Građansko vaspitanje, Samopouzdano reagovanje

Materijal za rad:
SITUACIJA 1
Odgovarao si i važno ti je da znaš šta si dobio, a nastavnik neće da ti
saopšti ocenu.
a) napadačka reakcija:
b) povlačeća reakcija:
v) samopouzdana reakcija:

KLJUČ ZA ODGOVORE ZA SITUACIJE

SITUACIJA 1
Samopouzdano:
Znam da Vi nerado govorite ocene, ali meni je veoma važno da znam da li
sam popravio ocenu.
Znam da ste ljuti na mene zbog mog ponašanja na prethodnom času, ali mi je
važno da znam koju sam ocenu dobio, jer će mi roditeqi sutra doći u školu.

PRINCIPI SAMOPOUZDANOG REAGOVANJA:
1. JA IMAM PRAVA DA IZRAŽAVAM SEBE SVE DOTLE DOK TIME NE
UGROŽAVAM DRUGE.
2. KADA SE ZALAŽEM ZA SVOJA PRAVA JA POŠTUJEM SEBE I DOBIJAM
POŠTOVANJE DRUGIH.
3. JASNIM IZRAŽAVANJEM SVOJIH PRAVA I POTREBA JA PREUZIMAM
ODGOVORNOST ZA SEBE I NE PREBACUJEM JE DRUGIMA.
4. AKO NE KAŽEM DRUGIMA KAKO NJIHOVO PONAŠANJE DELUJE NA
MENE, USKRAĆUJEM IM PRILIKU DA NEŠTO PROMENE.
5. ŽRTVUJUĆI SVOJA PRAVA I POTREBE JA DAJEM DOZVOLU DRUGIMA
DA NE VODE RAČUNA O MENI.
6. U MERI U KOJOJ SAM SLOBODNA DA SE ZALAŽEM ZA SEBE I DA TO
PRAVO PRIZNAM DRUGIMA JA VIŠE DOBIJAM I OD ŽIVOTA.
7. NEDOZVOLJAVANJE DRUGIMA DA SAZNAJU KAKO SE JA OSEĆAM JESTE
JEDNA VRSTA I NAČIN KONTROLISANJA DRUGIH.
8. KADA ČINIM ZA SEBE ONO ŠTO OSEĆAM KAO PRAVO, JA SE OSEĆAM
BOLJE I GRADIM AUTENTIČNIJI I ZADOVOLJAVAJUĆI ODNOS SA DRUGIMA.