Engleski jezik 27. čas – III4 – Narrative tenses (workbook exercises)

Danas nastavaljamo vežbanje narativnih vremena. Zadaci se nalaze u radnoj svesci na 22. strani: Focus 3 WB Narrative tenses p. 22. Pre nego što počnete  da radite zadatke, obavezno pročitajte prethodnu lekciju o narativnim vremenima (koja su to narativna vremena i šta izražavaju), pa teko onda uradite sledeće zadatke u radnoj svesci.

  1. zadatak – obeležite rečenice brojevima da napravite priču.
  2. zadatak – dopunite rečenice ispravnim prošlim vremenima.
  3. zadatak – pročitajte razgovore i podvucie ispravna vremena.
  4. zadatak – pogledajte znake i dopunite rečenice ispravnim narativnim vrremenima.
  5. zadatak – pronađite i ispravite greške.

Rešenja: Focus 3 WB answer key Unit 1-2