Engleski jezik 30. čas – I3- Self-check 2

Dragi učenici,

nastavljamo sa utvrđivanjem gradiva iz oblasti Unit 2. Današnji zadaci se nalaze u radnoj svesci na strani 31 koju možete pogledati ovde: Self-check 2 workbook p. 31.

  1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom datih glagola.
  2. zadatak – dopišite reči koje nedostaju – dato je prvo i poslednje slovo kao pomoć.
  3. zadatak – od reči iz zagrade formirajte novu reč dodavanjem sufiksa i/ili prefiksa i dopunite rečenice.
  4. zadatak – zaokružite ispravna glagolska vremena.
  5. zadatak – pronađite i ispravite greške u rečenicama.
  6. zadatak – pročitajte tekst i za svaku prazninu zaokružite tačnu reč A, B ili C da dopunite rečenice.

Nakon što pokušate sami da uradite zadatke, proverite rešenja ovde (stavka 2.10): Focus 2 WB Unit 2 answer key