Građansko vaspitanje, Sukob prava

SUKOB PRAVA
LJudi imaju međusobno različite želje, uverenja i ideje,
prihvataju različite vrednosti… Zato je neizbežno da
dolazi do sukoba. Postoje različite vrste sukoba, zavisno
od toga ko je u sukob uključen (sukobi izmeu pojedinaca,
unutar grupa, između grupa, između nacija…), važnosti
za pojedince i grupe, uzroka nastanka sukoba…
Nekada više osoba ili grupa žele isti objekat, materijal,
sirovine, ili neku drugu stvar materijalne prirode…
Tada se javljaju sukobi oko stvari. Jedna od vrsta sukoba
su oni koji nastaju kada su povređena ili nisu uzeta u
obzir nečija osećanja. Sukobi oko osećanja naročito mogu
da povrede (posebno mlade) jer podrazumevaju
nezadovoljavanje potrebe za poštovanjem, pažnjom
ljubavlju… Različita verovanja i vrednosti koje imaju
pojedinci ili grupe mogu biti uzrok sukoba oko ideja.
Tipični su oni koji proističu iz kulturnih, religijskih i
političkih razlika.
Jedna od vrsta sukoba su sukobi prava. Do njih dolazi
kada su prava jedne osobe u sukobu s pravima druge, ili
kada različiti ljudi različito tumače jedno isto pravo.
Situacije u kojima se može zapaziti ovakav odnos prava su
veoma česte i neizbežne i zato su važne za ostvarivanje
prava. Da bi se one rešavale u korist poštovanja prava,
moramo imati na umu opšte principe za rešavanje
konflikata.
Kada rešavamo sukobe:
– analizirajmo okolnosti u kojima je do sukoba
došlo,
– otkrijmo prave uzroke sukoba,
– ne odlažimo problem, već ga trajno rešimo
– proverimo da li je rešenje realno,
– proverimo da li su rešenjem zadovoljne obe
strane
– ne očekujmo da će nam problem rešiti neko
drugi, već tražimo rešenje s onim s kim smo u
sukobu.
U ovakvoj situaciji osim opštih okolnosti i uzroka sukoba, potrebno je da uočimo i o kojim pravima je reč i da
se pri rešavanju sukoba rukovodimo opštim načelima Konvencije UN o pravima deteta (najbolji interes, život, opstanak i razvoj, participacija, nediskriminacija). Na
sličan način ćemo rešavati konfliktne situacije u kojima
dolazi do sukoba više prava jedne osobe (nas samih ili

osobe s kojom smo u kontaktu) kada zadovoljavanje jednog
prava na neki način ometa zadovoljavanje drugog.