Архиве аутора: Милован Милаћевић

Рачунарство и информатика

Поштовани ученици !

Овде вам постављам комплетну област Основе рачунарске технике и још неке области.

Постављам да буде видљиво свим одељењима и мислим да свима заинтересованим може користити.

Ученици првих разреда су обавезни да науче првих шеснаест страна (до наслова „Принцип рада рачунара“). Ученици другог разреда да науче Рачунарска графика, Звук на рачунару и Видео на рачунару.

Osnove racunarske tehnike

Да подсетим моји контакти су као и до сада: (cmilacevic@gmail.com ili inbox FB profila Milovan Milacevic).

Све примедбе, питања и ваша мишљења о постављеном тексту ми постављајте и желео бих да их буде што више…

Поздрав децо и Срећно !!

Рачунарство и информатика – Израда презентација

Поштовани ученици !

Овде вам постављам комплетну област Израде презентација.

Постављам да буде видљиво свим одељењима и мислим да свима заинтересованим може користити.

Ученици првих разреда су обавезни да прочитају и да ми одговоре на постављена питања до краја идућег викенда (недеља 17. 05.) на исте контакте као и до сада (cmilacevic@gmail.com ili inbox FB profila Milovan Milacevic). После нам за ову школску годину остаје још област Интернет и електронска комуникација коју ћу поставити у идући уторак. Мени се чини да је тако ефикасније него да постављам по једну лекцију или линк.

Све примедбе, питања и ваша мишљења о постављеном тексту ми постављајте и желео бих да их буде што више…

Поздрав децо и Срећно !!!

Izrada prezentacija

Питања из области Израда презентација за ученике првог разреда:

 1. Појам и елементи презентације
 2. Историјат начина презентовања
 3. Фазе у изради презентације
 4. Операције над слајдовима
 5. Операције над објектима слајдова
 6. Анимације, прелази и ефекти
 7. Подешавање параметара приказа презентације
 8. Операције са аудио и видео објектима у презентацији
 9. Интерактивне презентације – Намена и опције
 10. Препоруке за квалитетну презентацију

Рачунарство и информатика – Вики алат. Електронски портфолио.

Вики алат:

http://www.skolasvilajnac.edu.rs/download/viki%20alati.pdf

Електронски портфолио:

Портфолио претставља збирку радова развијену у различитим контекстима током времена. Реч портфолио долази од италијанске речи „portafoglio― што значи ‚носити папир‘.

Дефиниција: Електронски портфолио користи савремене електронске технологије , омогућавајући кориснику да прикупи и организује артифакте портфолиа у различитим врстама медија: аудио, видео, графика, текст.Е-портфолио је систем који служи за евидентирање и презентирање стечених квалификација и искустава. Састоји се од скупа радова објављених на Интернету којима се документују идеје, активности и постигнућа. Е-портфолијем се за своје представљање могу користити појединци групе или установе. Под портфолиом у контексту образовања уопште подразумевамо својеврсну колекцију материјала насталу у припреми, током и након реализације наставног процеса. Оваква збирка може представљати илустрацију тог процеса (може да покаже напоре, напредак, препреке у учењу…) и његових резултата током неког периода, али и више од тога. Она може бити повод за анализу, разматрање и преиспитивање материјала прикупљених током образовног процеса, те може обезбедити сагледавање процеса и учење из искуства. Е-портфолио или вебфолио? Е-портфолио не мора нужно бити објављен на Интернету. Дигиталну збирку докумената могуће је направити и на неком од преносних медија за цување података као што су ЦД или ДВД. Ипак, уколико желимо да се ―гуглањем‖ нашег имена прикажу о нама баш подаци које желимо, објавити ћемо наш е-портфолио на неком од Интернет сервиса. Назив wебфолио се веже уз објаву е-портфолија на Интернету, али је данас уобичајено користити назив е-портфолио за обе наведене врсте, дакле и за оне на преносним медијима и за оне објављене на Интернету.

 

За наставну јединицу Вики-алат прочитајте документ из линка и упознајте се са наменом и могућностима овог алата. Што се тиче електронског портфолија прочитајте ово основно о њему што сам поставио.

Кад се упознате са основним могућностима и наменом оба алата, размислите имате ли Ви лично потребу за коришћењем и применом неког од њих, па уколико имате да Вам пошаљем опширније о томе.

Поздрав децо, чувајте се и нек нам је срећан Васкрс, па и кад је овакав…

Рачунарство и информатика – Форматирање ћелија. Сортирање и филтрирање.

Поштовани ученици. Прегледајте лекције са ових линкова, уз захвалност жени која их је овако баш лепо обрадила (иако је не познајем).

Уз читање лекција покрените еџцел и ви паралелно испробајте све ове опције које она објашњава.

http://vokainformatika.weebly.com/excel/formatiranje-celija

http://vokainformatika.weebly.com/excel/rad-sa-formulama

Из прочитаних лекција и провежбаних опција одговорите ми следеће:

 • Колико има опција форматирања ћелије и набројте које су?
 • На које типове податаке се јавља потреба сортирања?
 • У којој групи менија се налазе опције сортирања и филтрирања?

Поздрав децо и чувајте се!!!

Рачунарство и информатика – Анимациони ефекти. Прелази између слајдова. Припрема презентације за приказивање.

Обе ове лекције прочитајте са Интернета, уз захвалност овој жени која их је баш квалитетно урадила, иако је не познајем.

Сећате се да сам вам причао, у презентацији не треба претеривати са анимацијама и ефектима, ако презентација треба да буде озбиљна.

Свакако прочитајте ово и научите могућности програма, није тешко.

За задатак нека вам буде, одговорите ми Који од ефеката вам се свиђају, а које сматрате претераним.

http://vokainformatika.weebly.com/izrada-prezentacije/animacija-objekata-na-slajdu

http://vokainformatika.weebly.com/izrada-prezentacije/efekti-prelaza-izmeu-slajdova-umetanje-hiperveze

Поздрав децо, и чувајте се…

 

Рачунарство и информатика – Дељење докумената на вебу. Блог.

 

Дељење докумената на Вебу

http://tijanajenajlepsa.blogspot.com

       Блог

уноса текста, који се приказују на веб-страницама (углавном су уноси сортирани од најновијих ка старијим), путем аутоматизованог софтвера који омогућује веома једноставно креирање и вођење блога.

Типови уноса могу варирати не само по својој теми и обиму већ и по формату. Тако постоји велики број веблогова чији су уноси у текстуалном формату (попут вести, белешке, расправе). Такође, постоји велики број блогова где је унос фотографија, скица или неки други графички рад, адреса ка неком занимљивом садржају на Интернету и тако даље. Велики део блогова омогућава својим посетиоцима да напишу свој коментар на уносе на тај начин стварајући мале заједнице које дискутују на теме којима се блог бави. Због тога су се блогови временом развили у широко распрострањен начин комуникације на Интернету, између аутора (или групе аутора) и посетилаца блога. Блог омогућава комуникацију на лакши начин него на форумима или путем е-поште. Он омогућава да свако на једностван начин искаже своје мишљење на Интернету, без посебних техничких знања.

Погледајте овај линк и овај текст, све је разумљиво, а ове седмице вам нећу постављати питања. Ако вам је нешто нејасно питајте ме Маилом или Инбоксом.

Рачунарство и информатика – Подешавање димензија редова и колона у табелама

 

https://support.office.com/sr-latn-rs/article/promena-širine-kolone-i-visine-reda-72f5e3cc-994d-43e8-ae58-9774a0905f46

Погледајте овај линк. Није тешко, све је разумљиво, а ове седмице вам нећу постављати питања. Ако вам је нешто нејасно питајте ме Маилом или Инбоксом.

Računarstvo i informatika – Tipovi podataka

Tipovi podataka

U svaku ćeliju Excela može se upisati podatak bilo kog tipa. Tipovi podataka se mogu unapred ili naknadno definisati. Ukoliko se u neku ćeliju upisuju datum ili neki drugi poseban tip podataka, valjalo bi to unapred definisati. Definisanje tipova podataka radi se sledećim postupkom:

 1. Selektovati ćeliju ili grupu ćelija na koje će se sledeće aktivnosti odnositi.
 2. Pomoćnim tasterom miša nad selektobanom oblasti tabele dobija se pomoćni meni komandi.
 3. Odabrati komandu Format Cell, posle koje se otvara okvir za dijalog.
 4. U ponudjenom okviru za dijalog odabrati karticu Number.
 5. U kartici odabrati potrebni tip ćelije.

 

Tip General     je opšti tip tj. prepušteno je samoj aplikaciji da na osnovu upisanog podatka proceni o kom tipu podataka se radi. Ova opcija nije najbolje rešenje jer se može npr. desiti da aplikacija redne brojeve automatski pretvori u datume, ali u većini slučajeva će biti dobro rešenje.

Tip Number  koristimo kada smo sigurni da ćemo upisivati brojeve u označena polja. Možemo definisati broj decimala i razdvajanje hinjada  kao i na koji način če se prikazivati negativni brojevi.

Tip Curency  koristimo kada u polja upisujemo novčane iznose. I ovde je potrebno definisati kako će se prikazivati negativni iznosi i položaj oznake valute.

Tip Accounting   je tip za ispis novčanih iznosa i definiše se samo broj decimala i oznaka valute.

Tip Date koristimo kada u polja upisujemo datume, potrebno je definisati format datuma i jezik.

Tip Time se koristi kada se u polja upisuje vreme, potrebno je definisati format zapisa vremena i jezik.

Tip Percentage se koristi kada se u polja upisuju procenti, definiše se samo broj decimala.

Tip Fraction se vrlo retko koristi, za ispisivanje decimalnih brojeva kao razlomaka. Definiše se maksimalan broj cifara brojioca i imenioca ili zaokrugljenje na neki osnovni razlomak.

Tip Scientific kooristimo kada brojeve želimo da prikazujemo u eksponencijalnom zapisu.

Tip Text   koristimo kada ono što upisujemo smatramo tekstom, čak i ako se upisuju brojevi, ali se pri tome ti brojevi ne mogu koristiti u formulama.

Pitanja:

 1. Kako se dolazi do izbora tipa ćelije?
 2. Koji tipovi ćelija se najčešće koriste?