Архиве аутора: Дана Павловић

Предузетништво 42 Svot -анализа

Поштовани ученици

Пошто смо завршили структуру бизнис плана , за успешног предузетника је јако важно и урадити Swot анализу.То је одлично средство да анализирамо положај предузећа у окружењу а такође да утврдимо и његове интерне предности и недостатке.У прилогу вам шаљем све што је потребно за  ову лекцију,знам да вам је ово познато али ипак препишите у свеску ,пошто би требали још једном да урадите ту анализу за делатност коју будете осмислили.

Swot 41

Основи туризма и угоститељства 15 Природни фактори и врсте мотива

Поштовани ученици

Ове седмице прелазимо на нову област везану за мотиве и њихову повезаност за природне,атрактивне и антропогене факторе.Мотиви су унутрашњи подстицаји који покрећу човека на одређену акцију ради остварења циљева.Туристички мотиви су:одмор,бег од цивилизације,спорт,рекреација нова познанства упознавање нових туристичких дестинација итд.

У прилогу шаљем целокупну лекцију везану за мотиве .Препишите лекцију у свеску.

motivi 15

 

Обука у виртуелном предузећу 21 Заснивање радног односа

Поштовани ученици

Завршили смо оснивање нашег виртуелног предузећа и почињемо нову област заснивање радног односа.Како започети заснивање радног односа,активности су следеће:

-доношење Одлуке о потреби заснивања радног односа                                                                   -пријава слободних радних места агенцији за запошљавање                                                          -пријем пријава                                                                                                                                               -израда и слање позива за разговор                                                                                                      -спровођење разговора                                                                                                                                -доношење одлуке о избору кандидата                                                                                                   -израда и слање обавештења кандидатима                                                                                             -закључивање уговора о раду                                                                                                                   -пријава осигурања на ПИО и здравствено осигурање                                                                     -израда анекса уговора о раду                                                                                                                     -формирање персоналног досијеа

По пријему пријаве за оглашено  радно место следи израда CV(обрасца за запошљавање).У прилогу вам шаљем образац попуните и пошаљите на моју адресу.

Образац за запошљавање

 

Канцеларијско пословање 21Пословни контакти-припрема спољнотрговинског посла

Поштовани ученици

Прелазимо ове седнице на нову област спољнотрговинског пословања.Циљ ове области је да се ученици оспособе за писање пословних писама и попуњавање докумената у вези са набавком и продајом у иностранству.Тако ће ученици стећи знање за састављање различитих пословних писама:упит,понуда,потуџбина,рачун,рекламација,обавештење инодобављачу о шпедитеру,обавештење о испоруци робе,овлашћење за рад шпедитеру.

Упит је пословно писмо које купац шаље продавцу са циљем да добије информације о асортиману,условима продаје. У спољној трговини постоји  директан и индиректан упит.Упит се саставља са циљем да се добију информације о:заступнику,дистрибутеру,роби и узорцима,каталозима и ценовницима,трајној сарадњи у увозу.У прилогу вам шаљем пример директног упита и ваш домаћи задатак,који шаљете на моју адресу.

d.upit

Предузетништво IV 2 Структура бизнис плана

Поштовани ученици

У понедељак сам послала презентацију везану за структуру бизнис плана.                                 Све лекције треба да препишетеу свеску.Ова лекција је веома важна .Сви ученици треба да ураде бизнис план. Ја сам детаљно навела сваки део бизнис план и објаснила шта се ради у ком делу.Структуру чине:

  1. Увод насловна страна
  2. Резиме бизнис плана
  3.   Анализа гране делатности
  4. Опис бизниса
  5. Производни план
  6. Маркетинг план
  7. Организациони план
  8. Оцена ризика
  9. Финансијски план
  10.  Анекс                                                                                                                                                               У прилогу вам шаљем урађен бизнис план  ,покушајте сами да урадите.                          Biznis plan (1)

 

Обука у виртуелном предузећу II1 Израда бизнис плана

Поштовани ученици

У  понедељак  02.11. 2020. послала сам целокупну процедуру за оснивање виртуелног предузећа.Претходне недеље сам послала документацију за регистрацију.Наше предузеће је регистровано.Остало је да пошаљем још три документа да би добили трајни текући рачун .Тада би била завршена регистрација нашег виртуелног предузећа.Назив нашег предузећа је   VPD  Honeycandy Do.o,бави се трговином на велико шећером ,чоколадом и слаткишима. Следећи задатак је да урадите бизнис план за ово предузеће.Шта је структура бизнис плана.                                                                                                                               1)   У уводном делу бизнис  плана навешће те: Назив фирме (а ми то имамо),адреса,седиште а то је Чајетина,назив власника.                                                                  2)Опис посла  ја сам навела делатност                                                                                                     3)Опис бизниса ( наведите производе које ћете продавати,чоколаде ,кексове ,наполитанке,бомбоне лизалицеи итд.)                                                                                                   4) Производни план ( Набавка робе од неког добављача,опрема)                                                  5) Маркетинг план  ( прогноза продаје,промоција)                                                                               6)Организациони план ( наведите колико имате     запослених и која су њихова радна              места) ,укупно 12 и директор                                                                                                                    7 ) Финансијски план ( наведите расходе трошкове:плата ,трошак струје,воде и очекивани профит на годишњем нивоу)

Вероватно изгледа веома тешко покушајте и пошаљите на моју и мејл адресу. Ја ћу евидентирати активност .Да би се лакше снашли шаљем један урађен бизнис план.

Biznis plan (1)

Канцеларијско пословање II1 Врсте клсификације

Поштовани ученици

Претходне недеље смо вежбали азбучну класификацију.Данас вам шаљем материјал да вежбате и словни и идеолошки систем класификације.Преузмите материјал и пошаљите на моју адресу.

класификација

Основи тиризма и угоститељства I5 Појам и врсте туристичких мотива

Поштовани ученици

Настављамо са новим лекцијама

Појам и врсте туристичких мотива

Мотиви су унутрашњи подстицаји који покрећу човека на акцију.Код мотивације се успостваља веза између потреба туриста и саме туристичке дестинације.

Мотиви зависе од: старости туриста,прихода којим располажу,занимање којим се баве,слободног времена,психолошких фактора.Неки туристи посећују туристичка места због упознавања природних лепота  (клима флора ,фауна) а неки  туристи желе да упознају антропогене факторе.                                                                                                                     Постоји такозвана изграђена атрактивност                                                                                         атрактивност се може изградити организовањем:                                                                              -разноврсних сајмова и изложби                                                                                                               -различитих карневала и фестивала                                                                                                        -важних спортских догађаја                                                                                                                        -значајних културних и верских манифестација                                                                                   -историјских прослава

Мотиви за предузимање путовања могу бити:природне лепоте и клима,услови за спорт и рекреацију,одмор, комуникација ,срећа и задовољство,опуштање,образовање,уживање у храни,стицање познанства састајање са пријатељима.                                                                         Препишите лекцију и свеску.

 

 

Предузетништво IV2 Структура бизнис плана

Поштовани ученици

Настављамо даље са лекцијама. Зашто је важно имати бизнис план.                                              –  Бизнис план је својеврсна путна мапа за реализацију предузетничких идеја.                          -пре него што се упусти у било какву пословну авантуру, предузетник мора да уради                бизнис план                                                                                                                                                   -Бизнис план омогућава комуникацију са потенцијалним финансијерима и                                инвеститорима                                                                                                                                            -Предузетник израђује бизнис план у жељи да најпре убеди себе,а затим и друге у                    оправданост     улагања      у реализацију одређене идеје                                                                     Структуру бизнис плана  шаљем вам у прилогу,обавезно препишите целу лекцију у               свеску.

IV2 B.P.

Обука у виртуелном предузећу II1 Писање извештаја о раду

Поштовани ученици

У прилогу вам шаљем целокупну процедуру оснивања  виртиелног предузећа.Ваш задатак је да на поменутом сајту претражите документацију која је потребна за оснивање.

Процедура ВПД