Engleski jezik 30. čas -II5 – Passive Voice (workbook exercises)

Cilj ovog časa je da vežbamo pasiv. Pre nego što budete radili zadatke, pročitajte ponovo prethodnu onlajn lekciju gde sam napisala teorijska objašnjenja vezana za građenje pasiva.

Uradite sve zadatke u radnoj svesci na strani 82  . Focus 2 Passive WB

  1. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom glagola BE.
  2. zadatak – pročitajte tekst koji daje neke zanimljive činjenice o ćuretini i podvucite ispravan glagolski oblik (aktiv ili pasiv).
  3. zadatak – rečenice koje su date u aktivu napišite u pasivu kao što je urađeno u primeru 0.
  4. zadatak -dopunite rečenice ispravnim pasivnim oblikom glagola. Jedna rečenica treba da bude u aktivu.
  5. zadatak – dopunite tekst tako što ćete glagol iz zagrade staviti ili u aktiv ili u pasiv i ispravno glagolsko vreme.
  6. zadatak – zaokružite ispravan odgovor A, B ili C da dopunite rečenice.

Rešenja možete proverit ovde Focus 2 WB Unit 7 answer key