
 4. zadatak – podvucite ispravne glagoleu svakoj rečenici.
 5. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C koji ima isto značenje kao podvučeni deo rečenice.
 6. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C da dopunite rečenice.

Kada uradite zadatke, pogledajte rešenja ovde Focus review 2 Answer key a zatim ispravite ako vam nešto nije tačno.

Engleski jezik 30. čas -II5 – Passive Voice (workbook exercises)

Cilj ovog časa je da vežbamo pasiv. Pre nego što budete radili zadatke, pročitajte ponovo prethodnu onlajn lekciju gde sam napisala teorijska objašnjenja vezana za građenje pasiva.

Uradite sve zadatke u radnoj svesci na strani 82  . Focus 2 Passive WB

 1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom glagola BE.
 2. zadatak – pročitajte tekst koji daje neke zanimljive činjenice o ćuretini i podvucite ispravan glagolski oblik (aktiv ili pasiv).
 3. zadatak – rečenice koje su date u aktivu napišite u pasivu kao što je urađeno u primeru 0.
 4. zadatak -dopunite rečenice ispravnim pasivnim oblikom glagola. Jedna rečenica treba da bude u aktivu.
 5. zadatak – dopunite tekst tako što ćete glagol iz zagrade staviti ili u aktiv ili u pasiv i ispravno glagolsko vreme.
 6. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C da dopunite rečenice.

Rešenja možete proverit ovde Focus 2 WB Unit 7 answer key

Engleski jezik 29. čas -II5 – Passive Voice

Драги ученици,

данас ћемо обрадити формирање пасивних реченица за времена Present Continuous, Present Perfect и Past Simple.

Oно што прво треба да се сетите из српској језика јесте шта су то пасивне реченице и када се користе.

У пасивним реченицама субјекат не врши радњу већ је трпи (радња се врши на њему) па се пасив зове и трпно стање.

English is spoken all over the world.    Engleski se govori širom sveta.

Субјекат ове пасивне реченице је ЕНГЛЕСКИ али он не врши радњу, већ то чине људи. Они се не помињу јер се подразумева да само људи могу да говоре.

Пасивне реченице користимо када вршилац радње није познат, када се подразумева или када није битан. Користи се у формалном говору и извештавању.

 

Формула за грађење глагола је следећа:

                                                                       BE               + Past Participle

Present Simple Passive:                          AM/ IS / ARE  + Past Participle

Present Perfect Passive:                HAVE / HAS BEEN + Past Participle

Past Simple Passive:                                 WAS/WERE + Past Participle

Past Participle или прошли партицип се гради на два начина: ако је глагол правилан додаје му се наставак -ED или -D, а ако је неправилан, користи се облик из 3. колоне листе неправилних глагола (158. страна у вашим уџбеницима или их можете погледати на следећем линку: https://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/verbs/list-of-irregular-verbs/ 

Cледеће реченице су пример како да претворите активне реченице у пасив за горе наведена глаголска времена Када претварате актив у пасив, објекат активне реченице постаје субјекат пасивне, а глагол из активног облика прелази у пасивни облик за дато време (погледајте изнад формуле BE + Past Participle)

Present Simple Active                          We publish  lectures every day.

Present Simple Passive                       Lectures are published every day.

 

Present Perfect Active:                     They have sold many books so far.

Present Perfect Passive:                    Many books have been sold so far.

 

Past Simple Active:                             Columbus discovered America.

Past Simple Passive:                           America was discovered by Columbus.

Молим да лекцију изнад препишете у свеске и да научите градиво.

Следеће што треба да урадите су задаци на страни 86 у уџбенику коју можете видети овде  Passive.

 1. задатак – одговорите на енглеском на питања од 1-3.
 2. задатак – прочитајте текст Поштена трговина (Fair trade) и подвуците све глаголе који су у пасиву.
 3. задатак – прочитајте граматичка објашњења везана за пасив.
 4. задатак – погледајте поново 2. задатак и допуните реченице у овом задатку пасивима који су у тексту Fair trade написани плавом бојом.
 5. задатак – у датом тексту о чоколади подвуците исправне глаголске облике.
 6. задатак – допуните реченице исправним пасивним обликом глагола – Past Simple, Present Simple или Present Perfect.

Када урадите задатке, решења проверите овде Focus 2 Passive answer key  и исправите оно што вам није тачно.

 

Engleski jezik 34. čas – I5- Self-check 2

Dragi učenici,

nastavljamo sa utvrđivanjem gradiva iz oblasti Unit 2. Današnji zadaci se nalaze u radnoj svesci na strani 31 koju možete pogledati ovde: Self-check 2 workbook p. 31.

 1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom datih glagola.
 2. zadatak – dopišite reči koje nedostaju – dato je prvo i poslednje slovo kao pomoć.
 3. zadatak – od reči iz zagrade formirajte novu reč dodavanjem sufiksa i/ili prefiksa i dopunite rečenice.
 4. zadatak – zaokružite ispravna glagolska vremena.
 5. zadatak – pronađite i ispravite greške u rečenicama.
 6. zadatak – pročitajte tekst i za svaku prazninu zaokružite tačnu reč A, B ili C da dopunite rečenice.

Nakon što pokušate sami da uradite zadatke, proverite rešenja ovde (stavka 2.10): Focus 2 WB Unit 2 answer key

Engleski jezik 33. čas – I5- Focus review 2

Dragi učenici,

cilj časa je da obnovimo gradivo iz oblasti Unit 2. Zadaci se nalaze u udžbeniku na strani 34 koju možete pogledati i ovde:  Focus review 2 p.34.

Od gramatike obnavljamo prošla vremena Past Simple, Past Continuous i konstrukciju USED TO+infinitive, a od vokabulara bavimo se izrazima vezanim za tehnologiju i izume. Pre nego što krenete da radite sledeće zadatke iz udžbenika, dobro bi bilo da obnovite gradivo iz lekcija koje su vezane za oblast Unit 2 (sve možete naći na onlajn učionici za vaše odeljenje).

Zadaci iz udžbenika, str. 34:

 1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom datih glagola. Glagole morate rasporediti u rečenicama prema značenju.
 2. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom datih reči (zadatak se bavi građenjem reči – prvo treba da zaključite koja vrsta reči nedostaje u rečenici (npr. imenica, glagol, pridev, prilog), zatim od datih reči treba da formirate tu novu reč tako što ćete dodati sufiks i/ili prefiks).
 3. zadatak – od datih reči formirajte rečenice. Glagol stavite u ispravno prošlo vreme (Past Simple ili Past Continuous).
 4. zadatak – podvucite ispravne glagoleu svakoj rečenici.
 5. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C koji ima isto značenje kao podvučeni deo rečenice.
 6. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C da dopunite rečenice.

Kada uradite zadatke, pogledajte rešenja ovde Focus review 2 Answer key a zatim ispravite ako vam nešto nije tačno.