Архиве аутора: Ружица Топаловић

Ружица Топаловић

О Ружица Топаловић

Profesor engleskog jezika. Email: ru.topalovic@gmail.com

Engleski jezik 22. čas -II5 – Modal verbs of obligation and permission

Драги ученици,

данас обнављамо модалне глаголе којима изражавамо обавезе и дозволе.

Препишите следеће предавање у свеску:

Модални глаголи су посебна група глагола у енглеском језику и све их карактерише следеће:

 1. непотпуни су по значењу и допуњавају се још једним глаголом у инфинитиву без предлога ТО (must go, can do, should study, mustn’t smoke….)
 2. упитни облик граде инверзијом (заменом места) са субјектом реченице: Can you swim?       Should I open the window?
 3. већина има само облик за садашње време Present Simple
 4. не добијају наставак -S у 3. лицу једнине за Present Simple

Данас обнављамо модале којима изражавамо обавезе, забране и дозволе:

МUST=  морати – Користи се за изражавање обавезе коју говорник сам себи намеће:

 • I must go to the bank. I need some money. (Mорам да идем у банку. Потребан ми је новац.)

HAVE TO/HAS TO = морати – Користи се за изражавање обавеза које су нам наметнуте од стране некога (правила, закони, нека друга особа…)

 • You have to stop at red traffic lights. It’s the law.  (Мораш стати на црвеном светлу семафора. Такав је закон.)

DON’T HAVE TO/ DOESN’T HAVE TO = не морати. Ово је одрични облик глагола MUST и HAVE TO и користи се да кажемо да обавеза не постоји:

 • You don’t have to wear a uniform in school. It’s not necesary. (Не мораш да носиш униформу у школи. Није неопходно.)

NEED TO – треба

 • I need to wash my hair. It’s dirty. Треба да оперем косу, Прљава је.

DON’T NEED TO – не треба

 • We don’t need to hurry. We’l cath the bus. Не треба да журимо. Стићи ћемо аутобус.

MUSTN’T = не смети – Ово није одрични облик глагола       Користи се за изражавање забрана, шта не смемо да радимо.

 • You mustn’s smoke in the school. (Не смеш пушити у школи)

CAN’T – користимо да кажемо да нешто није дозвољено.

 • You can’t go out now. Не можеш да изађеш сада.

Сада прелазимо на задатке у уџбенику на 78. страни Focus 2 – Modals of obligation and permission.

 1. задатак – прочитајте изреку, преведите на српски и размислите шта она значи. Шта мислите какав посао она описује?
 2. задатак – послушајте троје људи који говоре о својим пословима. У реченицама подвуците исправне опције.

3. задатак – у реченицама подвуците исправне глаголе. Послушајте опет снимак изнад и проверите да ли сте тачно изабрали.

4. задатак – допуните табелу исправним модалним глаголима.

5. задатак – допуните реченице глаголима MUSTN’T или NEEDN’T.

6. задатак – допуните реченице  глаголима HAVE TO или CAN.

7. задатак – напишите по две реченице за свако занимање 1-8 користећи изразе из уоквиреног дела. Једна реченица треба да садржи глагол HAS TO (morati) а друга DOESN’T HAVE TO (не морати).

Решења: Focus 2 – Modals anser key

За домаћи задатак урадите сва вежбања у радној свесци на страни 74.

Решења можете проверити овде Unit 6 WB answer key.

Engleski jezik 24. čas – Self-check 6 (priprema za Prvi pismeni zadatak)

Dragi učenici,

nastavljamo sa pripremom za Prvi pismeni zadatak koji ćete imati 01.12. i 08.12.

Zadaci se nalaze u radnoj svesci na strani 79 Focus 2 Self-check 6.

 1. Spojite delove rečenica od 1-6 sa delovima a-f.
 2. Zaokružite ispravnu reč u rečenici.
 3. Pronađite i ispravite greške u rečenicama.
 4. Napišite reči ispravnim redosledom da dobijete rečenice 2. kondicionala.
 5. Zaokružite ispravan modalni glagol.
 6. Zaokružite ispravan odgovor.

Rešenja: Unit 6 WB answer key

Za Prvi pismeni zadatak ponovite sve što smo radili u udžbeniku na stranama broj 72,73, 74, 76, 77, 78, 82, Words store 6 iz dodatka na kraju udžbenika, a iz radne sveske strane 68, 69, 70, 74 i 79. Naravno, pogledajte i sve onlajn lekcije koje su objavljene na platformi škole za Unit 6.

Engleski jezik 21. čas – II5 – Moneyless man (reading)

Dragi učenici,

ovaj čas obrađujemo tekst Moneyless man (Čovek bez novca) koji se nalazi u udžbeniku na stranama 76-77 Focus 2 – Moneyless man.

Sledeće reči i izraze iz teksta Moneyless man prepišite u svesku:

imagine – zamisliti

whole year – cela godina

cash – gotovina

manage – uspeti

find out – otkriti

give up (money)- odreći se (novca)

native land – domovina

degree – fakultetska diploma

dependent on something – zavisan od nečega

set up – osnovati

aim – cilj

knowledge – znanje

skill – veština

exchange – razmeniti

community- zajednica

a wood-fired stove – peć na drva

solar panel – solarna ploča

basics of life – osnovne životne stvari

shelter- sklonište

social life – društveni život

grow vegetables – gajiti povrće

own – sopstveni

pick fruit – brati voće

leaves – lišće

nuts – orašasti plodovi (walnut- orah, hazelnut – lešnik…)

bin- kanta za otpatke

electricity- struja

candle – sveća

borrow from – pozajmiti iz/od

solar-powered shower – tuš koji radi na sunčevu energiju

fennel seeds – seme komorača

push-ups – sklekovi

quote – citat

etitled – naslovljen

throw out – izbaciti

interior decor – uređenje enterijera

contaminate – zagaditi

A sada prelazimo na udžbenik:

 1. zadatak  – pročitajte i prevedite izreke vezane za novac. Sa kojom se (ne) slažete i zašto? Naravno, pokušajte da odgovorite na engleskom jeziku.
 2. zadatak – pročitajte tekst na str. 77 o čoveku koji je živeo 6 godina bez novca. Dok čitate, kliknite na sledeći link

  da biste slušali audio snimak tog teksta (pomoćiće vam da naučite da pravilno čitate).

 3. zadatak – u tekstu pronađite najmanje 6 promena koje je Bojl napravio u svom načinu života. Koje promene bi bile (ne)moguće za vas i zašto?
 4. zadatak – pročitajte ponovo tekst i napišite da li su rečenice od 1-6 tačne ili pogrešne.
 5. zadatak – pronađite reči ili izraze u tekstu koje odgovaraju definicijama 1-6.
 6. zadatak – dopunite rečenice tako da budu tačne za vas.
 7. zadatak – pročitajte tri kratka teksta ispod i zaokružite tačan odgovor A, B ili C za pitanja od 1-3.

WORD STORE 6E – u dodatku na kraju udžbenika na strani broj 13 dopunite frazalne glagole predlozima UP ili OUT (svi ti frazalni glagoli se nalaze u tekstu Moneyless man).

 

Engleski jezik 22. čas – II5 -Focus review 6 / Word store 6

Poštovani učenici,

ovaj i sledeći čas obnavljamo i vežbamo gradivo iz oblasti Unit 6 koju ćete imati za Prvi pismeni zadatak (datumi za pismeni su 08.12. i 15.12.).

Za Prvi pismeni zadatak ponovite sve što smo radili u udžbeniku na stranama broj 72,73, 74, 76, 77, 78, 82, Words store 6 iz dodatka na kraju udžbenika, a iz radne sveske strane 68, 69, 70, 74 i 79. Naravno, pogledajte i sve onlajn lekcije koje su objavljene na platformi škole za Unit 6.

Zadaci koje danas radimo se nalaze u udžbeniku na strani 82 Focus review 6.

 1. zadatak – dopunite rečenice rečima koje se odnose na različita zanimanja i rad. Prvo slovo je dato kao pomoć.
 2. zadatak – dopunite rečenice tako što ćete transformisati reč koja je data velikim slovima dodavanjem sufiksa da biste dobili odgovarajuću vrstu reči.
 3. zadatak – dopunite rečenice drugog kondicionala ispravnim glagolskim vremenima (Past Simple, Future II).
 4. zadatak – dopunite drugu rečenicu u svakom paru koristeći datu reč tako da ima isto značenje kao prva rečenica. Pored date reči morate još neku reč upotrebiti.
 5. zadatak – zaokružite ispravan odgovor da biste dopunili rečenice.
 6. zadatak – pročitajte tekst i popunite praznine tačnim odgovorima A, B ili C.

Rešenja: Focus 2 – Focus review 6

Dalje radimo zadatke koji se nalaze u dodatku na kraju udžbenika na strani 13. Word store 6.

WORD STORE 6A – dopunite kombinacije glagola WORK i različitih predloga kao što je prikazano u prvom primeru.

WORD STORE 6B – dopunite dijagram: levo se nalaze glagoli a desno treba da upišete izraze koji se mogu kombinovati sa tim glagolima (svi izrazi se nalaze u udžbeniku u tekstu na stranama 72-73 koje smo ranije radili).

WORD STORE 6c – reči koje se često mešaju – JOB (radno mesto) i WORK (posao, rad). Dopunite dijagram koristeći reči JOB i WORK.

WORD STORE 6D –  Dopunite dijagram rečima iz uokvrenog dela da biste dobili složene imenice koje su vezane za različita zanimanja.

WORD STORE 6E – Frazalni glagoli – za date definicije dopunite frazalne glagole predlozima koji nedostaju.

Rešenja: Word store 6 answer key

Sledeće frazalne glagole i izraze  prepišite u svesku:

Phrasal verbs:

find out – otkriti

give up – odustati, prekinuti (koristiti ili raditi nešto)

set up (a company) – osnovati (kompaniju)

sum up – sumirati

throw out – izbaciti, baciti

work out – rešiti

Collocations:

be well-paid – biti dobro plaćen

be badly paid – biti loše plaćen

be self-employed – raditi samostalno (za sebe)

earn – zaraditi

an average/high/low salary – prosečna/velika/mala plata

work flexible hours – imati promenljivo radno vreme

work long hours – imati dugo radno vreme

do shifts  – raditi u smenama

work overtime – raditi prekovremeno

work regular office hours – raditi u normalnom kancelarijskom vremenu

get/have/take a day off – dobiti/imati/uzeti slobodan dan

get /take / have a holiday – dobiti /uzeti /imati odmor

 

 

Engleski jezik 26. čas – I5 – Words store 2

Na ovom času nastavljamo da se bavimo izrazima koji su vezani za nove tehnologije.

Zadaci se nalaze u dodatku na kraju udžbenika na strani 5 Focus 2 Word store 2.

 1.  WORD STORE 2A Compond Nouns (složene imenice) – dopunite izraze koji nedostaju tako što ćete prepisati izraze koji su bili istaknuti crvenom bojom na stranama 24-25 u udžbeniku. Prvo slovo je dato kao pomoć da ih lakše prepoznate. Složene imenice su imenice koje se sastoje iz dve reči, mogu se pisati kao posebne dve reči ili se pišu kao jedna reč, npr. text message, username).
 2.  WORD STORE B – Collocations (kolokacije – uobičajene kombinacije reči). Ovde se bavimo kombinacijama glagola i imenica ili imeničkih fraza. Napišite ispravne glagole uz date izraze – naći ćete ih u udžbeniku na strani 25, u 4. zadatku – pogledajte podvučene izraze.
 3. WORD STORE C – Phrasal Verbs (frazalni glagoli)  – da biste uradili ovaj zadatak gledajte istovremeno 9. zadatak na stani 25. u udžbeniku i zadatak WORD STORE C. Zatim dopunite tabelu Word store C ispravnim glagolima na osnouvu definicija koje su date.

Ovde se nalaze rešenja za WORD STORE zadatke A-C: Focus 2 Word store 2 answer key.

Takođe, prepišite sledeće izraze u svesku:

Collocations

click on an icon – kliknuti na ikonu

download music – preuzeti muziku sa Interneta

follow somebody on Twitter – pratiti nekogna na Twiteru

go online – ići na Internet

open a document – otvoriti dokument

visit a website – posetiti vebsajt

Phrasal Verbs:

click on – kliknuti (mišem)

hang up- završiti telefonski razgovor

log on – prijaviti se/ulogovati se (na vebsajt, kompjuter…)

scroll up/down – skrolovati gore ili dole  (pomerati stranicu na ekranu gore ili dole koristeći miša)

switch on – uključiti (npr. kompjuter)

 

 

Engleski jezik 22. čas – II2 II3 -Focus review 6 / Word store 6

Poštovani učenici,

ovaj i sledeći čas obnavljamo i vežbamo gradivo iz oblasti Unit 6 koju ćete imati za Prvi pismeni zadatak (datumi za pismeni su 08.12. i 15.12.).

Za Prvi pismeni zadatak ponovite sve što smo radili u udžbeniku na stranama broj 72,73, 74, 76, 77, 78, 82, Words store 6 iz dodatka na kraju udžbenika, a iz radne sveske strane 68, 69, 70, 74 i 79. Naravno, pogledajte i sve onlajn lekcije koje su objavljene na platformi škole za Unit 6.

Zadaci koje danas radimo se nalaze u udžbeniku na strani 82 Focus review 6.

 1. zadatak – dopunite rečenice rečima koje se odnose na različita zanimanja i rad. Prvo slovo je dato kao pomoć.
 2. zadatak – dopunite rečenice tako što ćete transformisati reč koja je data velikim slovima dodavanjem sufiksa da biste dobili odgovarajuću vrstu reči.
 3. zadatak – dopunite rečenice drugog kondicionala ispravnim glagolskim vremenima (Past Simple, Future II).
 4. zadatak – dopunite drugu rečenicu u svakom paru koristeći datu reč tako da ima isto značenje kao prva rečenica. Pored date reči morate još neku reč upotrebiti.
 5. zadatak – zaokružite ispravan odgovor da biste dopunili rečenice.
 6. zadatak – pročitajte tekst i popunite praznine tačnim odgovorima A, B ili C.

Rešenja: Focus 2 – Focus review 6

Dalje radimo zadatke koji se nalaze u dodatku na kraju udžbenika na strani 13. Word store 6.

WORD STORE 6A – dopunite kombinacije glagola WORK i različitih predloga kao što je prikazano u prvom primeru.

WORD STORE 6B – dopunite dijagram: levo se nalaze glagoli a desno treba da upišete izraze koji se mogu kombinovati sa tim glagolima (svi izrazi se nalaze u udžbeniku u tekstu na stranama 72-73 koje smo ranije radili).

WORD STORE 6c – reči koje se često mešaju – JOB (radno mesto) i WORK (posao, rad). Dopunite dijagram koristeći reči JOB i WORK.

WORD STORE 6D –  Dopunite dijagram rečima iz uokvrenog dela da biste dobili složene imenice koje su vezane za različita zanimanja.

WORD STORE 6E – Frazalni glagoli – za date definicije dopunite frazalne glagole predlozima koji nedostaju.

Rešenja: Word store 6 answer key

Sledeće frazalne glagole i izraze  prepišite u svesku:

Phrasal verbs:

find out – otkriti

give up – odustati, prekinuti (koristiti ili raditi nešto)

set up (a company) – osnovati (kompaniju)

sum up – sumirati

throw out – izbaciti, baciti

work out – rešiti

Collocations:

be well-paid – biti dobro plaćen

be badly paid – biti loše plaćen

be self-employed – raditi samostalno (za sebe)

earn – zaraditi

an average/high/low salary – prosečna/velika/mala plata

work flexible hours – imati promenljivo radno vreme

work long hours – imati dugo radno vreme

do shifts  – raditi u smenama

work overtime – raditi prekovremeno

work regular office hours – raditi u normalnom kancelarijskom vremenu

get/have/take a day off – dobiti/imati/uzeti slobodan dan

get /take / have a holiday – dobiti /uzeti /imati odmor

 

 

 

Engleski jezik 21. čas – II2, II3 – Moneyless man (reading)

Dragi učenici,

ovaj čas obrađujemo tekst Moneyless man (Čovek bez novca) koji se nalazi u udžbeniku na stranama 76-77 Focus 2 – Moneyless man.

Sledeće reči i izraze iz teksta Moneyless man prepišite u svesku:

imagine – zamisliti

whole year – cela godina

cash – gotovina

manage – uspeti

find out – otkriti

give up (money)- odreći se (novca)

native land – domovina

degree – fakultetska diploma

dependent on something – zavisan od nečega

set up – osnovati

aim – cilj

knowledge – znanje

skill – veština

exchange – razmeniti

community- zajednica

a wood-fired stove – peć na drva

solar panel – solarna ploča

basics of life – osnovne životne stvari

shelter- sklonište

social life – društveni život

grow vegetables – gajiti povrće

own – sopstveni

pick fruit – brati voće

leaves – lišće

nuts – orašasti plodovi (walnut- orah, hazelnut – lešnik…)

bin- kanta za otpatke

electricity- struja

candle – sveća

borrow from – pozajmiti iz/od

solar-powered shower – tuš koji radi na sunčevu energiju

fennel seeds – seme komorača

push-ups – sklekovi

quote – citat

etitled – naslovljen

throw out – izbaciti

interior decor – uređenje enterijera

contaminate – zagaditi

A sada prelazimo na udžbenik:

 1. zadatak  – pročitajte i prevedite izreke vezane za novac. Sa kojom se (ne) slažete i zašto? Naravno, pokušajte da odgovorite na engleskom jeziku.
 2. zadatak – pročitajte tekst na str. 77 o čoveku koji je živeo 6 godina bez novca. Dok čitate, kliknite na sledeći link

  da biste slušali audio snimak tog teksta (pomoćiće vam da naučite da pravilno čitate).

 3. zadatak – u tekstu pronađite najmanje 6 promena koje je Bojl napravio u svom načinu života. Koje promene bi bile (ne)moguće za vas i zašto?
 4. zadatak – pročitajte ponovo tekst i napišite da li su rečenice od 1-6 tačne ili pogrešne.
 5. zadatak – pronađite reči ili izraze u tekstu koje odgovaraju definicijama 1-6.
 6. zadatak – dopunite rečenice tako da budu tačne za vas.
 7. zadatak – pročitajte tri kratka teksta ispod i zaokružite tačan odgovor A, B ili C za pitanja od 1-3.

WORD STORE 6E – u dodatku na kraju udžbenika na strani broj 13 dopunite frazalne glagole predlozima UP ili OUT (svi ti frazalni glagoli se nalaze u tekstu Moneyless man).

 

Engleski jezik 21. čas – II2 II3 – Moneyless man (reading)

Dragi učenici,

ovaj čas obrađujemo tekst Moneyless man (Čovek bez novca) koji se nalazi u udžbeniku na stranama 76-77 Focus 2 – Moneyless man.

Sledeće reči i izraze iz teksta Moneyless man prepišite u svesku:

imagine – zamisliti

whole year – cela godina

cash – gotovina

manage – uspeti

find out – otkriti

give up (money)- odreći se (novca)

native land – domovina

degree – fakultetska diploma

dependent on something – zavisan od nečega

set up – osnovati

aim – cilj

knowledge – znanje

skill – veština

exchange – razmeniti

community- zajednica

a wood-fired stove – peć na drva

solar panel – solarna ploča

basics of life – osnovne životne stvari

shelter- sklonište

social life – društveni život

grow vegetables – gajiti povrće

own – sopstveni

pick fruit – brati voće

leaves – lišće

nuts – orašasti plodovi (walnut- orah, hazelnut – lešnik…)

bin- kanta za otpatke

electricity- struja

candle – sveća

borrow from – pozajmiti iz/od

solar-powered shower – tuš koji radi na sunčevu energiju

fennel seeds – seme komorača

push-ups – sklekovi

quote – citat

etitled – naslovljen

throw out – izbaciti

interior decor – uređenje enterijera

contaminate – zagaditi

A sada prelazimo na udžbenik:

 1. zadatak  – pročitajte i prevedite izreke vezane za novac. Sa kojom se (ne) slažete i zašto? Naravno, pokušajte da odgovorite na engleskom jeziku.
 2. zadatak – pročitajte tekst na str. 77 o čoveku koji je živeo 6 godina bez novca. Dok čitate, kliknite na sledeći link

  da biste slušali audio snimak tog teksta (pomoćiće vam da naučite da pravilno čitate).

 3. zadatak – u tekstu pronađite najmanje 6 promena koje je Bojl napravio u svom načinu života. Koje promene bi bile (ne)moguće za vas i zašto?
 4. zadatak – pročitajte ponovo tekst i napišite da li su rečenice od 1-6 tačne ili pogrešne.
 5. zadatak – pronađite reči ili izraze u tekstu koje odgovaraju definicijama 1-6.
 6. zadatak – dopunite rečenice tako da budu tačne za vas.
 7. zadatak – pročitajte tri kratka teksta ispod i zaokružite tačan odgovor A, B ili C za pitanja od 1-3.

WORD STORE 6E – u dodatku na kraju udžbenika na strani broj 13 dopunite frazalne glagole predlozima UP ili OUT (svi ti frazalni glagoli se nalaze u tekstu Moneyless man).

 

Engleski jezik – 22. čas – II4 -Focus review 6 / Word store 6

Poštovani učenici,

ovaj i sledeći čas obnavljamo i vežbamo gradivo iz oblasti Unit 6 koju ćete imati za Prvi pismeni zadatak (datumi za pismeni su 01.12. i 08.12).

Zadaci se nalaze u udžbeniku na strani 82 Focus review 6.

 1. zadatak – dopunite rečenice rečima koje se odnose na različita zanimanja i rad. Prvo slovo je dato kao pomoć.
 2. zadatak – dopunite rečenice tako što ćete transformisati reč koja je data velikim slovima dodavanjem sufiksa da biste dobili odgovarajuću vrstu reči.
 3. zadatak – dopunite rečenice drugog kondicionala ispravnim glagolskim vremenima (Past Simple, Future II).
 4. zadatak – dopunite drugu rečenicu u svakom paru koristeći datu reč tako da ima isto značenje kao prva rečenica. Pored date reči morate još neku reč upotrebiti.
 5. zadatak – zaokružite ispravan odgovor da biste dopunili rečenice.
 6. zadatak – pročitajte tekst i popunite praznine tačnim odgovorima A, B ili C.

Rešenja: Focus 2 – Focus review 6

Dalje radimo zadatke koji se nalaze u dodatku na kraju udžbenika na strani 13. Word store 6.

WORD STORE 6A – dopunite kombinacije glagola WORK i različitih predloga kao što je prikazano u prvom primeru.

WORD STORE 6B – dopunite dijagram: levo se nalaze glagoli a desno treba da upišete izraze koji se mogu kombinovati sa tim glagolima (svi izrazi se nalaze u udžbeniku u tekstu na stranama 72-73 koje smo ranije radili).

WORD STORE 6c – reči koje se često mešaju – JOB (radno mesto) i WORK (posao, rad). Dopunite dijagram koristeći reči JOB i WORK.

WORD STORE 6D –  Dopunite dijagram rečima iz uokvrenog dela da biste dobili složene imenice koje su vezane za različita zanimanja.

WORD STORE 6E – Frazalni glagoli – za date definicije dopunite frazalne glagole predlozima koji nedostaju.

Rešenja: Word store 6 answer key

Sledeće frazalne glagole i izraze  prepišite u svesku i naučite:

Phrasal verbs:

find out – otkriti

give up – odustati, prekinuti (koristiti ili raditi nešto)

set up (a company) – osnovati (kompaniju)

sum up – sumirati

throw out – izbaciti, baciti

work out – rešiti

Collocations:

be well-paid – biti dobro plaćen

be badly paid – biti loše plaćen

be self-employed – raditi samostalno (za sebe)

earn – zaraditi

an average/high/low salary – prosečna/velika/mala plata

work flexible hours – imati promenljivo radno vreme

work long hours – imati dugo radno vreme

do shifts  – raditi u smenama

work overtime – raditi prekovremeno

work regular office hours – raditi u normalnom kancelarijskom vremenu

get/have/take a day off – dobiti/imati/uzeti slobodan dan

get /take / have a holiday – dobiti /uzeti /imati odmor

 

 

Engleski jezik 25. čas – I5- Unit 2: Invention, Technology

Dragi učenici,

danas počinjemo novu oblalst Unit 2 koja se zove Invention (Izumi). Tematski ćemo se baviti rečima koje se odnose na razne izume i nove tehnologije.

Ovde možete preuzeti dve strane iz udžbenika koje su potrebne za ovaj čas Focus 2 Technology p. 24-25.

 1. zadatak – Pogledajte izume koji su nastali u 20. veku. Reči prepišite u svesku i prevedite na srpski.
 2. zadatak – napišite u svesku  na engleskom bez kojih izumama biste mogli da živite a bez kojih ne.
 3. zadatak – spojite godine iz uokvirenog dela sa prvim digitalnim izumima. Zatim poslušajte snimak i proverite da li ste pogodili odgovore.

4. zadatak – poslušajte ponovo isti snimak dat iznad i pored rečenica 1-8 u kvadratić napišite da li su one tačne ili pogrešne (True or False).

Sledeće izraze prepišite u svesku:

search engine – pretraživač

username – korisničko ime

text message – SMS poruka

keyboarad – tastatura

social network – društvena mreža

Ovde možete proveriti rešenja zadataka: Focus 2 Technology AK