Архиве аутора: Јелица Кузељевић

Агенциско и хотелијерско пословање 1-4

Домаћи задатак за све ученике , рок среда: 25.11.2020.

Реферат

Тема: Значај правилног опхођења са туристима/гостима

Начин израде реферата:погледајте следећи текстuputstvo-referat1 како да урадите технички део реферата.

Реферат ми шаљете на е маил: jelicakuzeljevic@gmail.com

 

Принципи економије 2-1 Штедња , инвестиције, суфицит и дефицит-утврђивање

 

Наставна јединица:Штедња , инвестиције, суфицит и дефицит

Потребно је урадити слдећи наставни листић за домаћи задатак:

Наставни листић Принципи економије –БДП

 1. Шта је штедња?
 2. Шта чини националну штедњу?
 3. Наведите образац за националну штедњу.
 4. Како гласи образац за личну штедњу?Чему је једнака лична штедња?
 5. Чему је једнака државна штедња?
 6. Шта је буџетски дефицит?
 7. Шта је буџетски суфицит?

Домаћи задатак урадите у свеске сви, ученици који прате наставу он лине нека ми сликају и пошаљу домаћи задатак до петка 06.11.2020. на емаил:jelicakuzeljevic@gmail.com

Агенцијско и хотелијерско пословање ПРАКТИЧНА БЛОК НАСТАВА 5. ДАН ПОЗДРАВЉАЊЕ, ОСЛОВЉАВАЊЕ И ТИТУЛИРАЊЕ ГОСТА/ТУРИСТЕ

Наставна јединица: ПОЗДРАВЉАЊЕ, ОСЛОВЉАВАЊЕ И ТИТУЛИРАЊЕ ГОСТА/ТУРИСТЕ

Прочитајте наведена правила , у Дневнике напишите конкретно која су то правила.

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Поздрав је први корак у опхођењу са људима (директно или телефоном). Он је често израз симпатије према особи са којом контактирамо, треба да буде срдачан, а не одбојан и мрзовољан.  Поздрављање може бити непосредно и посредно. Непосредно се поздравља руковањем, грљењем и љубљењем, а посредно, послатом честитком, телеграмом, телефоном или мејлом. Не може се ништа ни почети ни завршити без одређеног начина манифествања поздравних израза. Када је у питању поздрављање у угоститељству, могу се истаћи следећи моменти у поздрављању госта/туристе: спремност да се гост/туриста дочека, приступање госту/туристи, показивање интересовања и бриге за госта/туристу и испраћање госта/туристе.

Спремност да се гост/туриста дочека и испрати је питање колико времена можемо одвојити за тај догађај и шта чинимо непосредно пре самог сусрета и након изласка из хотела/туристичке агенције. Ако приликом уласка госта/туристе у хотел/туристичку агенцију останемо у седећем положају, сматра се да смо га занемарили па је значајно, минимум који хотелијер/туристички радник треба да учини је да дочека и поздрави госта/туристу у стојећем положају. Рецепционар/агенцијски радник не може да успостави контакт са гостима/туристима, а да пре самог чина поздрављања није устао и поздравио их стојећи.

Довођењем себе у мање угодан положај рецепционар/агенцијски радник се излаже неудобности и показује госту/туристи да је спреман и на одређене жртве за њега, што је нарочито битно у првом сусрету. Приликом испраћаја, рецепционар/агенцијски радник треба погледом да прати госта/туристу све док се овај не изгуби из видокруга. У поздрављању су важне још две фазе: чин манифестовања поздрава и показивања задовољства што смо се срели, као и брига за оно што се десило на путу или што се може догодити током путовања до новог одредишта.

Самим чином поздрављања успоставља се веза између хотелијера/туристичког радника и госта/туристе, манифестацијом поздрава хотелијер/туристички радник улази у друштво госта/туристе и даље с њим пословно комуницира.

Са гостом/туристом се успоставља веза прво погледом. Даје му се до знања да је примећен. Већ код поздрава треба погледати госта/туристу и за тренутак зауставити поглед на његовим очима и устима. Тај поглед треба да је ведар, искрен и пријатан. Гостима/туристима не треба постављати алтернативна питања типа: Желите ли нешто и сл.

Та алтернативна питања се називају још и затвореним питањима.

Отворена питања пружају могућност да се на њих одговори на више начина. Рецимо:

Ваше омиљено јело?

Ваше жељено пиће?

Ваша омиљена дестинација?

 

Хотелски/туристички радник мора стално употребљавати речи: Молим, Изволите, Хвала, Дозволите.

Позрадвљање и ословљавање људи је једна од свакодневних функција сваког посла, али је у хотелијерству и туризму је она врло важна.

Поздрављањем исказујемо поштовање према особи коју поздрављамо.

У хотелу/туристичкој агенцији увек први поздравља хотелски/туристички радник.

Неуљудно је започети било какав пословни однос, а да пре тога нисмо поздравили госта/туристу.

Смешно је када се за било шта из области угоститељства/туризма користе изрази: најбоље,

Поздрављање је:

 • први корак у опхођењу с људима
 • руковање (на доласку и одласку)
 • обавезано приликом сваког контакта телефоном или личним сусретом са колегама/пословним партнерима
 • срдачано
 • млади прво поздрављају старије
 • особе ниже по пословном положају први поздрављају особе старије по рангу.

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ

 • Обавезно у сваком контакту са непознатом особом

Приликом представљања:

 • мушкарци устану и не држе руке у џеповима
 • пожељно је навести функцију или титулу
 • дужност Вашег домаћина је да представи колеге које су тренутно присутне
 • особу са нижом пословном функцијом треба прво представити особи са вишом пословном функцијом.

 

ОСЛОВЉАВАЊЕ

 • Зависи од пола, старости, хијерархијских односа..
 • Ословљавати саговорника са “Господине, госпођо..”
 • Обраћање по занимању- “Господине професоре..”, “Професоре..”
 • Обраћање већем скупу- “Даме и господо..”
 • Обраћање на симпозијима и скуповима посвећеним једној професији- “Поштоване колеге..”
 • За писмени начин ословљавања слично као и за усмени начин

 

ОДНОС СА КОЛЕГАМА НА ПОСЛУ

 • Мора да буде заснован на пословно-пријатељским односима
 • Будите љубазни према колегама без обзира на њихово место у компанији или титулу
 • Поштујте своје колеге и њихове ставове чак и ако се ваше мишљење разликује од њиховог
 • Не упуштајте се у критиковање колега и ширење интрига
 • Интересујте се за колеге, питајте за њихову породицу, честитајте уколико су унапређени, не заборавите на ситне комплименте

 

КОНТАКТ С РУКОВОДИОЦЕМ

 • Однос треба да буде заснован на узајамном поштовању и разумевању
 • Ословљавајте га са господине, госпођо, госпођице, чак и ако их лично познајете
 • Немојте никада понудити да некоме нешто учините, позивајући се на ваше пријатељство са руководиоцем
 • Немојте себи дозволити да се упуштате у критиковање руководиоца

 

Резиме:

 • Добро пословно понашање игра важну улогу у свачијој пословној каријери
 • Водити рачуна с ким се разговара, како се разговара и где се разговара
 • Слика поуздане, поверљиве, стручне, коректне и љубазне особе

 

 

 

Практичан део задатка:

Анализирајте следеће ситуације и реците како бисте решили следеће задатке:

 

 

 1. задатак

Гост улази на рецепцију хотела, ви сте у улози рецепционера. Како ћете поздравити и ословите госта?

 

А.)Поздравили госта( наведите како сте га поздравили, шта сте све урадили: устали, пропратили га погледом, осмех, стојите……

Б.)Ословили госта( како сте га ословили: господине, Поштовани,……)

 

 1. задтак.

 

Дошао је менаџер хотела „Торник“. Ви сте у улози домаћина , шеф сте рецепције и треба да представите вашег Директора госту. Наведите све шта ће ко рећи коме ( поделите по улогама,  нпр: Рецепционер ( ви) каже:

Менаџер( гост) каже:; Директор каже:..)

 

 1. задатак

Гост је бесан , угледни професор Бабић због тога што није добио жељену собу са погледом на море. Ви сте рецепционер који треба правилно да се обрати госту и да представи менаџера који ће решити проблем госта.( Акценат је на поздрављању и ословљавању тј .титулирању а не на томе како ћете решити проблем!)

 

Како ћете урадити наведене задатке : најпре у Дневнике практичне наставе  напишете правила поздрављања, представља, ословљавања. Можете користити као извор текст  који сам напред горе поставила или са Интернета.

Потом решавате задатке : прочитате задатке и примените правила поздрављања и ословљавања на конкретан задатак. Нпр. Ако имате госта, ви( рецепионер) се њега прво поздрављате…

 

За ову недељу практична блок настава је завршена. Евидентирајте све наставне јединице ( првих пет са списка који сте сви добили на часовима) према упутству које сте добили на сајту Школе или током рада на часовима.

ДНЕВНИКЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ДОНОСИТЕ У ПОНЕДЕЉАК У ШКОЛУ.

Агенцијско и хотелијерско пословање 1-4 Практична блок настава ПОСЛОВНИ БОНТОН

Данашња  наставна јединица БЛОК НАСТАВЕ  је : ПОСЛОВНИ БОНТОН

Погледајте предавање на ртс планети https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1723558/723/ss2-agencijsko-i-xotelijersko-poslovanje-2-2-cas-ponasanje-zaposlenix-u-razlicitim-poslovnim-situacijama-pos-bonton

 

ПОСЛОВНИ БОНТОН

Пословни бонтон је скуп различитих модела понашања и важан је сегмент пословне културе сваке радне средине. Ти културни модели помажу људима да структурирају свој свакодневни пословни живот утемељен на здравом разуму, поштењу и поштовању свих учесника у пословању. Бонтон пружа практичне предлоге, као што су: изглед (прикладно одевање и негованост), наступ (хијерархија, поздрављање, представљање, ословљавање, разумевање културолошких разлика), комуницирање (пословна дистанца, успутни разговори, телефонирање, дописивање), овладавање специфичним приликама (пословна догађања, опхођење за столом, даривање).

У шаренилу могућности и обичаја, познавање пословног бонтона пословним људима увелико олакшава доношење одлука.

Шта је бонтон?

Бонтон- скуп правила за понашање у друштву.

 • Добри односи на послу
 • Леп и послован изглед
 • Сукоби и кризне ситуације
 • Задобити поверење руководилаца, колега, домаћег и страног пословног партнера
 • Понашање у лифту, ходнику, на радном месту, пословним ручковима..
 • Комуникација телефоном и другим средствима комуникације
 • Како се представљати, поздрављати и ословљавати друге

 

Основни пословни манири у контакту са људима-понашање

 • Своје понашање прилагодити особама са којима комуницирамо (колеге са посла, руководиоци, корисници наших услуга)
 • Висок ниво самоконтроле (контрола емоција)
 • Опуштени, смирени, припремљени
 • Настојте да задобијете поверење саговорника
 • Толерантност, љубазност, учтивост

“Мисли сложено, а говори једноставно. Не обрнуто.”

(Ниче)

 

Практичан задатак :

1.Пронађите примере пословног бонтона –допуните листу правила претрагом пословног бонтона на Интернету

2.Рангирајте правила бонтона  по значају; дајте аргументе која правила понашања су најзначајнија по вашем мишљењу

 1. Која од наведених правила бонтона се не примењују у пракси а требала би?( која нигде нисте видели да се примењују- можете пронаћи примере како се пословни људи понашају а не би смели-извор вам може бити интернет)
 2. Која правила тешко можете да савладате тј. да запамтите?
 3. Да ли након обраде ових садржаја боље познајете ПОЈАМ БОНТОНА?

 

Објашњење израде практичног задатка:

Најпре претрагом на Интернету употпуните листу правила пословног бонтона који имате у скрипти и предавању ( моја школа ртс).

Потом дајете на значају наведеним правилима- наведете која су најважнија и кажете ваше мишљење зашто. Питање 3. је искуство које имате из свакодневног живота или се ослоноте на чланке са Интернета.

 1. задтак урадите тако што затворите све изворе инфпрмација и покушате да поновите сва правила пословног бонтона; отворите списак правила и утврдите које нисте запамтили и научите их.
 2. задатак- сами процењујете своје знање о појму пословног бонтона.

Агенцијско и хотелијерско пословање 1-4Практична блок настава 3.тема:Понашање запослених у различитим пословним ситуацијама

Наставна јединица: Понашање запослених у различитим пословним ситуацијама

Данашња тема блок наставе  се односи на понашање запослених у различитим пословним ситуацијама.Погледајте први део презентације на ртс планети моја школа: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1723558/723/ss2-agencijsko-i-xotelijersko-poslovanje-2-2-cas-ponasanje-zaposlenix-u-razlicitim-poslovnim-situacijama-pos-bonton.

Ево и кратког подсетника за правила понашања у различитим пословним ситуацијама( овај део имате у скриптама )

Основна правила која доприносе успешном успостављању контакта са гостом/туристом:

– бити истински заинтересован за госта;

– бити ведар и расположен;

– ословљавати госта/туристе његовим презименом;

– омогућити госту/туристи да се осећа важан;

– своје предлоге и идеје изложити што конкретније;

– бити добар слушалац;

– пратити жеље, мотиве и потребе госта/туристе;

– не улазити у конфликте са гостима/туристима;

– признати кривицу уколико је учињена.

Своје понашање треба прилагодити особи или особама са којима разговарате. Треба бити опуштен, смирен, припремљени и да тачно знате шта мислите.

Будите љубазни, добар слушалац, покажите пуно разумевање за настали проблем као и спремност да се он реши на задовољавајући начин. Треба задобити поверење саговорника, и такође да се он осећа посебним, јединим и важними. То чините искрено, никад не треба обећавати нешто што се не може испунити. Коментари треба да су сажети, да не буду повод за расправку, да пруже могућност саговорнику да на њих одговори.

У контактима треба да важе правила: толеранстност, љубазност, учтивост, предусетљивост

Практичан део данашње теме: Потребно је да пронађете самостално на Интернету пример правила понашања/кућног реда у неком хотелу или предузећу и да анализирате дата правила. На пример на овом линку ћете наћи правила понашања и савете како се треба понашати  према госту: https://hotelijeri.com/kako-bi-trebalo-da-se-odnosite-prema-osoblju-hotela/

Практичан пример стандарада понашања запослених према госту у хотелу „Палисад“ имате на страни 27-30. у следећем раду на линку:

https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/41843-upravljanje-ljudskim-resursima-u-hotelu-palisad-zlatibor/1922

Такође осврните се укратко у овој лекцији о томе како се треба понашати према гостиима у условима КОВИД-а( ево корисног линка:https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/562033/ovo-su-sva-pravila-ponasanja-u-hotelima-spa-centrima-i-bazenima-moraju-da-se-postuju-inace

Ви можете самостално пронћи неке друге чланке и интернет старане али водите рачуна да одговорите на тему  данашњег дана блок наставе.

Закључак данашње теме :

Одговорите на следеће питање:

1.Како видите следећу изјаву , шта она значи?

2, Од чега зависи задовољство/незадовољство гостију у туризму и угоститељству?

Незадовољан гост прича десеторо другим људима, задовољан гост прича само троје људи.

Принципи економије 2-1 Појам националне, личне и државне штедње; буџетски дефицит и буџетски суфицит

Наставна јединица:Појам националне, личне и државне штедње; буџетски дефицит и буџетски суфицит
ВАЖНО:Наслов и најважније једначине и појмове препишите у своје свеске!

Наставна јединица/лекција се у књигама налази на страни 48-50.

БДП се помоћу својих компоненти представља са следећом формулом/једначином:Y =C+I+G+NX
Претпостављамо да се ради о затвореној привреди где нема ни извоза ни увоза. tj: NX=0
Према једначини Y= C+I+G Тада се национална штедња може представити на следећи начин:

S=Y-C-G

где је: BDP – Y,потрошња; инвестиције (I),државна потрошња (G).
па следи даље: Y-C-G=I

Према следећој једначини штедња је једнака инвестицијама.

S=I
заменимо са Y-C-G=I добијамо:
S=Y-C-G
даљњ уводимо појам пореза који узима држава у једначину S= ( Y-T-C) +( T-C) где је
( Y-T-C) лична штедња
( T-G) јавна штедња

Лична штедња је доходак који домаћинствима преостаје након што плате порез и своју потрошњу.( Y-T-C) лична штедња

 

Јавна штедња је износ преко пореског прихода који преостаје држави након што плати своје издатке.( T-G) јавна штедња

Ако је ( T-G) < 0 држава има дефицит буџета. Буџетски дефицит – мањак пореских прихода у односу на државне издатке.

Ако је ( T-G) > 0 држава има суфицит буџета . Буџетски суфицит -вишак пореских прихода у односу на државне издатке.

Инвестиције представљају куповину новог капитала,позајмица од банке ради изградње нове куће или продаја акција фирме због зидања нове фабрике све то доприноси инвестицијама земље. Банке и остале финансијске институције чине једнакост између штедње и инвестиција изводљивом тако што омогућавају да штедња једне особе финансира инвестиције друге особе. Равнотежа на робно-новчаном тржишту се постиже када је штедња једнака инвестицијама.

Нето извоз у функцији бруто домаћег

производа (NX)

Он представља разлику измену извоза и увоза добара и услуга.

-У условима када извоз надмашује увоз, и нето извоз је позитиван (суфицит у спољнотрговинском билансу).

-У условима недостатака свежег капитала и савремене технологије, увоз надмашује извоз и као последица тога се јавља спољнотрговински дефицит.
Домаћи задатак : из књиге са стране 50. одговорите на питања иза лекције.

Свеску ми доносите на увид у петак 30.10.2020., када је усмена провера. Не заборавите да све појмове из лекција уписујете у ваше лексиконе .

Агенциjско и хотелијерско пословање 1-4 Блок Настава Женска пословна дотераност

Поштовани ученици , блок настава из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање се, како вам је најављено реализује у кабинету Школе од 26-30.10.2020. по следећем распореду: 1. група долази 26-28.10.2020. г а 2.група од 29-30.10.2020. г. Сви ученици без обзира да ли долазе у школу или прате он лине наставу морају имати у својим свескама/Дневницима практичне наставе свих пет тема обрађених према упутству које вам излажм у наставку лекције.За реализацију часова блок наставе вам је НЕОПХОДНА СВЕСКА ФОРМАТ А3, ПРИБОР ЗА ПИСАЊЕ( ОЛОВКА, ГУМИЦА).
Наставне теме за ову недељу блока можете видети на план блок Октобра 26-30.10.2020.
Најпре је потребно да се ученици упознају са правилима понашања током реализације практичне наставе у блоку и професионалне праксе.Правила су следећа и саставни су део Дневника практичне наставе:
ОБАВЕЗЕ И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА НА ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ, НАСТАВИ У БЛОКУ И ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ПРАКСИ

Ученик је обавезан да на практичној настави, настави у блоку и професионалној пракси:
– Стиче знања, овладава вештинама и да по потреби поред програмских задатака обавља текуће послове и задатке;
– Долази прикладно одевен, то јест у униформи која је прописана на нивоу школе и да носи идентификациону картицу;
– Поштује дисциплину утврђену општим актима привредног друштва;
– Чува имовину и надокнади евентуалну штету коју проузрокује намерно или из крајње непажње;
– Редовно и на време долази и поштује договорено време за паузу и одлазак са праксе;
– Обавести ментора и предметног наставника да ће изостати са практичне наставе због болести или неког другог разлога и да те часове надокнади у договореном року;
– Свако изостајање са практичне наставе евидентира се у Књигу евиденције о оразовно-васпитном раду у средњој школи;
– Предметни наставник и одељењски старешина процењују оправданост одсуствовања;
– Приликом похађања практичне наставе, блок наставе и професионалне праксе, ученик треба да води редовно, уредно и ажурно дневник практичне наставе и да се придржава програмских задатака и упутстава;
– Обрађене наставне садржаје и конкретне радне задатке, ученик треба да доносе на часове вежби по договору са предметним наставником.
Ова наведена правила ћете сви добити и залепити у своје Дневнике пратктичне наставе на другој слободној страни када отворите свеску.
На првој страни кода отворите свеску пишете : назив школе: испод врсту евиденције , место и ваше име и презиме.ПОГЛЕДАЈТЕ СВИ ПРИМЕР ОВДЕ!1.страна Дневника практичне наставе
Где и како се евидентира наставна јединица која се обрађује: у Дневник практичне наставе ( свеска А3 коју сте донели са собом и претходно је припремили за писање: свака страница је оивичена лењиром и у заглављу уписујете редни број теме, назив наставне јединице и датум када се наставна јединица реализовала.Изглед старне Дневника где пишете садржај је овакав:заглавље старнице Дневника
Садржај Дневника практичне наставе се пише тако да одговорите на тему која вам је задата. То значи да наведете следеће:
* Шта сте радили?
* Како сте радили?
*Зашто ?
*Шта сте ново научили? Тако обрадите сваки сегмент теме која вам је задата за тај дан.
Пример:
Данас смо добиили упутства и прецизна правила како да се понашамо на практичној настави. Предметни наставник нам је објаснио свако правило и навео пример.Ако каснимо, потребно је да обавестимао ментора или наставника практичне наставе.Правила су нам представљена да бисмо се понашали у складу са дефинисаним критеријумима/правилима и да бисмо применили наведена правила.Правила понашања па наведете која су :Долази прикладно одевен, то јест у униформи која је прописана на нивоу школе и да носи идентификациону картицу;
– Поштује дисциплину утврђену општим актима привредног друштва;
– Чува имовину и надокнади евентуалну штету коју проузрокује намерно или из крајње непажње;

Teма за први и други дан блок наставе ( 26.10. и 27.10.2020.)је обрађена у склопу презентације/лекције коју ћете погледати на следећем линку:https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1662512/723/ss2-agencijsko-i-xotelijersko-poslovanje-1-cas-pojam-poslovne-doteranosti-muska-i-zenska-poslovna-doteranost-dres-kod
Записаћете у 1. ово горе наведено и описати женску и за сутра мушку пословну дотераност.
Питања ако имате пошаљите на е маил: jelicakuzeljevic@gmail.com или Вибер групу одељења.

Агенцијско и хотелијерско пословање I-4 Пословна дотераност

Наставна јединица : ЖЕНСКА И МУШКА ПОСЛОВНА ДОТЕРАНОСТ
Одећа и изглед
„Одело чини човека“
Одувек је познато да начин на који се облачите, без обзира да ли сте мушкарац или жена има огроман утицај на Ваше сампоуздање и на то како се људи односе према вама. Када мушарац или жена изгледају добро, то увећава пословне ефекте изнад очекивања. Сви ми реагујемо макар и подсвесно, на изглед људи са којима контактирамо.
Експериментисање у одевању треба оставити за време када се не ради. Постоје правила која се односе на све елементе гардеробе пословног света, без обзира да ли се ради о обући или украсним предметима: склад боја, једноставност, неупадљивост, одмереност, умереност.

Женска пословна дотераност
„Ако је жена лоше обучена, примећујете одећу,
али ако је беспрекорно обучена- приметићете жену“
Koko Šanel
Дужина сукње треба да буде умерена. Без обзира да ли се носе кратке или дуге сукње. Сукња треба да је најкраће 5цм. изнад колене или дужа. Обућа на радном месту треба да буде чиста, удобна и елегантна. Препоручују се потпетице или ниске, зими затворене ципеле, а лети лака обућа али са затвореним прстима. На радном месту није дозвољено носити фармарке и уопште џинс, хеланке, одећу дубоког изреза спреда и позади. Накит треба користити са мером. Претерано прстење и наруквице, ланци и минђуше, одају неукус и не укалпају се у пословни амбијент. Шминка се препоручује са одређеном дозом мере, уз избегавање јарких и тамних тонова и превише јаких и дугих линија око очију.
Препоручују се благи парфеми.
Мушка пословна дотераност
Концепт одевања мушкараца подразумева ношење одела и кравате у свакој пословној прилици. Препоручује се пословна одела, као и комбинација сакоа и панталона мирних боја. У периодима високих температура, на радном месту је дозвољено ношење кошуље кратких рукава, али је кравата и тада обавезна. Сако је при руци и треба га обуци пре него што гост/туриста уђе у канцеларију. Кошуља мора бити уредно закопчана.
Пожељне су тамне боје обуће и чарапа. У летњим месецима су дозвољени светлија обућа и чарапе. Чарапе морају да буду по боји и стилу у скалду са панталонама и ципелама, морају покривати део ципела и панталона.
Коса код мушкараца треба увек да буде чиста и уредно подшишана. Није пожељна екстравагантна фризура. Лице треба да је неговано и свеже избријано. Дозвољено је неговање браде и бркова. Обавезна је употреба дезодоранса, а препоручује се и употреба мушких лосиона.
Поштованни ученици, прочитајте и научите текст о пословној дотераности. Домаћи задатак: пронађите на Интернету слику као пример диобре женске и мушке пословне дотераности и прокоментаришите изглед у пословном смислу. Одговор запишите у своју свеску.

Принципи економије 2-1 Бруто домаћи производ-појам и компоненте БДП-а

Наставна јединица BDP- појам и компоненте
Бруто домаћи производ (БДП или енгл. GDP) је укупна вредност крајњих добара, која су произведена и услуга (производних и непроизводних), које су пружене у једној земљи у одређеном временском периоду (најчешће годину дана).[1] То је економски израз који представља укупну продукцију финалних роба и услуга, остварену у националној економији (домицилној земљи), без обзира на власништво. То подразумева да БДП укључује вредност продукције страних лица (компанија) у земљи, а искључује активности фирми у власништву домаћих резидената у иностранству. БДП представља укупно створен домаћи доходак.

„Бруто домаћи производ по тржишним ценама“ (Gross domestic product at market prices енг. – по тржишној концепцији) представља крајњи резултат производне активности.
ЗАДАТАК ЗА УЧЕНИКЕ:
ПОГЛЕАЈТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ BDP (1) ДО 22.СЛАЈДА ПА ОДГОВОРИТЕ НА СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:
1. ШТА ЈЕ БДП?
2. ДА ЛИ СУ МЕЂУФАЗНА ДОБРА УКЉУЧЕНА У БДП’
3. СПАДАЈУ ЛИ УСЛУГЕ У ВРЕДНОСТ БДП-А?
4. ИЗДВОЈИТЕ ОНО ШРО НЕ УЛАЗИ И БДП ЈЕДНЕ ЗЕМЉЕ А ПРОИЗВЕДЕНО ЈЕ У ЈЕДНОЈ ГОДИНИ.
5. НАПИШИТЕ ФОРМУЛУ ЗА БДП, ОБЛЕЖИТЕ СИМБОЛЕ И ОБЈАСНИТЕ ИХ( НПР. ШТА ЈЕ I КАО КОМПОНЕНТА БДП-A.
НЕ ШАЉЕТЕ МИ ДОМАЋЕ ВЕЋ СВЕСКЕ ДОНОСИТЕ КАДА БУДЕТЕ ОДГОВАРАЛИ У ШКОЛИ.

Агенцијско и хотелијерско пословање 1-4 Појам и значај опхођења са гостима-

Наставна јединица : Појам и значај опхођења са гостима
Поштовани ученици,
ево нове области из Агенцијског и хотелијерског пословања а то је Пословна комуникација. У овом делу градива упознаћете се са правилима пословне комуникације и оспособити за комуницирање са гостима / туристима.

ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ ОПХОЂЕЊА СА ГОСТИМА
УВОД У ПРЕДМЕТ ОПХОЂЕЊЕ СА ГОСТИМА
Један од најзначајнијих задатака запослених у угоститељству и туризму јесте правилно опхођење са гостима.
Циљ пословања предузећа угоститељско-туристичке привреде је:
1. да задовоље различите жеље и потребе туриста;
2. да остваре свој економски циљ: ДОБИТ
Запослени у угоститељству и туризму: морају правилно да се опходе преме гостима, а то постижу:
– сопственом презентацијом у опхођењу са гостима (да се представе у позитивном светлу пред гостима):
– препознају и задовоље различите потребе гостију;
– реагују на одговарајужи начин на жалбе и проблематичне ситуације;
– воде евиденцију о гостима и успоставе дугорочне односе са гостима;
– правилно користе телефон и интернет у комуникацији са гостима.
Лична презентација обухвата следеће:
– одећу
– личну хигијену
– личност
– став
– понашање.

ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ ОПХОЂЕЊА СА ГОСТИМА/ТУРИСТИМА
„У бизнису, колико год мислили да сте успешни или добри, већином ће Вас људи ценити према понашању“
Terry
„Ко се у дружењу са људима држи манира, тај живи од својих камата.
Ко преко њих прелази, тај дира свој капитал“
Hugo Hofmansta
„Љубазан је онај човек који са смешком слуша како му о нечему што он добро зна,
говори неко ко о томе ништа не зна“
Moris Donej
Већина од нас је имала контакте са особама које пружају услуге. Ти контакти понекад могу бити фрустрирајући или нас наљутити или све то заједно. Клијенти/ купци/ потрошачи/ гости/ туристи су некада неразумни, некада тешки, али су увек људи. Од оног тренутка када започне радни дан, запослени стављају своју праву природу у други план, своју приватност, породични кутак, држећи се оног што се зове „одговарајуће пословно понашање“.
Велики је помак у томе што су многе компаније схватиле колико је важан контакт са клијентима и колико је кључно да сви запослени или окупљени око једне идеје имају правилан приступ клијентима и колико од било каквог контакта са потенцијалним клијентом зависи да ли ће нам се он вратити и поново затражити наше услуге. Понуда је много и све више је клијената који живе брзо, па желе и да њихове потребе буду задовољене у најбржем могућем року.
Шта пословни човек никада не ради:
• не користи непристојне и погрдне речи;
• не упушта се у препирке и свађе;
• не дозвољва да га ико испровоцира;
• не повишава тон у телефонском или директном разговору;
• не гестикулира превише, не говори и не смеје се прегласно;
• не оговара сараднике, директоре или пријатеље;
• не пије алкохол;
• не доручкује за радним столом

Пословни човек је увек:
• уредан, уредно одевен, очешљан, а жене лепо нашминкане;
• физички свеж и одморан;
• ведар и радно расположен,
• комуникативан на себи својствен начин;
• послован, креативан, оперативан и достојанствен.
Сваки гост/туриста представља посебну личност, посебну индивидуалност са свим својим врлинама и манама. Све њих, такве какви су, потребно је прихватити, пружити им услуге које траже и то професионално и љубазно. У том смислу је неопходно познавати психологију људи као гостију и корисника угоститељских и туристичких услуга.
Треба схватити да је гост/туриста циљ и да њему ваља подредити сва знања и умења, сву пажњу и бригу. Ма какав гост био, вредан је пажње угоститеља однодно туристичког радника, који мора наћи начин да се прилагоди, изађе у сусрет, помогне и не дозволи да дође до било каквог конфликта. Сам рад у хотелијерству/туризму је по својој природи и захтевима сложен, одговоран и врло осетљив.
Хотелски/туристички радници су у сталном и непосредном контакту са људима, што још више истиче деликатност њиховог позива.
Предусетљивост и љубазност гост/туриста треба да осети од првог тренутка. Задовољно обављање посла само по себи значи осмех на лицу. Човеку коме бављење својим занимањем причињава задовољство и радост није се тешко насмешити.
Важно је знати се насмешити у право време и у одговарајућој ситуацији. Хотелски/туристички радник мора бити толико упућен у поступке комуникације са гостима/туристима, да зна кад је смешак користан.
Смешак у хотелијерству/туризму не треба изоставити код поздрава, кад госта/туристу молимо да мало сачека, када га дочекујемо и када му се захваљујемо на посети.
Начин комуникације са гостом/туристом је битан фактор успешности у угоститељству и туризму уопште. Љубазан пријем се огледа не само у изговореним речима добродошлице, већ и у пријатној боји гласа, ведром погледу, срдачном осмеху, спремности да се госту/туристи изађе у сусрет. Такво понашање изазива повратну реакцију – буди потребу у госту/туристи да узврати на исти начин.
У Србији се традиционално, у знак добродошлице, гости дочекују хлебом и сољу. Хотелски/туристички радник треба да има у виду да он треба први да поздрави госта/туристу и пожели му добродошлицу. Хотелски/туристички радник има улогу посредника који је спреман да у сваком тренутку помогне, пружи савет како би гост имао утисак да је добродошао.
Гост/туриста не сме имати утисак да је терет, да запослене интересује само зарада и ништа друго. Због тога успешни хотелски/туристички радници морају бити тактични. Гост/туриста се мора саслушати до краја, што ће он знати да цени.
Ако се гост/туриста пожали или укаже на неки недостатак, недопустиво је да хотелијер/туристички радник одговори: „Није тачно“,
„Не гурајте се“,
„Не галамите“,
„Зар не видите да радим“,
„Куд сте навалили“.

Ако је неопходно госту/туристи скренути пажњу онда се то чини: „стрпите се“, „сачекајте мало“, „квар ће бити брзо поправљен“, „бићете одмах послужени“.
Поред одговарајуће стручне спреме, образовања, опште културе, знања страних језика, хотелски/туристички радник у исто време мора да буде и дрштвено-политички упућен.
Гесло хотелских/туристичких радника треба да буде пружање коректне и професионалне услуге сваком госту/туристи. На то их упућује и морални и материјални интерес. На основу тога ће и они осећати задовољство у раду, а истовремено постићи и друштвено-економски циљ.
ЗАДАТАК ЗА УЧЕНИКЕ:
Одговорите на следећа питања, одговоре напишите у свеске.Не шаљите ништа, доствићете ми свеску на увид када буде оцењивање.
ПИТАЊА:
1. Наведите циљеве пословања предузећа у туризму.
2.Шта се подразумева под личном презентацијом з’
3. Шта пословни човек никада не ради?
4. Опишите пословног човека.
5. На основу лекције, из текста наведите најважније особине запосленог у туризму.
За све ученике којима је потребно још рада у вези туристичких агенција нека погледају презентације на ртс планети моја школа и на следећим линковима:

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/721/1-razred и