Engleski jezik 24. čas -II4- Self-check 6 (priprema za Prvi pismeni zadatak)

Dragi učenici,

nastavljamo sa pripremom za Prvi pismeni zadatak koji ćete imati 01.12. i 08.12.

Zadaci se nalaze u radnoj svesci na strani 79 Focus 2 Self-check 6.

  1. Spojite delove rečenica od 1-6 sa delovima a-f.
  2. Zaokružite ispravnu reč u rečenici.
  3. Pronađite i ispravite greške u rečenicama.
  4. Napišite reči ispravnim redosledom da dobijete rečenice 2. kondicionala.
  5. Zaokružite ispravan modalni glagol.
  6. Zaokružite ispravan odgovor.

Rešenja: Unit 6 WB answer key

Za Prvi pismeni zadatak ponovite sve što smo radili u udžbeniku na stranama broj 72,73, 74, 76, 77, 78, 82, Words store 6 iz dodatka na kraju udžbenika, a iz radne sveske strane 68, 69, 70, 74 i 79. Naravno, pogledajte i sve onlajn lekcije koje su objavljene na platformi škole za Unit 6.