Архиве аутора: Мирослав Јанковић

Руски језик IV 2 23.11.2020. Контролни задатак

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Бјеличић Ирена
 2. Дедић Ненад
 3. Ивановић Милош
 4. Јаворац Анастасија
 5. Петровић Катарина
 6. Стојановић Јована
 7. Ћировић Жељана
 8. Шљукић Николина

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Јоксимовић Исидора
 2. Кузељевић Ивана
 3. Лазаревић Магдалена
 4. Марјановић Милован
 5. Мишовић Марко
 6. Петровић Виолета
 7. Пучијашевић Ђорђе
 8. Станић Ања
 9. Станић Тијана
 10. Шмакић Теодора
 11. Шијаковић Ана

Данас је група која је била у школи, радила контролни задатак из области „Действительные причастия настоящего времени“ (Активни партиципи садашњег времена). На контролној вежби су имали 2 задатка :

 •  У првом задатку су добили по један партицип и требали су да га промене кроз падеже. Како су знали ког је рода? По наставку – ако се завршава на ИЙ, онда је мушки род, ако се завршава на АЯ, онда је женски, ако се завршава на ЕЕ, онда је средњи, ако се завршава на ИЕ, онда је множина.
 • Други задатак је изгледао отприлике овако :

Винительный падеж – говорящий

А) говорящего

Б) говорящему

В) говорящий

Дательный падеж – живущая

А) живущую

Б) живущая

В) живущей

И задатак је био да се заокружи тачан одговор. У другом задатку је било 5 оваквих примера.

Приметно је да је данашња група много боље урадила контролни задатак, него група од прошле недеље.

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Руски језик III 4 23.11.2020. Деепричастия – нова граматика

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Весовић Данило
 2. Жиловић Милица
 3. Јеремић Кристина
 4. Јолић Катарина
 5. Ковачевић Милош
 6. Кузељевић Оливера
 7. Радовић Милева
 8. Савичић Јована
 9. Шкодрић Никола
 10. Рибаћ Матија

 

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Вучићевић Марко
 2. Ђокић Ђорђе
 3. Зечевић Јована
 4. Јанковић Светлана
 5. Јокић Мина
 6. Станковић Алекса
 7. Тадић Александра
 8. Томовић Тијана
 9. Чанчовић Бојана

Данас смо на првом и другом часу у школи радили нову граматичку лекцију – „Деепричастия“ (Глаголски прилози). О томе имате нешто у вашим књигама на стр. 56.

„Деепричастия“ представљају непроменљиви облик глагола, који означава додатну радњу, која додатно појашњава главну радњу у реченици.

„Деепричастия“ се деле на :

 • Деепричастия совершенного вида
 • Деепричастия несовершенного вида

Нас данас интересују :

Деепричастия совершенного вида 

Граде се од основе прошлог времена + наставци -ВШИ, -ШИ

 • ВШИ – ако се основа прошлог времена завршава на самогласник :

прочитать – прочита / л + вши = прочитавши

написать – написа / л + вши = написавши

приехать – приеха / л + вши = приехавши

 • ШИ – ако се основа прошлог времена завршава на сугласник. Овде ћемо навести само 3 глагола :

умереть – умер + ши = умерши

погибнуть – погиб + ши = погибши

нести – нес + ши = несши

Такође треба истаћи и глаголе, који су изведени од глагола ИДТИ, а представљају изузетке од овог правила :

прийти = прийдя

войти = войдя

выйти = выйдя

Надам се да је све јасно.

Сада ћу вас замолити да ова правилапрепишете у своје свеске.

И још једна информација :

У следећи понедељак, 30.11.2020. ће бити Контролна вежба из 2 области – „Именице мушког рода на -АНИН, -ЯНИН“ и „Деепричастия“ (данашња лекција). На контролној вежби ћете имати 2 задатка :

 • У првом задатку ћете добити по једну именицу на -АНИН, -ЯНИН и ваш задатак ће бити да ту именицу промените кроз падеже
 • У другом задатку ћете добити 10 глагола и ваш задатак ће бити да од тих глагола направите Деепричастия (већина глагола ће бити из ове прве групе (на ВШИ), али ће бити и само наведена 3 глагола из друге групе (умереть, погибнуть, нести), као и само наведена 3 глагола изузетка (выйти, войти, прийти).

Да разјасним, у понедељак, 30.11.2020. ће контролни задатак радити следећа група :

 1. Вучићевић Марко
 2. Ђокић Ђорђе
 3. Зечевић Јована
 4. Јанковић Светлана
 5. Јокић Мина
 6. Станковић Алекса
 7. Тадић Александра
 8. Томовић Тијана
 9. Чанчовић Бојана

А група која је данас имала часове у школи, контролни задатак ће радити у понедељак, 07.12.2020.

Надам се да је све јасно.

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

 

Руски језик I 4 23.11.2020. Контролна вежба

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Бабић Стефан
 2. Величковић Матеја
 3. Којовић Лука
 4. Николић Маријана
 5. Нинчић Милош
 6. Панић Сања
 7. Станић Немања
 8. Ћалдовић Ања

 

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Бијељић Славка
 2. Василијевић Дејана
 3. Ерић Марија
 4. Јанковић Теодора
 5. Костадиновић Андрија
 6. Марјановић Алекса
 7. Младеновић Лука
 8. Николић Ана
 9. Раденовић Марта
 10. Радишић Огњен
 11. Стојановић Ранко
 12. Терзић Дијана
 13. Томић Богдан
 14. Тошић Милица

Данас је група која је била у школи, радила контролну вежбу из области падежа именица. На контролној вежби су имали 2 задатка :

 •  У првом задатку су добили по једну именицу и требали су да је промене кроз падеже. Како су знали ког је рода? По наставку – ако се завршава на било који сугласник или Ь, онда је мушки род, ако се завршава на А или Я, онда је женски, ако се завршава на О или Е, онда је средњи.
 • Други задатак је изгледао отприлике овако :

Винительный падеж – книга

А) книгу

Б) книге

В) книги

Дательный падеж – ученик

А) ученика

Б) ученике

В) ученику

И задатак је био да се заокружи тачан одговор. У другом задатку је било 5 оваквих примера.

Ученици су прилично лоше урадили контролну вежбу.

План је био да бодовање изгледа овако :

16, 15, 14 поена = оцена 5

13, 12, 11 поена = оцена 4

10, 9, 8 поена = оцена 3

7, 6, 5 поена = оцена 2

4, 3, 2, 1 поен = оцена 1

Сада ћу вам написати број поена које су остварили ученици који су данас радили контролни, али нећу написати оцене, док не уради и друга група (може да се деси да се критеријум код оцењивања мало промени, али то ће се знати тек кад и друга група уради задатак) :

 • Бабић Стефан = 3 поена
 • Нинчић Милош = 3 поена
 • Ћалдовић Ања = 3 поена
 • Николић Маријана = 14 поена
 • Панић Сања = 3 поена
 • Којовић Лука = 3 поена
 • Величковић Матеја = 13 поена

Као што сам рекао, у следећи понедељак, 30.11.2020. контролни треба да ради следећа група :

 1. Бијељић Славка
 2. Василијевић Дејана
 3. Ерић Марија
 4. Јанковић Теодора
 5. Костадиновић Андрија
 6. Марјановић Алекса
 7. Младеновић Лука
 8. Николић Ана
 9. Раденовић Марта
 10. Радишић Огњен
 11. Стојановић Ранко
 12. Терзић Дијана
 13. Томић Богдан
 14. Тошић Милица

Када и они ураде, тек тада ћу уписати све оцене.

Надам се да је све јасно.

Надам се и да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Руски језик III 1, III 2 19.11.2020. Именице мушког рода на -АНИН, -ЯНИН – граматика

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Данас смо на другом часу у школи радили нову граматичку лекцију – „Именице мушког рода на -АНИН, -ЯНИН“. О томе имате нешто у вашим књигама на стр. 52 и 53.

Ово су именице које означавају припаднике неког народа, или становнике неког града, или припаднике неке вероисповести, неке друштвене групе, покрета итд…

Сада ћу вам написати промену поменутих именица.

 

Именице мушког рода на -АНИН, -ЯНИН – на пример именице ГРАЖДАНИН, ХРИСТИАНИН, АНГЛИЧАНИН, МУСУЛЬМАНИН, КИЕВЛЯНИН, СЛАВЯНИН…

једнина                                           множина

Именительный падеж –   гражданин (наставак АНИН)             граждане (наставак АНЕ)

Родительный падеж –       гражданина (наставак АНИНА)        граждан (наставак АН)

Дательный падеж –            гражданину (наставак АНИНУ)        гражданам (наставак АНАМ)

Винительный падеж –       гражданина (наставак АНИНА)        граждан (наставак АН)

Творительный падеж –  гражданином (наставак АНИНОМ)   гражданами (наставак АНАМИ)

Предложный падеж –       гражданине (наставак АНИНЕ)          гражданах (наставак АНАХ)

 

Надам се да је све јасно.

Сада ћу вас замолити да ове промене именица препишете у своје свеске.

Преостало је још да задам домаћи :

За домаћи ћете по истом овом принципу променити по падежима именицу ХРИСТИАНИН 

Домаће ми пошаљите на e- mail јаnkovic.juventus@gmail.com или на Viber 064 / 23 – 645 – 23. Можете домаће да усликате, па да пошаљете као слику, или као документ у Word – u, или у оквиру поруке у mail – u, како год вама одговара…

А такође можете и да урадите у свеске, па да донесете у школу следећег четвртка.

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Руски језик III 1, III 2 19.11.2020. „Наши русские“ – нови текст

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Данас смо на првом и другом часу у школи радили текст из књиге за 3. Разред гимназије – „Наши русские“.

Текст говори о времену између 2 светска рата, када је велики број руских емиграната завршио у Србији. Спомиње се велики број доктора, архитеката, научника, професора који су живели и радили и Србији, пре свега у Београду у то време. У тексту су такође наведене и речи Николе Пашића и краља Александра Карађорђевића у вези са руским емигрантима.

Надам се да је све јасно.

Надам се и да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

 

 

Руски језик II 1 19.11.2020. „Гостиница „Аренас““ – нови текст

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Данас смо у школи радили текст – „Гостиница „Аренас““ („Хотел „Аренас““ – стр. 52 у вашим књигама).

Сада ћу вам поставити аудио – запис мог читања текста :

 

 

Надам се да је аудио – запис разумљив.

Сада ћу вас замолити да овај текст преслушате, ако треба и више пута.

Сада ћу вам написати неке речи, које би могле да вам буду неразумљиве. Такође имате и иза текста одељак „Пояснения к тексту“, који можете користити.

прекрасная гостиница – прелеп хотел

машина – аутомобил

самолёт – авион

 

Надам се да су остале речи разумљиве.

Сада ћу вас замолити да овај текст читате, ако треба и више пута. После тога полако преводите овај текст уз помоћ речи које сам вам навео, као и уз помоћ одељка „Пояснения к тексту“.

Такође ћу вас замолити да ове непознате речи и изразе препишете у своје свеске.

Преостало је још да задам домаћи :

За домаћи ћете одговорити на следећа питања из текста :

 1. Где находится готиница „Аренас“?
 2. Как можно ехать до гостиницы „Аренас“?
 3. Кто будет сегодня в гостинице „Аренас“?
 4. Почему туристы из России любят отдыхать на Майорке?

Домаће ми пошаљите на e- mail јаnkovic.juventus@gmail.com или на Viber 064 / 23 – 645 – 23. Можете домаће да усликате, па да пошаљете као слику, или као документ у Word – u, или у оквиру поруке у mail – u, како год вама одговара…

А такође можете и да урадите у свеске, па да донесете у школу следећег четвртка.

Надам се да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Руски језик IV 2 17.11.2020. Контролни задатак

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Јоксимовић Исидора
 2. Кузељевић Ивана
 3. Лазаревић Магдалена
 4. Марјановић Милован
 5. Мишовић Марко
 6. Петровић Виолета
 7. Пучијашевић Ђорђе
 8. Станић Ања
 9. Станић Тијана
 10. Шмакић Теодора

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Бјеличић Ирена
 2. Дедић Ненад
 3. Ивановић Милош
 4. Јаворац Анастасија
 5. Петровић Катарина
 6. Стојановић Јована
 7. Ћировић Жељана
 8. Шљукић Николина
 9. Шијаковић Ана

Ако се сећате, група која је јуче била у школи, радила је контролни задатак из области „Действительные причастия настоящего времени“ (Активни партиципи садашњег времена).

Међутим, као што сам већ рекао, само 3 ученика су дошла да раде контролни задатак.

Такође сам рекао да остали ученици из групе треба да дођу у школу данас, у уторак, 17.11.2020. да раде контролни.

То се и догодило – ученици су дошли и радили контролни.

И урадили су релативно добро.

У следећи понедељак, 23.11.2020. контролни ће радити следећа група :

 1. Бјеличић Ирена
 2. Дедић Ненад
 3. Ивановић Милош
 4. Јаворац Анастасија
 5. Петровић Катарина
 6. Стојановић Јована
 7. Ћировић Жељана
 8. Шљукић Николина

На контролној вежби ћете имати 2 задатка :

 •  У првом задатку ћете добити по један партицип и требаћете да га промените кроз падеже. Како ћете знати ког је рода? По наставку – ако се завршава на ИЙ, онда је мушки род, ако се завршава на АЯ, онда је женски, ако се завршава на ЕЕ, онда је средњи, ако се завршава на ИЕ, онда је множина.
 • Други задатак ће изгледати отприлике овако :

Винительный падеж – говорящий

А) говорящего

Б) говорящему

В) говорящий

Дательный падеж – живущая

А) живущую

Б) живущая

В) живущей

И ваш задатак ће бити да заокружите тачан одговор. У другом задатку ће бити 5 оваквих примера.

Надам се да је све јасно.

Надам се и да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Руски језик IV 2 16.11.2020. Контролни задатак

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Јоксимовић Исидора
 2. Кузељевић Ивана
 3. Лазаревић Магдалена
 4. Марјановић Милован
 5. Мишовић Марко
 6. Петровић Виолета
 7. Пучијашевић Ђорђе
 8. Станић Ања
 9. Станић Тијана
 10. Шмакић Теодора

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Бјеличић Ирена
 2. Дедић Ненад
 3. Ивановић Милош
 4. Јаворац Анастасија
 5. Петровић Катарина
 6. Стојановић Јована
 7. Ћировић Жељана
 8. Шљукић Николина
 9. Шијаковић Ана

 

Данас је група која је била у школи, радила контролни задатак из области „Действительные причастия настоящего времени“ (Активни партиципи садашњег времена). На контролној вежби су имали 2 задатка :

 •  У првом задатку су добили по један партицип и требали су да га промене кроз падеже. Како су знали ког је рода? По наставку – ако се завршава на ИЙ, онда је мушки род, ако се завршава на АЯ, онда је женски, ако се завршава на ЕЕ, онда је средњи, ако се завршава на ИЕ, онда је множина.
 • Други задатак је изгледао отприлике овако :

Винительный падеж – говорящий

А) говорящего

Б) говорящему

В) говорящий

Дательный падеж – живущая

А) живущую

Б) живущая

В) живущей

И задатак је био да се заокружи тачан одговор. У другом задатку је било 5 оваквих примера.

 

Међутим, само 3 ученика су дошла да раде контролни задатак.

Следећи ученици би требало да контролни раде сутра, у уторак, 17.11.2020 :

 1. Јоксимовић Исидора
 2. Кузељевић Ивана
 3. Лазаревић Магдалена
 4. Петровић Виолета
 5. Станић Тијана
 6. Шмакић Теодора

Надам се да је све јасно.

Надам се и да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Руски језик I 4 16.11.2020. „Описание человека“ – разговор

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Бијељић Славка
 2. Василијевић Дејана
 3. Ерић Марија
 4. Јанковић Теодора
 5. Костадиновић Андрија
 6. Марјановић Алекса
 7. Младеновић Лука
 8. Николић Ана
 9. Раденовић Марта
 10. Радишић Огњен
 11. Стојановић Ранко
 12. Терзић Дијана
 13. Томић Богдан

 

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Бабић Стефан
 2. Величковић Матеја
 3. Којовић Лука
 4. Николић Маријана
 5. Нинчић Милош
 6. Панић Сања
 7. Станић Немања
 8. Ћалдовић Ања
 9. Тошић Милица

Данас смо на трећем часу радили речи, уз помоћ којих се описује спољашњи изглед човека. О томе имате нешто у вашим књигама на стр. 50.

Овде ћу вам написати основне речи којима се описује спољашњи изглед неког човека :

общие физические особенности- опште физичке особине

внешний вид – спољашњи изглед

высокий, среднего роста, низкий – висок, средњег раста, низак

толстый, худой – дебео, мршав

волосы : – длинные, короткие

  – чёрные, каштановые, рыжие (риђа), светлые, седые

  – блондинка – плавуша

глаза : – чёрные, карые (браон), зелёные, голубые

части тела : – голова

– шея (врат)

– плечи (рамена)

– грудь

– живот (стомак)

– руки

– ноги

части голов : – лицо

   – нос

   – рот (уста)

   – губы (усне)

   – глаза

   – бровь (обрве)

   – ухо

   – волосы

   – лоб (чело)

Надам се да је све јасно.

 

И још једна информација :

У понедељак, 23.11.2020. ће се радити контролни задатак. Са групом, која је данас била у школи сам се договорио да се за контролни раде падежи именица. Ја ћу вам још једном овде поставити ту лекцију, коју смо иначе радили 19.10.2020.

 

Као што вероватно знате, у руском језику има 6 падежа. У српском, као што такође знате, има 7 падежа. Једина разлика је у томе што у руском нема вокатива.

Називи падежа у руском су следећи :

Номинатив – Именительный падеж

Генитив – Родительный падеж

Датив – Дательный падеж

Акузатив – Винительный падеж

Инструментал – Творительный падеж

Локатив – Предложный падеж

 

Питања на која падежи у руском одговарају су веома слична као у српском :

Номинатив (Ко? Шта?) – Именительный падеж (Кто? Что?)

Генитив (Кога? Чега?) – Родительный падеж (Кого? Чего?)

Датив (Коме? Чему) – Дательный падеж (Кому? Чему?)

Акузатив (Кога? Шта?) – Винительный падеж (Кого? Что?)

Инструментал (С ким? Чим?) – Творительный падеж (С кем? Чем?)

Локатив (О коме? О чему?) – Предложный падеж (О ком? О чём?)

 

Такође претпостављам да знате да у руском језику, као и у српском, постоје 3 рода именица : мушки, женски и средњи.

Ми смо данас у школи радили промену именица и мушког и женског и средњег рода.

У оквиру сва 3 рода (и мушког, и женског и средњег) постоје такозвана тврда и мека промена.

 

Мушки род

Тврда промена (именице које се завршавају на сугласник) – на пример стол, магазин, театр, балет, глобус, сосед

једнина                  множина

Именительный падеж           стол                           столы

Родительный падеж               стола                        столов

Дательный падеж                    столу                       столам

Винительный падеж              = Именительный (неживо)

= Родительный (живо биће)

Творительный падеж            столом                     столами

Предложный падеж               столе                        столах

 

Мушки род

Мека промена (именице које се завршавају на Ь) – на пример царь, медведь, учитель… 

једнина                  множина

Именительный падеж           царь                           цари

Родительный падеж               царя                          царей

Дательный падеж                    царю                         царям 

Винительный падеж              = Именительный (неживо)

= Родительный (живо биће)

Творительный падеж            царем                     царями 

Предложный падеж               царе                        царях 

 

Женски род

Тврда промена (именице које се завршавају на А) – на пример школа, мама, почта, голова, сестра, ученица… 

једнина                  множина

Именительный падеж             школа                     школы

Родительный падеж                 школы                    школ

Дательный падеж                     школе                     школам

Винительный падеж                школу                     школы

Творительный падеж              школой                   школами

Предложный падеж                 школе                     школах 

 

Женски род

Мека промена (именице које се завршавају на Я) – на пример вишня, дыня, черешня, песня… 

једнина                  множина

Именительный падеж             вишня                     вишни

Родительный падеж                вишни                     вишен

Дательный падеж                    вишне                      вишням

Винительный падеж               вишню                     вишни

Творительный падеж              вишней                   вишнями

Предложный падеж                 вишне                      вишнях 

 

Средњи род

Тврда промена (именице које се завршавају на О) – на пример село, вино, окно, письмо, гнездо

једнина                  множина

Именительный падеж             село                        села

Родительный падеж                 села                       сел

Дательный падеж                      селу                      селам

Винительный падеж              = Именительный (неживо)

= Родительный (живо биће)

Творительный падеж               селом                   селами

Предложный падеж                  селе                      селах

 

Средњи род

Мека промена (именице које се завршавају на Е) – на пример море, поле, солнце… 

једнина                  множина

Именительный падеж             море                        моря

Родительный падеж                моря                         морей

Дательный падеж                    морю                         морям 

Винительный падеж              = Именительный (неживо)

= Родительный (живо биће)

Творительный падеж             морем                      морями 

Предложный падеж                море                          морях 

 

Ово би била промена именица по падежима (мушки, женски и средњи род, и у оквиру сва 3 рода тврда и мека промена).

 

На контролној вежби ћете имати 2 задатка :

 •  У првом задатку ћете добити по једну именицу и требаћете да је промените кроз падеже. Како ћете знати ког је рода? По наставку – ако се завршава на било који сугласник или Ь, онда је мушки род, ако се завршава на А или Я, онда је женски, ако се завршава на О или Е, онда је средњи.
 • Други задатак ће изгледати отприлике овако :

Винительный падеж – книга

А) книгу

Б) книге

В) книги

Дательный падеж – ученик

А) ученика

Б) ученике

В) ученику

И ваш задатак ће бити да заокружите тачан одговор. У другом задатку ће бити 5 оваквих примера.

Надам се да је све јасно.

Надам се и да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Руски језик I 4 16.11.2020. Конструкция „У меня есть…“ – граматика

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Бијељић Славка
 2. Василијевић Дејана
 3. Ерић Марија
 4. Јанковић Теодора
 5. Костадиновић Андрија
 6. Марјановић Алекса
 7. Младеновић Лука
 8. Николић Ана
 9. Раденовић Марта
 10. Радишић Огњен
 11. Стојановић Ранко
 12. Терзић Дијана
 13. Томић Богдан

 

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Бабић Стефан
 2. Величковић Матеја
 3. Којовић Лука
 4. Николић Маријана
 5. Нинчић Милош
 6. Панић Сања
 7. Станић Немања
 8. Ћалдовић Ања
 9. Тошић Милица

Данас смо на другом часу радили нову граматичку лекцију – Конструкция „У меня есть…“ (стр. 43 у вашим књигама).

У питању је конструкција уз помоћ које можемо на руском да кажемо да нешто имамо у свом поседу, то јест да нешто немамо у свом поседу.

Ако хоћемо да истакнемо да нешто имамо, рећи ћемо :

 1. лице једнине – У меня (есть)… брат.

2. лице једнине – У тебя (есть)… брат.

3. лице једнине – У него (есть)… брат. У неё (есть)… брат.

1. лице множине – У нас (есть)… брат.

2. лице множине – У вас (есть)… брат.

3. лице множине – У них (есть)… брат.

 

Ако хоћемо да истакнемо да нешто немамо, рећи ћемо :

 1. лице једнине – У меня нет брата.

2. лице једнине – У тебя нет брата.

3. лице једнине – У него нет брата. У неё нет брата.

1. лице множине – У нас нет брата.

2. лице множине – У вас нет брата.

3. лице множине – У них нет брата.

 

Сада ћу вас замолити да ове конструкције препишете у своје свеске.

Надам се да је све јасно.

То је то што се тиче другог часа.

Такође се надам да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског