Engleski jezik 28. čas – III4 – She was born this way (reading)

Poštovani učenici,

danas obrađujemo tekst She was born this way  u udžbeniku na stranama 28-29. Treba da uradite sledeće zadatke iz udžbenika:

  1. zadatak – pročitajte kratki članak UK TODAY i odgovorite na pitanja 1-5.
  2. zadatak – pogledajte data zanimanja i napišite koja zanimanja bi osobi koja nema noge bila teška i zašto.

3. zadatak – pročitajte članak SHE WAS BORN THIS WAY na str. 29 i odgovorite na pitanja 1-2. Ovde možete i slušati tekst:

4. zadatak – pročitajte ponovo tekst i rečenice A-F ubacite na ispravno mesto da biste dopunili tekst.

5. zadatak – pogledajte uokvirene reči i njima dopunite date rečenice 1-8.

6. zadatak – da li su rečenice u 5. zadatku tačne ili ne u odnosu na tekst? Upišite T ili F u kvadratić pored svake rečenice.

7. zadatak – napišite ispravne reči da dopunite rečenice (treba da upotrebite reči iz 5. zadatka koje su napisane plavom bojom.

9. zadatak – Dopunite Word store 2E Focus 3 Word store 2 – spojite frazalne glagole iz teksta sa njihovim definicijama.

Ukoliko nemate udžbenik ili je fotokopiran, kliknite na link za tekst koji sam ubacila na samom početku lekcije – otvoriće se strane iz udžbenika koje danas radimo.

Rešenja zadataka možete videti ovde: She was born this way – Answer key

Focus 3 Word store 2 answer key

Sledeće reči iz teksta She was born this way prepišite u svesku i naučite:

attitude  -stav

sense of humour – smisao za humor

refuse – odbiti

accept – prihvatiti

lower half of legs – donja polovina nogu

siblings – braća i sestre

prosthetic leg – veštačka noga

make up – izmisliti

degree – diploma fakulteta