Engleski jezik 21. čas -II5 – Modal verbs of obligation and permission

Драги ученици,

данас обнављамо модалне глаголе којима изражавамо обавезе и дозволе.

Препишите следеће предавање у свеску:

Модални глаголи су посебна група глагола у енглеском језику и све их карактерише следеће:

 1. непотпуни су по значењу и допуњавају се још једним глаголом у инфинитиву без предлога ТО (must go, can do, should study, mustn’t smoke….)
 2. упитни облик граде инверзијом (заменом места) са субјектом реченице: Can you swim?       Should I open the window?
 3. већина има само облик за садашње време Present Simple
 4. не добијају наставак -S у 3. лицу једнине за Present Simple

Данас обнављамо модале којима изражавамо обавезе, забране и дозволе:

МUST=  морати – Користи се за изражавање обавезе коју говорник сам себи намеће:

 • I must go to the bank. I need some money. (Mорам да идем у банку. Потребан ми је новац.)

HAVE TO/HAS TO = морати – Користи се за изражавање обавеза које су нам наметнуте од стране некога (правила, закони, нека друга особа…)

 • You have to stop at red traffic lights. It’s the law.  (Мораш стати на црвеном светлу семафора. Такав је закон.)

DON’T HAVE TO/ DOESN’T HAVE TO = не морати. Ово је одрични облик глагола MUST и HAVE TO и користи се да кажемо да обавеза не постоји:

 • You don’t have to wear a uniform in school. It’s not necesary. (Не мораш да носиш униформу у школи. Није неопходно.)

NEED TO – треба

 • I need to wash my hair. It’s dirty. Треба да оперем косу, Прљава је.

DON’T NEED TO – не треба

 • We don’t need to hurry. We’l cath the bus. Не треба да журимо. Стићи ћемо аутобус.

MUSTN’T = не смети – Ово није одрични облик глагола       Користи се за изражавање забрана, шта не смемо да радимо.

 • You mustn’s smoke in the school. (Не смеш пушити у школи)

CAN’T – користимо да кажемо да нешто није дозвољено.

 • You can’t go out now. Не можеш да изађеш сада.

Сада прелазимо на задатке у уџбенику на 78. страни Focus 2 – Modals of obligation and permission.

 1. задатак – прочитајте изреку, преведите на српски и размислите шта она значи. Шта мислите какав посао она описује?
 2. задатак – послушајте троје људи који говоре о својим пословима. У реченицама подвуците исправне опције.

3. задатак – у реченицама подвуците исправне глаголе. Послушајте опет снимак изнад и проверите да ли сте тачно изабрали.

4. задатак – допуните табелу исправним модалним глаголима.

5. задатак – допуните реченице глаголима MUSTN’T или NEEDN’T.

6. задатак – допуните реченице  глаголима HAVE TO или CAN.

7. задатак – напишите по две реченице за свако занимање 1-8 користећи изразе из уоквиреног дела. Једна реченица треба да садржи глагол HAS TO (morati) а друга DOESN’T HAVE TO (не морати).

Решења: Focus 2 – Modals anser key

За домаћи задатак урадите сва вежбања у радној свесци на страни 74.

Решења можете проверити овде Unit 6 WB answer key.