Архиве аутора: Миломир Шопаловић

Физичко васпитање – Развијање моторичких и физичких способности; Снага мишића трбушне пресе

Поштовани ученици,

Следећа наставна тема поред спринтерског трчања, технике извођења и увежбавања положаја тела, рада екстремитета и извођења ниског старта је повећавање и развијање  снаге мишића трбушне пресе. Код ових вежби за горње припоје ноге мирују, а тело се помера, изводите вежбе у више серија са 20 – 30 понављања. Код развоја мишића стомака – доњи припоји изводите вежбе у више серија са различитим покретима ногу, при чему тело и руке мирују. За више информација и практичних упутстава на часовима редовне наставе.

Спортски поздрав и успешан рад !

Физичко васпитање – Спринтерска трчања; Техника извођења, рад екстремитета и положај тела (правила, убрзања и суђење)

Поштовани ученици,

Овим путем вам преносим име наставне јединице коју обрађујемо на редовној настави. Уколико имате услова за безбедно вежбање (полигони, природа) требало би да обратите пажњу на елементе технике; рад руку и ногу (лактови уз тело, надколеница се подиже до хоризонтале, а стопала се постављају паралелно на подлогу, положај тела је раван, да не буде повијен и шаке иду до нивоа браде) .

Приликом вежбања треба упражњавати и почетни став – ниски старт. За више информација и практичних појашњења на редовној настави. Поздрав!

Физичко васпитање – Развијање моторичких способности; Општа издржљивост – истрајно трчање. Техника трчања. Ходања и вежбе обликовања тела.

Поштовани ученици,

Код извођења вежби обликовања тела, обавезно их упражњавајте свакодневно и обратите пажњу на правилно држање кичменог стуба. Док вежбате обратите пажњу да су екстремитети затегнути и рамена повучена позади, уз адекватно дисање. За развој опште издржљивости вежбајте у природним условима са дуготрајним пешачењем и трчите умереним темпом, уз правилне паузе. Рад подразумева хигијенско – безбедносне услове, физичку дистанцу и индивидуални рад (у мањим групама). При извођењу технике трчања обратити пажњу на положај стопала – паралелан положај надколенице  и подколенице, као и на рад руку које су лактовима поред тела.

За остала упутства на часовима редовне наставе.

Физичко васпитање – Развијање физичких способности: издржљивост, снага, спретност, окретност, брзина и гипкост.

Поштовани ученици,

Током наредне наставне јединице радићемо на развоју опште издржљивости организма умереним темпом; на снази мишића екстремитета, трбушне и леђне мускулатуре; брзини целокупног организма и појединих делова тела, уз вежбе еластичности и садржаје којима развијамо спретност и окретност тела, као и уз коришћење спортских реквизита: лопти и могућег простора за вежбање ( отворени полигони и спортска дворана ) . Док сте на онлајн настави требало би да вежбате у природи – ходања, лагана трчања, шетње, а уколико сте на теренима да користите спортске реквизите и да радите на техници, као и игри појединих спортских дисциплина.

Више упутстава и практичног рада на часовима редовне наставе, поздрав.

Физичко васпитање – Тестови психофизичких способности умереним интензитетом : Техника извођења ; трчање у спринту 4 пута 10 м и допуна тестова.

Поштовани ученици,

Да би направили резултат у поменутим тестовима, трчање у спринту ( 4 пута 10 метара , са променом правца ) , добро би било да се претходно добро истегнете и загрејете. Фокус је на мишићима ногу. И да правите кратка убрзања од 5 до 15 метара, са великим паузама. Оптерећење – пауза, у сразмери,  1 : 3 у временском интервалу. За више информација на редовној настави, уз практично извођење.

Поздрав!

Физичко васпитање – Тестови психофизичких способности : Згибови (мешовити згиб – ж.) ; Претклон на шведској клупи – гипкост

Поштовани ученици,

Имате прилику да видите видео клип о извођењу згибова, а ви обратите пажњу на почетак извођења и обуку за најлакше начине рада. Ако имате услове и могућности пробајте технички и правилно да изведете поменути згиб, уз вежбе истезања и гипкости за задњу ложу бута и ногу. За више информација и практичних упутстава на редовној настави.

Поздрав, проф. Миломир Шопаловић.

Физичко васпитање : Психофизичке способности ; тестови умереним интензитетом ; бацање медицинке у даљ и скок из места у даљ..

Поштовани ученици,

Ако погледате линк пре извођења технике скока у даљ, обавезно загрејте ноге, све зглобове, чучњевима, ходањима у чучњу, лаганим поскоцима одразом из чучња и получучња. Направите вежбе истезања мишића ногу и лагано пробајте да изведете неколико пута поменуту технику. Ако је нешто нејасно, разјаснићемо и појаснићемо у школи на редовном часу.

За извођење бацања медицинке у даљ обавезно загрејте руке, рамени појас, зглоб кука и леђну регију. Уколико имате лопту кошаркашку или било какву пробајте да је баците у даљ чврсто стегнуту шакама, замахом руку иза главе. Саму вежбу ћемо извести на редовној настави!

Поздрав уз срећан и успешан рад!

Физичко васпитање – Циљеви и задаци наставе

Циљ наставе физ. васп. : Да се систематским, моторичким активностима, допринесе интегралном развоју личности ученика, подстицање физичког развоја, очувању здравља, развоју моторичких способности и усавршавању техничко – тактичких елемената, као и стицањеу радних навика и знања за свакодневне услове живота.

Ништа мање важан циљ је очување, неговање тела и спорвођење хигијенских навика појединих делова тела, одеће, опреме и услова у којима се свакодневно борави, а поготову тамо где се вежба.

Веома важно место има и психо – физичка релаксација од свакодневних стресова и менталних напрезања.

Способности – својства ученика које ћемо развијати кроз опште – физичку припрему су :  снага целог тела и појединих делова тела, брзина ( апсолутна и репетитивна ) , издржљивост, гипкост – еластичност , спретност, окретност и равнотежа.

Кроз редован рад на часовима у развоју способности ученика биће и дељени домаћи задаци, као и препоруке како би ученици могли правилно вежбати и сами код својих кућа, сходно условима за рад.

Видимо се на редовној настави по распореду, поздрав, проф. Миломир Шопаловић!

Физичко васпитање – Упознавање са наставним планом и програмом – начин рада ; Циљеви и задаци наставе физичког васпитања.

Поштовани ученици,

Срећан почетак у школској 2020/2021, а завршним одељењима желим успешан завршетак школовања!

Настава физичког васпитања ће се одвијати у двочасима  (1 сат) у условима на отвореним теренима, природи и у спортској дворани. Одељења долазе по групама на редовне часове по распореду, а друга група која те недеље није у школи, пратиће наставу на даљину. Вредновање резултата рада искључиво ће се изводити у школи на редовној настави. Наставни план и програм састављен је од планираних тема и реализоваће се сходно условима хигијенско – безбедносних мера и прилагођен могућностима ученика. Наставне теме ће бити обрађиване сходно препорукама са мањим интензитетом рада. Колективни спортови нису препоручени због повећаног ризика по здравље ученика. На часовима ученици морају имати маске или визире у затвореним просторима и прописану спортску опрему (тренерка, чисте патике и мајица кратких рукава ; хеланке, уредно везану косу и кратке нокте – обавезно за спортску дворану). Ученици који имају здравствене проблеме доносе лекарски извештај и пријављују разредном старешини, као и наставнику физичког. Сви ученици из групе по распореду долазе на час, а поштеђени обавезно присуствују часу и не удаљавају се са истог, посебно не из дворане.

Уз поздрав, желим успешан рад!

Физичко васпитање : Спринтерско и истрајно трчање – методика обуке.

Поштовани ученици, погледајте и одвежбајте постављене видео клипове, по упутствима. Спортски поздрав!