Engleski jezik 29. čas – I4 – USED TO (workbook exercises)

Ovaj čas je posvećen vežbanju konstrukcije USED TO + infinitive koju koristimo kada opisujemo neke uobičajene situacije ili radnje koje su se ponavljale u prošlosti ali više ne postoje.

Zadaci koje treba da uradite se nalaze u radnoj svesci na strani 26. Možete je pogledati i ovde: Focus 2 Used to – WB

1. zadatak – štiklijate kvadratić pored rečenica koje opisuju uobičajene, rutinske radnje i podvucite priloške odredbe za vreme koje izražavaju koliko često se te radnje ponavljaju.

2. zadatak- kada su otišli na fakultet, dva druga Karl i Oven su se uselili zajedno u stan. Napišite rečenice o njima koriteći USED TO i DIDN’T USE TO i glagol iz zagrade da opišete njihove navike u prošlosti.

3. zadatak – Koristeći date reči napišite potvrdne, odrične i upitne rečenice o mobilnim telefonima iz 1983. godine.

4. zadatak – Štiklirajte rečenicu u svakom paru koja je tačna. Ponekad i obe mogu biti tačne. Ovde morate razumeti smisao svake rečenice.

5.zadatak – dopunite razgovor između Džodi i njenog tate ispravnim oblikom konstrukcije USED TO koriteći glagole iz zagrade.

Rešenja možete pogledati ovde pod stavkom 2.5: Focus 2 WB Unit 2 answer key

Zadatke uradite ali mi ih ne morate sada slati.