Архиве аутора: Данијела Мијаиловић

Биологија – Биодиверзитет

БИОДИВЕРЗИТЕТ

Представља разноврсност живог света на планети.

Биодиверзитет може бити:

  • генски – разлике између гена у оквиру исте врасте
  • специјски – разлике између јединки различите врсте
  • екосистемски – разлике између екосистема у природи

ПРЕПОЗНАЈТЕ О КОЈОЈ ВРСТИ БИОДИВЕРЗИТЕТА СЕ РАДИ:

Raznovrsnost gena (genetički biodiverzitet) • Raznovrsnost između jedinki iste vrste. • Svaka jedinka na planeti ima jedin...

Specijski biodiverzitet Srbije 10000 172 117 600 172

Разговараћемо детаљније на часу.

Поздрав, Данијела

 

 

 

 

Биологија II5 – Житарице

ЖИТАРИЦЕ

Све житарице спадају у породицу трава.

Све житарице су једногодишње зељасте биљке.

У житарице спадају: пшеница, кукуруз, јечам, овас (зоб), просо, хељда, пиринач.

Зрно житарица се назива крупа.

Производи од жита су: млински производи (брашно, гриз мекиње, прекрупа и клице), пекарски производи (хлеб и пецива) и тестенине (производи чији квалитет зависи од врсте брашна и додатих сировина)

Препишите лекције у свеске, објашњење следи.

Поздрав, Данијела

Биологија I5 – Метаболизам

МЕТАБОЛИЗАМ

Метаболизам представља укупан промет материја у телу.

Дели се на:

  1. катаболизам – разлагање сложених органских молекула уз ослобађање енергије
  2. анаболизам – синтеза сложених органских молекула из простих уз везивање енергије

Сви процеси у метаболизму се одвијају уз учешће ензима.

ТИПОВИ ИСХРАНЕ
  • Аутотрофна
  • Хетеротрофна  (сапротрофна)
  • Миксотрофна

Обновите типове исхране – то сте учили детаљно у основној школи.

Препишите лекцију, објашњење следи.

Поздрав, Данијела

 

Биологија II1 – Нервни систем

НЕРВНИ СИСТЕМ

Нервни систем се дели на: централни, периферни и аутономни (вегетативни)

Делови централног нервног система су: мозак, кичмена мождина

Делови периферног нервног система су нерви, који могу бити: сезитивни, моторни и мешовити.

Делови аутономног система су: симпатикус и парасимпатикус.

Ученици који нису ово урадили на часу нека препишу. Објашење следи. Хвала, поздрав

Исхрана I3 – Намирнице биљног порекла

Намирнице биљног порекла

Богате су  минералима и водом. У себи садрже и неке органске материје (витамине, биљна уља, протеине и шећере).

Садрже биљна влакна која су корисна за убрзавање и олакшавање пробаве.

Једино намирнице биљног порекла садрже сирову целулозу и друге састојке ћелијаког зида, које имају велии значај у исхрани као диетална храна.

Намирнице биљног порекла имају и недостатке: беланчевине су ниже биолошке вредности, не садрже витамин Б12, најбоље искористиво гвожђе, садрже неке органске киселине које ометају усвајање минералних материја (оксалну, фитинск киселину и друге).

Разградњном у организму намирнице биљног порекла ослобађају алкалне производе, изузимајући житарице, махинасто поврће и језграсто воће.

Препишите лекцију, објашњење следи.

Поздрав, Данијела

Исхрана II2 – Намирнице биљног порекла

Намирнице биљног порекла

Богате су  минералима и водом. У себи садрже и неке органске материје (витамине, биљна уља, протеине и шећере).

Садрже биљна влакна која су корисна за убрзавање и олакшавање пробаве.

Једино намирнице биљног порекла садрже сирову целулозу и друге састојке ћелијаког зида, које имају велии значај у исхрани као диетална храна.

Намирнице биљног порекла имају и недостатке: беланчевине су ниже биолошке вредности, не садрже витамин Б12, најбоље искористиво гвожђе, садрже неке органске киселине које ометају усвајање минералних материја (оксалну, фитинск киселину и друге).

Разградњном у организму намирнице биљног порекла ослобађају алкалне производе, изузимајући житарице, махинасто поврће и језграсто воће.

Препишите лекцију, објашњење следи.

Поздрав, Данијела

Биологија I4-НЕРВНИ СИСТЕМ

Нервни систем се дели на: централни, периферни и аутономни (вегетативни)

Делови централног нервног система су: мозак, кичмена мождина

Делови периферног нервног система су нерви, који могу бити: сезитивни, моторни и мешовити.

Делови аутономног система су: симпатикус и парасимпатикус.

Ученици који нису ово урадили на часу нека препишу. Објашење следи. Хвала, поздрав